Bez impakt faktoru nepřežijeme


Autoři: M. Ryska
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2013, roč. 92, č. 7, s. 367.
Kategorie: Editorial

Všichni víme, že existence našeho národního chirurgického časopisu Rozhledy v chirurgii (RvCH) s více než devadesátiletou tradicí závisí nejen na funkční redakci a finančních prostředcích, ale především na kvalitě zasílaných příspěvků a kvalitě recenzního řízení. Nelze v posledním období nevidět, že recenzní řízení RvCH doznalo zcela zásadních změn, že se časopis i po formální stránce zlepšil. Tento názor zazněl i na jednání redakční rady dne 6. 3. 2013 Vedle řady připomínek a námětů, jak zlepšit závěry recenzních řízení, jak uvádět komentáře k publikovaným původním sdělením apod., byli stanoveni garanti jednotlivých chirurgických oborů, zazněly návrhy, jak zvýšit počet kvalitních příspěvků či jak zlepšit postgraduální část časopisu a také jak získat další tolik potřebné inzerenty. Odhlédneme-li od skutečnosti, že řada dobře míněných doporučení nebude ani svými navrhovateli dodržena či reálně podporována – tak už to v životě bývá, jedno nelze členům redakční rady upřít: jejich zájem a snahu RvCH udržet.

Položme si ale jednoduchou otázku: Stačí to? Osobně se domnívám, že určitě ne. Podívejme se, kdo je v současné době přispěvatelem RvCH a kdo udržuje časopis na velmi tenké nitce existence. Především pár pilných přednostů chirurgických klinik. Nejenže sami přispívají, ale nutí k aktivitě i sobě podřízené kolegy. Rozhodně se nedá mluvit o širokém kvalitním autorském kolektivu. Navíc celá poměrně široká komunita doktorandů v chirurgických oborech je nucena zasílat své zásadní články mimo RvCH, totiž do časopisů s impakt faktorem (IF), protože získání IF je podmínkou úspěšného dokončení studia a obhajoby. Ve stávající a narůstající konkurenci chirurgických časopisů, kdy rakouský European Surgery, polský Videosurgery, Annals of Transplantation a další časopisy IF již mají, pokulháváme vedle chirurgického slovenského časopisu na vlně uspokojení, že se nám podařilo RvCH před 2 lety zachránit před finančním zhroucením a že jsme v seznamu recenzovaných i bodově ohodnocených odborných časopisů Rady vlády pro vědu, výzkum a inovaci (RVVI). Jenomže RVVI letos pouze o rok prodloužila platnost seznamu recenzovaných časopisů s výhledem na jejich výraznou redukci v následujícím období. Postoj je motivován především nutností vyřadit nekvalitní odborné časopisy a patrně i ty, kterým se nepodaří získat, byť nízký, IF.

Pro Rozhledy v chirurgii je to jasné memento. Pokud se nám v krátké době nepodaří nakročit do „rodiny“ impaktovaných časopisů, reálně hrozí, že můžeme ztratit i místo mezi oficiálně uznávanými recenzovanými časopisy. Tím by časopis ztratil potenciální autory kvalitních příspěvků a znamenalo by to prakticky jeho zánik. Kdo ze současných přispěvatelů by poslal svoje dílko do RvCH s vědomím, že nezíská bod do celkového hodnocení RIV pro své pracoviště? Pokud chceme Rozhledy v chirurgii zachránit, je třeba rychle začít jednat.

Jak situaci řešit? Je několik možností. Předně všichni členové redakční rady včetně čestných mají kontakty na zahraniční pracoviště a na některé evropské špičkové chirurgy, jejichž souhrnná sdělení uveřejněná v RvCH by znamenala markantní zvýšení citovanosti našeho časopisu. Redakce RvCH tomu může přispět tím, že např. 4 čísla ročně, vždy každé třetí, vydá v angličtině. Nepochybně by této snaze prospěla možnost internetové edice fulltextového anglického vydání, aniž bychom přitom likvidovali český charakter časopisu. Navíc by bylo vhodné zvážit symbolický autorský honorář.

Celý tento projekt by nepochybně znamenal zvýšené úsilí řady z nás a také odhadem 10–15% navýšení ročních finančních nákladů na edici RvCH. Nestojí to ale  za to?

S přáním hezkého léta a hezké dovolené

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha

U vojenské nemocnice 1200

160 00 Praha 6

e-mail: miroslav.ryska@uvn.cz


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 7

2013 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se