Průzkum motivací k bezpříspěvkovémudárcovství krve


Investigation of Motivations for non-remunerated Blood Donation

The paper deals with the results of an investigation focused on motivation for non-remunerated BloodDonation which were obtained by enquiries in a group of 400 blood donors in the Cheb DistrictTransfusion Station. The clients were asked to give three reasons why they are blood donors. The mostfrequent motive was an effort to help sick people. This motive was mentioned by almost all respondentsand accounted for one third of all given motives. Other motives suggested possible differences betweendonor groups by sex, age and occupation. A strong motive was a check of the health status before bloodcollection, „fatality“, i.e. admission of the possibility that the donor may one day be in a position to needblood and the feeling of paying a debt, because the donor or somebody of his close relatives or friendsneeded blood in the past. Medium strong motives in young people regardless of sex and in the group ofwomen was the desire to attain self-respect by a noble deed: in men a stronger motive was one day offwith full pay. Very weak were motives such as gaining respect of the partner, respect of other people,tax reductions for each batch of donated blood and advantages offered to donors by insurancecompanies. The investigation was made in an attempt to help public relations workers to elaboratematerials and to increase the effectiveness of communication with potential donors.

Key words:
blood donation, motivation of donors, propagation, communication with potential donors


Autoři: L. Michalák
Působiště autorů: Ekonomická fakulta v Chebu, Západočeská univerzita, Plzeň
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,, 2000, No. 1, p. 26-29.
Kategorie: Články

Souhrn

Článek pojednává o výsledcích šetření motivací k bezpříspěvkovému dárcovství krve, které byly získány dotazováním na souboru 400 dárců krve chebské Okresní transfuzní stanice, kteří byli požádáni,aby uvedli tři důvody, proč krev darují. Nejfrekventovanějším motivem byla snaha pomoci nemocnýmlidem. Tento motiv uvedli téměř všichni respondenti a představoval 1/3 všech uvedených motivů.Motivy na dalších příčkách žebříčku naznačily možnost rozdílů mezi skupinami dárců podle pohlaví,věku a profese. K silným motivům patřila kontrola zdravotního stavu před odběrem, „osudovost“, tj.připuštění si možnosti, že i dárce se může dostat do situace, kdy bude krev potřebovat a pocit splácenídluhu, neboť dárce či někdo z jeho blízkých již v minulosti krev potřebovali. Jako středně silné motivyu mladých lidí bez ohledu na pohlaví a u skupiny žen se ukázala touha získat sebeúctu (selfrespect)tím, že jsem dokázal něco ušlechtilého, u mužů byl silnějším motivem tzv. paragraf, tj. den placenéhovolna. Velmi slabě si dárci uvědomovali motivy, aby si mě vážil partner, aby si mě vážili ostatní lidé,daňové úlevy za každý odběr a výhody, poskytované dárcům pojišťovnami. Průzkum byl realizován vesnaze napomoci propagačním pracovníkům v tvorbě náborových materiálů a ke zvýšení účinnostikomunikace s potenciálními dárci.

Klíčová slova:
dárcovství krve, motivace dárců, propagace, komunikace s potenciálními dárci

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se