Rozhledy v chirurgii - Číslo 3/2007

Úvodník

113
Onkochirurgie. Historie, definice, náplň a perspektivy

Monotematický speciál - Původní práce

116
Poúrazové pseudoaneuryzma hluboké stehenní tepny. Kazuistika

K. Šmejkal, I. Žvák, J. Trlica, J. Raupach, J. Neumann

119
Radiofrekvenční ablace a perkutánní etanolové obstřiky v léčbě recidivy dobře diferencovaného karcinomu štítné žlázy
120
Penetrující poranění hrudníku – sedmileté zkušenosti s diagnostikou a léčbou

J. Vodička, V. Špidlen, J. Šafránek, V. Šimánek, J. Klečka, P. Altmann, J. Ferda

126
Plicní sekvestrace jako náhodný nález v dospělém věku a její operační terapie

A. Vernerová, Z. Konopa, P. Horažďovský, V. Hytych

130
Randomizovaná studie: splenektomie kontra zachování sleziny při proximálním karcinomu žaludku
131
Parciální mastektomie nebo ablace prsu v terapii invazivního lobulárního karcinomu?

S. Julínek, L. Winkler, D. Sečkařová

134
Rekonstrukce defektů měkkých tkání dolní třetiny bérce, hlezna a nohy použitím suralis laloku

R. Veselý, V. Procházka, J. Kočiš, L. Paša

139
Nové aspekty v enterální nutriční podpoře kriticky nemocných na chirurgické JIP

J. Šiller, M. Šácha, T. Daněk, K. Havlíček, Z. Grofová

141
Use of Pedicled Omentum in Esophagogastric Anastomosis for Prevention of Anastomotic Leak
Wedge gastroplasty and reinforced crural repair: Important components of laparoscopic giant or recurrent hiatal hernia repair
142
Strelné poranenie hrudníka spojené s poranením ľavej karotídy – kazuistika

J. Čanádyová, A. Mokráček, M. Šetina

144
Krossektomie nezlepšuje výsledky endovenózní laserové léčby varixů

S. Kašpar, J. Šiller

150
Problematika reoperací pro perzistující a rekurentní primární hyperparatyreózu

S. Adámek, P. Libánský, J. Kabát, Šedý J.+, P. Pafko, Naňka O.+

156
Zpráva ze zahraničního sympozia
158
Sekce onkochirurgie při České onkologické společnosti ČLS JEP Zpráva o činnosti za léta 2002 – 2006 Zhodnocení současné situace a perspektivy
160
Zápis z jednání schůze výboru ČCHS ČLS JEP konané dne 11. 1. 2007

Recenze

155
Recenze

Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×