Přípustná rizika v chirurgii


Autoři: M. Duda
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2013, roč. 92, č. 9, s. 516.
Kategorie: Postgraduální vzdělávání

Jakákoliv lidská činnost je spojena s možností neúspěchu a vzniku komplikací. Stačí vzpomenout stará, po léta mezi lidmi tradovaná přísloví: „Jen kdo nic nedělá, nic nepokazí“, „Chybovati je lidské“. Stejně jako v jiných oblastech, ani v medicíně nelze neúspěchy a chyby při této složité práci nikdy zcela eliminovat.

Hodnocení kvality operační léčby není nic nového a chirurgové si sami v průběhu staletí vyvinuli kritéria hodnotící jejich vlastní práci. Patří mezi ně hodnocení operačních a pooperačních komplikací, úmrtnosti, počet reoperací, hodnocení spokojenosti nemocných s provedenou léčbou, délka přežívání u onkologických nemocných, počet recidiv a řada dalších kritérií. Nejvíce pozornosti je této problematice věnováno v onkochirurgii, ale obecně to platí pro veškerou chirurgickou péči. Všechny tyto údaje můžeme nalézt v publikacích starých třeba i více jak sto let a chirurgové je trvale sledují. Nikdy dříve však nebyl tlak veřejnosti požadující zlepšení kvality poskytované péče tak velký. V tomto ohledu vystupují do popředí některé nové faktory, jako jsou náklady léčby, nutnost komunikace s veřejností a tiskem, stoupající význam nových technologií, ale rozhodujícím faktorem zůstává vlastní profesionální snaha po zlepšování výsledku práce chirurga.

Hodnocení kvality chirurgické péče by dnes mělo být v popředí zájmu každého chirurga, odborných společností, nemocnic a nejrůznějších státních institucí. Chirurgové se nemohou zbavit povinnosti zveřejňovat výsledky své práce, je jen otázkou, jakou formou a v jakém rozsahu je to vhodné. Jedním z legitimních a osvědčených způsobů je publikování v odborné literatuře.

Odborný časopis České chirurgické společnosti Rozhledy v chirurgii slouží především ke zveřejňování výsledků práce českých chirurgů. Častým obsahem prací je i hodnocení morbidity, mortality a dlouhodobých výsledků různých operací. Z těchto publikací tak lze čerpat i informace k tématu přípustnosti rizik v chirurgii v našich podmínkách a srovnávat je s výsledky v zahraničí. Za poslední tři roky (ročník 2011, 2012 a 2013 do čísla 6) zde bylo publikováno celkem 334 odborných prací. Problematikou související s hodnocením komplikací a výsledků chirurgické práce se v různém rozsahu věnovalo 54 publikací (16,2 %). Problematice benigních onemocnění bylo věnováno 25 prací (2 souhrnná sdělení, 13 postraduálně zaměřených prací, 9 původních prací a 1 kazuistika). Maligním onemocněním bylo věnováno 29 prací (2 souhrnná sdělení, 5 postgraduálně zaměřených prací, 20 úvodních sdělení a 2 kazuistiky). Je tedy zjevné, že tomuto tématu náš časopis věnuje poměrně značnou pozornost.

Do tohoto čísla Rozhledů v chirurgii byly zařazeny práce, které o této problematice pojednávají jednak z obecného pohledu a dále pak na příkladech několika okruhů práce chirurgů.

Prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.

II. chirurgická klinika FN a LFUP Olomouc

a Chirurgické oddělení nemocnice a KOC Nový Jičín

e-mail: miloslavduda@klikni.cz


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 9

2013 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×