Príprava a liečebné použitie granulocytov


Preparation and Therapeutic Use of Granulocytes

Granulocyte transfusions are one of the possibilities how to influence serious infectious complicationsof granulocytopenia. In the eighties this treatment was practically abandoned because of the equivocaltherapeutic results when concentrates with a relatively small amount of granulocytes were used. Inthe nineties the interest in granulocyte transfusions increased as during that peri od it proved possibleto obtain concentrates with a substantially higher granulocyte content due to the recombinant granu-locyte growth factor for the mobilization of neutrophilia in donors. In the review of the literature theauthor mentions contemporary possibilities of production of granulocyte concentrates, mobilizationof granulocytes in donors, complications of haemapheresis, quality of the obtained concentrates,contemporary views on the therapeutic use of granulocytes as well as complications of treatment.

Key words:
granulocytopenia, leukapheresis, granulocyte transfusion, G-CSF


Autoři: E. Fehérvízyová
Působiště autorů: Klinika hematológie a transfuziológie, FN, Bratislava
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,, 2000, No. 1, p. 5-10.
Kategorie: Články

Souhrn

Transfúzie granulocytov sú jednou z možností ovplyvnenia závažných infekčných komplikácií granulocytopénie. V 80. rokoch sa táto liečba prakticky prestala používať pre nejednoznačné liečebnévýsledky pri používaní koncentrátov s relatívne malým obsahom granulocytov. V 90. rokoch sa obnovilzáujem o transfúzie granulocytov, nakoľko v tomto období sa darí získavať koncentráty s podstatnevyšším obsahom granulocytov vďaka používaniu rekombinantného granulocytového rastového faktorana mobilizáciu neutrofílie u darcov. V literárnom prehľade sa uvádzajú súčasné možnosti produkciegranulocytových koncentrátov, mobilizácie granulocytov u darcov, komplikácie hemaferézy, kvalitazískavaných koncentrátov, súčasný pohľad na liečebné využitie granulocytov ako aj komplikácie tejtoliečby.

Klíčová slova:
granulocytopénia, leukaferéza, transfúzia granulocytov, G-CSF

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se