Standardní versus velkoobjemové separace PBPC


PBPC collections standardversus LVL

The authors compared the results of standard and large-volume leukapheresis (LVL) separations inpatients with a good response to mobilization therapy as well as in patients with an inadequate effectof mobilization. These comparisons should help to evaluate the effectiveness of separation proceduresand the assessment of indication criteria for different procedures. With regard to the higher yields ofthe LVL technique it would be useful to apply LVL separation always when the patient is able to toleratethese procedures. LVL procedures should be also preferred in patients with an inadequate effect ofmobilization where this technique is at present the only possibility how to achieve at least the minimalrecommended dose of CD34+ cells for transplantation. The LVL technique is suitable also underconditions when an exceptionally high dose of CD 34+ is required either to ensure tandem transplan-tation of the patient or before subsequent manipulations with a PBPC graft when significant losses ofthe original cell content occur. The higher efficiency of the LVL technique makes it possible to reducethe number of separations needed to obtain an adequate amount of progenitor cells. This reduces thetime of administration of cytokines, which are given to patients daily during mobilization and throughout the period of separation.

Key words:
haematopoietic progenitor cells from peripheral blood (PBPC), CD 34+ cells, separation ofPBPC


Autoři: Z. Gašová;  Z. Ludvíková;  M. Böhmová;  I. Marinov;  M. Trněný
Působiště autorů: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha I. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice, Praha
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,, 2000, No. 1, p. 11-17.
Kategorie: Články

Souhrn

Srovnávali jsme výsledky standardních a velkoobjemových (LVL) separací PBPC jak u pacientů s dob-rou odpovědí na mobilizační terapii, tak u pacientů s nedostatečným účinkem mobilizace. Tato srovnání měla pomoci k zhodnocení účinnosti separačních výkonů a k stanovení indikačních kritérií projednotlivé postupy. Vzhledem k vyšším výtěžkům LVL techniky by bylo vhodné používat LVL separacevždy, kdy je pacient schopen tyto výkony tolerovat. LVL výkony by měly být dále preferovány u pacientůs nedostatečným efektem mobilizace, u nichž tato technika představuje v současné dob ě jedinou možnost jak se přiblížit k získání alespoň minimální doporučené dávky CD 34+ buněk pro transplantaci.LVL technika je vhodná i v situacích, kdy je požadována mimořádně vysoká dávka CD 34+ buněk buďpro zajištění tandemové transplantace pacienta, nebo před následnými manipulacemi se štěpem PBPC,při nichž dochází k významným ztrátám původního obsahu buněk. Vyšší účinnost LVL technikyumožňuje snížit počet separací potřebných k získání dostatečné dávky progenitorových buněk. Tím sezkracuje doba podávání cytokinů, které se nemocným aplikují denně v průběhu mobilizace a po celoudobu separací, což významně snižuje celkové náklady na přípravu štěpu k transplantaci.

Klíčová slova:
hemopoetické progenitorové buňky z periferní krve (PBPC), CD 34+ buňky, separacePBPC

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se