Zápis z jednání Redakční rady časopisu Rozhledy v chirurgii, konané dne 15. 12. 2020


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2021, roč. 100, č. 1, s. 42-43.
Kategorie: Zpráva

Jednání bylo realizováno online přes WebexTeams.

Přihlášení členové RR (bez titl.):                  Bartoníček, Edelmann, Froněk, Gatěk, Ihnát, Kasalický, Neoral, Ryska, Schützner, Suchánek, Šebesta

Přihlášení pracovníci redakce (bez titl.):   Rysková, Schrötterová

Omluveni (bez titl.):                                         Hoch, Duda, Kala, Krška, Šnajdauf, Třeška

Vedoucí editor Rozhledů v chirurgii prof. M. Ryska přivítal přihlášené členy redakční rady. Úvodem připomněl dlouholetého člena redakční rady doc. MUDr. Františka Vyhnánka, CSc., který zemřel v roce 2020 po dlouhé nemoci, a vyzval k uctění jeho památky minutou ticha.

Dále prof. Ryska poděkoval aktivním členům redakční rady za práci v roce 2020, včetně správce stránek, který letos úspěšně čelil havárii serveru. S pomocí odborníků se podařilo většinu aktuálních dat zachránit. Bylo nutné najít jiné řešení pro bezpečné uložení dat. V důsledku toho došlo k téměř tříměsíčním výpadkům v redakčním systému, než se podařilo všechno nahradit a obnovit funkčnost. Během výpadku probíhaly určité improvizace, aby časopis mohl vycházet dál dle harmonogramu, bohužel některé drobné problémy přetrvávají. Na jejich odstranění se intenzivně pracuje.

1. Průběžná finanční zpráva

Asistentka redakce R. Schrötterová krátce shrnula průběžný stav hospodaření časopisu. I letos se daří udržet mírně pozitivní rozpočet. Představené částky byly bez zahrnutí nákladů na č. 12/2020, které je ve výrobě, a na příjmové stránce bez inzerce za č. 12/2020 a především bez konečné faktury za členské poplatky. Průměrný náklad na jedno číslo byl: 139 000 Kč. Rozpočet dovoluje redakční radě i v příštím roce ocenit nejlepší tři původní práce a 3 kazuistiky publikované v roce 2020. Jejich autoři dostanou finanční odměnu z výnosu inzerce.

2. Hodnocení roku 2020

V roce 2020 bude vydáno 12 čísel RvCH, letos končíme 99. ročník, příští rok bude mít časopis 100. výročí (!!!).

Ve 12 číslech bylo celkem publikováno 84 článků na 562 stranách

(tj. 7 článků v každém čísle a v průměru 46 stran na jedno číslo).

Z toho bylo:

Souhrnných sdělení                       21

Původních prací                             36

Kazuistik                                          27

100 %  článků bylo recenzováno.

Letos bylo zamítnuto 21 článků, což je 25 %  

(z toho byly 4 duplicitní články, 1 článek autor sám stáhl). 

Článků v angličtině bylo               7 (tj. 8 %).

Slovenští autoři poslali 10 článků (tj. téměř 12 %).

U 3 článků byli zahraniční spoluautoři (tj. 3,5 %).

Podařilo se sestavit 5 čísel s hlavním tématem

RvCH 1 – Neurochirurgie – připravil prof. D. Netuka

RvCH 3 – Laparoskopická chirurgie – připravil doc. L. Martínek

RvCH 6 – Endoskopická chirurgie – připravil doc. Š. Suchánek

RvCH 10 – Hrudní chirurgie – připravil prof. J. Schützner

RvCH 11 – Chirurgie štítné žlázy – připravil prof. J. Astl

Hlavní témata Perioperační výživa a Hojení ran byla přesunuta do roku 2021 z důvodu opožděného odevzdávání článků. V roce 2021 vyjde pravděpodobně ještě jedno číslo k Chirurgii štítné žlázy z článků, které nemohly být zařazeny letos.

Z hlavních témat HIPEC, Infekce v chirurgii, Traumatologie, Robotická chirurgie a Gynekologická chirurgie byla odevzdána pouze torza nebo nic, tudíž nebylo možné, dle edičního plánu pro rok 2020, tato čísla sestavit.

Prof. Ryska upozornil na problém s duplicitními články!!!

V letošním roce byly do redakčního systému RvCH vloženy 4 články, které byly předtím publikovány v jiných časopisech. To je naprosto nepřípustné a publikováním takových článků hrozí, že RvCH budou vyřazeny ze zahraničních databází.

