Zápis z jednání schůze Redakční rady časopisu Rozhledy v chirurgii, konané dne 10. 12. 2014


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2015, roč. 94, č. 1, s. 39-40.
Kategorie: Zpráva

Místo konání: Autoklub ČR, Praha

Přítomni: členové RR

Omluveni: prof. J. Bartoníček, doc. F. Bělina, prof. M. Duda, doc. J. Šváb, prof. M. Kasalický, prof. Č. Neoral, doc. P. Šebesta, doc. M. Tvrdek, doc. F. Vyhnánek, doc. P. Zonča

Prof. Hájek přivítal přítomné a upozornil na přetrvávající problém nedostatku kvalitních příspěvků. Požádal vedoucí pracovišť, aby všechny články před odesláním pročetli, i když redakční rada „imprimatur“ vedoucího pracoviště povinně nevyžaduje. Prof. Hájek navrhl rozvíjet diskusi o odborných článcích formou komentářů. Někdy lze použít i dobře vypracovanou recenzi recenzentem, který se rozhodne uvést své jméno.

Prof. Ryska informoval přítomné o činnosti RR a stavu Rozhledů v chirurgii v roce 2014.

V roce 2014, ročník 93, bylo vydáno 12 čísel.

V číslech 1−6 bylo součástí výtisku Postgraduální vzdělávání. Tyto přílohy byly s číslem 6 ukončeny.

Od č. 7 mají RvCH novou grafiku, ale menší počet stran. Důvodem nižšího počtu stran je nedostatek článků.

V číslech 7−10 byly publikovány vyžádané honorované články zahraničních autorů.

V roce 2014 vyšlo 8 článků v angličtině, 4 od zahraničních a 4 od domácích autorů.

Celkem bylo v ročníku 93 publikováno 91 článků, 12 čísel mělo 592 stran, tj. v průměru cca 50 stran na číslo. Ve všech číslech se podařilo zachovat nastavenou strukturu, tedy: 1–2 souhrnné sdělení, 2–3 původní články a 1–3 kazuistiky.

Celkem vyšlo:

 • vyžádaných článků zahraničních autorů 4
 • souhrnných sdělení 10
 • původních prácí 30
 • kazuistik 27
 • článků postgraduálního vzdělávání 19
 • jiných (Standardy v bariatrické chirurgii) 1

Na největším počtu článků s podíleli autoři z FN Plzeň, z FN Hradec Králové a z Nemocnice u Sv. Anny v Brně (v tomto pořadí). Prof. Ryska vedoucím těchto pracovišť poděkoval.

Celkově bylo do redakčního systému v lednu až listopadu 2014 vloženo 91 článků (domácími a slovenskými autory)

Mailem přišlo:

 • Vyžádaných článku zahraničních autorů 4
 • Článků postgraduální vzdělávání 19
 • Standardy 2

Pozitivním trendem je, že autoři z 90 % respektují pokyny autorům, články mají formální náležitosti, takže je není třeba vracet k doplnění.

Recenzní řízení

Všechny články prošly recenzním řízením (kromě článků postgraduálního vzdělávání, vyžádaných článků a standardů). Nebylo přijato: 1 souhrnné sdělení, 6 původních prací, 6 kazuistik (některé z důvodu, že dle recenzentů patřili spíše do jiného specializovaného časopisu). Kladně lze hodnotit také fakt, že někteří autoři přepracovávali články původně nedoporučené k publikaci tak dlouho, až je recenzenti schválili. Přibližně čtvrtina článků si vyžádala větší úpravy nebo přepracování. Pokud článek vyžaduje větší úpravy nebo přepracování, autorům to trvá velmi dlouho (někdy i několik měsíců).

Dle rozhodnutí RR z prosince 2013, dostávají recenzenti upravené nebo přepracované texty znovu k nahlédnutí, resp. k opakované recenzi. V tomto 2. recenzním kole byly vyřazeny 3 články.

Přetrvávajícím problémem je kolísavá kvalita recenzí (od jedné formální věty až po podrobný rozbor včetně doporučení úprav).

