10th International Gastric Cancer Congress 2013 Verona June 19-22


Autoři: J. Gatěk;  D. Hoskovec;  A. Pazdro
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2013, roč. 92, č. 9, s. 512-513.
Kategorie: Zpráva

International Gastric Cancer Association založená v roce 1995 pořádala 10. mezinárodní kongres o karcinomu žaludku. Ústředním tématem byla léčba karcinomu žaludku zaměřená na individualitu pacienta s maximálním využitím mezioborové spolupráce. Kongresu se zúčastnilo více než 1000 lékařů ze 70 zemí a bylo zde uvedeno více než 200 prezentací. Česká republika byla zastoupena třemi účastníky, všichni měli aktivní účast a prezentovali svoji práci formou posteru. Ve foyer kongresového komplexu mohly jednotlivé země prezentovat epidemiologická data se současným stavem péče o karcinom žaludku. Data za Českou republiku dodal dr. David Hoskovec. Vědecký program byl rozdělen do osmi sekcí, ve kterých současně probíhaly prezentace. V prvních třech sekcích byla sympozia vyzvaných lektorů, ve čtvrté sekci byla zastoupena videoprojekce a ve zbylých sekcích probíhala volná sdělení. Přední odborníci z celého světa, s ohledem na diagnózu zvláště z východních zemí, byli v sympoziích zastoupeni a byl zde prezentován současný pohled na danou tematiku. Vzhledem k rozsahu kongresu jsme mohli navštívit pouze vybrané přednášky. Rádi bychom chtěli sdělit několik postřehů z jednání kongresu.

Současná předoperační diagnostika je zaměřena na stanovení přesného stadia onemocnění, protože následná léčba již nyní nabízí velký rozsah léčebných možností respektujících rozsah nádoru. Zdůrazněn byl význam endosonografie, zvláště v diagnostice maligních uzlin, a to ve spojení s biopsií suspektních uzlin (FNA). U časného karcinomu je snaha přesně určit rozsah nádoru a postižení uzlin s ohledem na případnou miniinvazivní (endoskopickou?) léčbu.

U velmi časného karcinomu narůstá počet prací zvláště z Asie zabývajících se sentinelovou uzlinou. V případě negativního nálezu na uzlinách navazuje limitovaná resekce. U značení uzlin je doporučeno látky (Patent blau či radiokoloid) aplikovat endoskopicky a nehledat jednotlivé uzliny, ale „basin“ spádovou oblast (Kitigawa). D2 lymfadenektomie je standardem u chirurgické léčby i u časného karcinomu. U velmi časných nálezů je snaha provádět limitovanou resekci žaludku včetně lymfadenektomie. Z resekčních výkonů zvláště v Asii převládá BI resekce, následuje Roux-Y, není doporučována B2 resekce. V současnosti nejsou výjimkou již zmiňované limitované resekce a opět zvláště v Asii. Není zcela vyřešena otázka významu hilové lymfadenektomie v oblasti sleziny a tím splenektomie u karcinomů horní třetiny žaludku. Kompletní D2 resekce je však velmi obtížně proveditelná bez splenektomie. Studie prokazují zvýšenou morbiditu, ale ne mortalitu v „high volume“ centrech (Sasaco). Definitivní vyřešení této otázky se očekává po zveřejnění výsledků japonské studie JCOG 0110. Z pléna padl zajímavý dotaz, zda pacienti bez splenektomie jsou zvýšeně sledováni na možný výskyt hilových metastáz. Odpověď byla, že dispenzarizace je standardní.

U karcinomu gastroezofageální junkce byl doporučován u II. a III. typu abdominální přístup s D2 lymfadenektomií. U I. typu hrudní přístup s lymfadenektomií 2 polí. Zde panují velké nejistoty stran významu a rozsahu lymfadenektomie na rozdíl od abdominální lymfadenektomie, která je velmi dobře zpracovaná.

Narůstá počet laparoskopických a robotických výkonů, zvláště v Asii. Dlouhodobé výsledky studií neprokazují zásadní rozdíl v množství komplikací a v přežívání (větší operační čas a náklady X menší pooperační zátěž pro pacienta). Větší počet dehiscencí je registrován po laparoskopických a robotických výkonech. Výhody robotických výkonů nebyly prokázány.

Sílila kritika výsledků neoadjuvantní chemoterapie (Manzoni, Schumacher). V Nizozemí je neoadjuvantní chemoterapie součástí guideline. V praxi je však prováděná pouze na 60 % akademických i neakademických center. Byly představeny 2 nové studie zaměřené na neoadjuvantní terapii (japonská a korejská). Bude zajímavé sledovat, zda dojdou ke stejným závěrům jako MAGIC.

U pokročilých karcinomů by operační výkon měl začít laparoskopií k vyloučení generalizace. Přežívání pacientů ve IV. stadiu je výrazně limitovano, pokud není dosažena R0 resekce, proto je nutné individuálně zvážit postup. Nicméně se objevují zprávy o úspěšné resekci především metachronních jaterních metastáz karcinomu žaludku s prodlouženým přežíváním oproti pouhé paliativní chemoterapii. Proběhla diskuze mezi evropskými zastánci intraoperační hypertermické chemoterapie a japonskými účastníky, z nichž někteří preferují pooperační intraperitoneální chemoterapii cestou portu. Závěrem bylo, že důležitou roli hraje distribuce cytostatika po břišní dutině. V současné době je zahájena evropská multicentrická mezinárodní studie Gastroschip zaměřená na prevenci peritoneální karcinomatózy u nádoru žaludku. Celosvětově je snaha výkony centralizovat a opět bylo zdůrazněno, že v centru vlastního dění je chirurg. Zajímavá byla prezentace, jak probíhá příprava a tvorba 8. edice TNM klasifikace a hodnocení předchozích verzí.

Kongres probíhal v nádherném prostředí historické Verony. Organizátoři se svěřili s obrovskými obtížemi při finančním zajištění kongresu a dokonce uvažovali o jeho zrušení. Děkovali lektorům, kteří přednášeli bez jakýchkoli nároků, čímž také umožnili konání kongresu. Program v jednotlivých sálech byl sestaven překvapivě bez přestávek, což vadilo zejména při změně sálu, protože zvláště když nebyl dodržen časový harmonogram, musela být oželena poslední anebo naopak úvodní sdělení v jiném sálu. V historickém centru města v Grand Guardia Palace byl uvítací večer a banket. Součástí uvítacího večera byl komponovaný pořad baletu, opery a činohry na téma Romeo a Julie. Na společenském banketu sbor japonských chirurgů zazpíval organizátorům píseň Santa Lucia v italštině, což nejlépe vyjádřilo velmi srdečnou atmosféru kongresu. Účastníci kongresu mohli také navštívit operu ve veronské aréně. Příští, 11. kongres se bude konat v Sao Paulu v Brazílii.

MUDr. Jiří Gatěk PhD

Nemocnice Atlas

třída Tomáše Bati 5135

760 01 Zlín

e-amil: gatekj@nemocniceatlas.cz


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 9

2013 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Nová éra v léčbě migrény
nový kurz
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×