Poznámka k recenzím příspěvků zaslaných redakci Rozhledů v chirurgii


Autoři: Editor
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2021, roč. 100, č. 1, s. 44.
Kategorie: Zpráva

Z posledního jednání redakční rady dne 15. 12. 2020 vyplynula potřeba zmínit některé problémy spojené s recenzemi, které poměrně často komplikují dodržení edičního plánu jak co do obsahu, tak co do termínů vydání konkrétního čísla časopisu.

Recenzní řízení v Rozhledech v chirurgii se potýká s následujícími problémy:

Recenzent opíše, o čem je článek, nic nezhodnotí a v celkovém stanovisku doporučí malé změny, ale není jasné jaké. Je zřejmé, že recenzi nevěnoval patřičný čas na přečtení a zamyšlení.

Varianta bodu 1) Recenzent opíše, o čem je článek, a souhlasí s publikováním bez výhrad. Problémem těchto recenzí je, kromě jejich zbytečnosti, reakce autora(ů). Pokud má druhý recenzent výhrady, odvolávají se na souhlasnou reakci a odmítají článek opravit.

Takové recenze jsou zbytečné a bylo by lépe, kdyby oslovený okamžitě recenzi odmítl, aby mohl být požádán co nejdříve někdo jiný. Recenzentům nebude v takových případech vyplácen honorář.

Recenzent recenzi přislíbí a nepošle.

Recenzent těsně před uplynutím termínu, nebo po urgenci sdělí, že recenzi nemůže udělat.

Pak je tu samozřejmě řada recenzí, které nemají ani po obsahové, ani po formální stránce všechny náležitosti. Připomeňme tedy alespoň ty zásadní body struktury.

Je třeba nejprve zhodnotit formální stránku (dodržení pokynů autorům, gramatika), souhlas názvu a cílů se závěrem, vhodnost použité statistiky, vhodnost příloh, jejich kvalita a vypovídací hodnota.

Poté recenzent zhodnotí věcnou stránku práce (včetně logicky sestavené diskuze, citací a zařazení českých publikací) a přínos práce pro RvCH.

Tento komentář musí odpovídat celkovému stanovisku recenzenta, tj.

přijmout bez výhrad,

provést malé změny (z recenze musí být autorovi patrné, co změnit, doplnit, opravit, zkrátit),

přepracovat (z recenze musí být patrné proč, případně jak),

odmítnout (s odůvodněním).

Takto provedená recenze je honorována, byť pochopitelně symbolicky, částkou 1000 Kč.

Každý příspěvek hodnotí minimálně 2 nezávislí recenzenti. Autor dostane texty obou recenzentů a je vyzván k reakci. Může recenzentům odpovědět a vysvětlit své stanovisko.

Pokud o to recenzenti požádají, nebo jde o zásadní přepracování textu, je opravený text poslán k opakované recenzi. Pokud se recenzenti neshodnou, je vyzván k vyjádření 3. recenzent. Editor časopisu rozhoduje pouze v případě, kdy v posouzení recenzenty a v opravách autora(ů) je zjevný nesoulad, kdy nerozhodne ani třetí revizní recenzent, případně když autor odmítá provést požadované změny.

Závěrem si dovolím poděkovat těm z vás, kteří recenze pravidelně provádějí velmi svědomitě a tím zcela zásadně přispívají ke kvalitě Rozhledů v chirurgii.

Editor


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 1

2021 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se