Hlavní problémy:

 1. Akutní nedostatek článků, situace se zhoršila ve druhé polovině roku 2014. Nejsou absolutně žádné rezervy, velmi těžko se daří sestavit jednotlivá čísla v současné struktuře a v termínu odevzdání. Pokud nějaký článek na poslední chvíli není schválen, nebo z jiného důvodu vypadne, není ho čím nahradit. Počet stran se proto snižuje.
 2. Je akutní nedostatek editorialů.
 3. Nepodařilo se zajistit žádné další vyžádané články zahraničních autorů.

Přítomní členové RR byly požádání, aby do kolující tabulky zapsali, do jakého čísla jsou schopni zajistit vyžádaný článek zahraničního autora a do kterého čísla jsou ochotni napsat editoriál.

Změny v roce 2015

U všech článku bude zveřejněno prohlášení o střetu zájmů a o tom, že článek nebyl publikován v jiném časopise. Je to nezbytná podmínka pokud se RvCH chtějí ucházet o zařazení do dalších mezinárodních databází – SCOPUS.

Redakční rada usiluje o zvýšení kvality Rozhledů v chirurgii tak, aby se mohly ucházet o zařazení do databáze SCOPUS a získání IF. Proto je třeba splnit tyto nutné podmínky:

 • Je třeba do redakční rady získat členy, kteří mají bohatou publikační činnost. Prof. Ryska požádal o pomoc všechny členy RR.
 • Je třeba, aby více článků bylo publikováno v angličtině, a to jak domácích, tak i zahraničních autorů. Články nadprůměrné kvality se v roce 2014 dávaly překládat na náklady Chirurgie – servis, o. s. V tom se bude pokračovat.
 • Byly učiněny kroky k tomu, aby se publikované články dostávaly co nejdříve do zahraničních databází. Lhůta se zkrátila na 3 dny od schválení pdf do tisku.

Hospodaření v roce 2013:

Náklady na jedno číslo byly celkem v roce 2013: 129.166,- Kč.

Výnosy na jedno číslo celkem v roce 2013: 134.617,- Kč.

Celkové náklady byly kryty příjmy z poplatků členů společnosti, z volného prodeje časopisu a z inzerce. Časopis byl oddlužen a pohledávky ze strany ČLS JEP byly uhrazeny v plné výši.

Diskuze:

 1. Bylo by užitečné, kdyby se recenzenti vzdali své anonymity a napsali komentáře k článkům, zejména pokud se rozcházejí s názorem autora. Tyto komentáře by mohly být publikovány pod článkem, což by zvýšilo efektivitu a atraktivnost RvCH.
 2. Recenzenti uvádějí, že je pro ně složité sledovat rozsáhlejší úpravy textu, resp. sledovat, zda byly zapracovány jejich připomínky. Řešením by mohlo být, požádat autory, aby větší opravy dělali v režimu: Revize, Sledování změn.
 3. Někteří členové redakční rady se vzhledem ke své specializaci necítí kompetentní vyjadřovat ke všem článkům. Proto navrhují, aby při rozesílání pdf definitivní verze RvCh k vyjádření členů RR bylo konkretizováno, kdo se má vyjadřovat ke kterým článkům.
 4. Redakční rada diskutovala o možnostech a podmínkách honorování článků.
 5. Prim. Gatěk navrhl ke zvýšení publikační činnosti: - Jedličkovu cenu (dotovanou 10.000,- Kč) udělovat za nejlepší práci publikovanou v Rozhledech v chirurgii, a takto to prezentovat v nejbližším čísle - každý člen RR by povinně navrhl jednu práci k ocenění, aby to nebyla soutěž jedné nebo dvou prací - na konci roku zhodnotit eventuální efekt na publikační aktivitu

Prof. Ryska poděkoval těm členům redakční rady, kteří se podíleli v roce 2014 na vydávání RvCH, ať už to bylo získáním zahraničních článků, sestavením Postgraduálů v první polovině roku, pečlivým recenzováním článků nebo svými názory k nové grafické podobě časopisu.

Zapsala: Radka Schrötterová

Kontroloval: Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 1

2015 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×