Připomněl minimální požadavky na obsah čísla:

Editorial – editor čísla

Souhrnná sdělení – 1, maximálně 2

Původní sdělení – 2 až 3

Kazuistiky – maximálně 3

Na základě rozhodnutí RR z listopadu 2019 byl zaveden systém tzv. main topic, který se celkem osvědčil.

Přehled o publikovaných článcích z pohledu pracovišť:

(do statistiky byla tentokrát zařazena všechna pracoviště, která se na článku podílela)

FN Motol – 14 (5 souhrnných sdělení, 7 původních prací, 2 kazuistiky)

ÚVN – VFN – 10 (3 souhrnná sdělení, 2 původní práce, 5 kazuistik)

FN Plzeň – 9 (2 souhrnná sdělení, 3 původní práce, 4 kazuistiky)

FN Olomouc – 7 (4 souhrnná sdělení, 2 původní práce, 1 kazuistika)

FN Ostrava – 6 (2 souhrnná sdělení, 3 původní práce, 1 kazuistika)

Na dalších místech jsou Nemocnice Liberec, FN Hradec Králové a Nemocnice Ústí nad Labem se 4 publikacemi.

Dále bylo upozorněno na přetrvávající problémy:

stálý nedostatek publikovatelných článků, což se ve 2. a 3. čtvrtletí projevilo v časovém skluzu ve vydávání časopisu: nedodržení pravidelného termínu vydávání RvCH může být důvodem nepřidělení IF a vyřazení z některých zahraničních databází,

redakce se stále potýká s nedostatkem editorialů,

nedaří se plnit ediční plán – články, které měly tvořit tzv. main topic, byly odevzdávány i s několikaměsíčním zpožděním.

3. Recenze

Řada recenzentů posílá jen formální vyjádření, ve kterých opíše, o čem článek je, bez jakéhokoli hodnocení − takové recenze jsou zbytečné a bylo by lépe, kdyby oslovený okamžitě recenzi odmítl, aby mohl být požádán někdo jiný (formální vyjádření k článku nejsou považována za recenzi a nejsou honorována).

4. Ediční plán na rok 2021

Byl schválen ediční plán na rok 2021 a první čtvrtletí 2022. Předpokládá v roce 2021 vydat 10 čísel s hlavním tématem, dvě volná čísla a dvě supplementa.

5. Aktualizace RR

Prof. Ryska navrhl doplnit redakční radu o doc. MUDr. Jana Martínka, Ph.D., AGAF, a dále navrhl doplnit cévního chirurga.

6. Diskuze

doc. Šebesta navrhl do RR cévního chirurga prof. MUDr. Jiřího Moláčka z FN Plzeň – návrh byl online odsouhlasen, pan profesor bude obeslán s nabídkou oficiální cestou,

doc. Gatěk navrhl k diskuzi znovu obnovit možnost, aby měl recenzent k dispozici názor druhého recenzenta,

výkonná redaktorka vysvětlila, že tento redakční systém toto neumožňuje,

prim. Edelmann požádal o informaci o termínech na odevzdání článků do čísla, které připravuje, výkonná redaktorka vysvětlila přítomným systém termínů na odevzdání článků k publikaci,

prof. Ryska nabídl, a přítomní odsouhlasili, jeho návrh do čísla 1 napsat pro recenzenty informaci o základních požadavcích na správně provedenou recenzi,

prof. Bartoníček navrhl, aby byl v jubilejním roce 2021 publikován článek věnovaný 100leté historii RvCH,

výkonná redaktorka požádala přítomné, aby popřemýšleli o nominacích na ceny „Redakční rady Rozhledů v chirurgii“ 3 nejlepších původních prací a 3 nejlepších kazuistik publikovaných v roce 2020 v Rozhledech v chirurgii,

prof. Bartoníček navrhl, aby se členové redakční rady pokusili najít sponzory, kteří by financovali odměny za nejlepší články,

návrhy na doplnění RR byly odsouhlaseny.

Na závěr prof. Ryska zdůraznil, že i přes problémy a těžkosti jak technické, tak letos i problémy způsobené koronavirovou pandemií, které nás všechny velmi zatížily a mnohé z nás postihly i zdravotně, se podařilo vydat 12 čísel časopisu ve standardní struktuře a s vysokým počtem stran.

Poděkoval všem, kteří k tomuto úspěchu přispěli.

Zapsala: Radka Schrötterová

Kontroloval: prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 1

2021 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se