K životnímu jubileu profesora Miroslava Rysky


Autoři: Jan Wechsler
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2013, roč. 92, č. 1, s. 26.
Kategorie: Články

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. oslavil 8. 1. 2013 šedesátiny. Svého životního jubilea se dožívá v plné síle a s mnoha tvůrčími plány do budoucna, jak je to pro něj typické. 


Prof. Ryska patří mezi nadané osobnosti, kterým byl již během studií jasný jejich životní úděl a cíl. Hned po promoci r. 1978 nastoupil na Chirurgickou kliniku 2. LF UK na Královských Vinohradech, kde získal své první chirurgické znalosti a dovednosti. Na tomto pracovišti též dosáhl prvních úspěchů: atestace I. a II. stupně z chirurgie (1981 a 1986). V roce 1983 obhájil na 2. LF UK v Praze významnou kandidátskou práci – Diagnostika a léčba krvácení do horní části trávicí trubice. Záhy také zahájil svou pedagogickou činnost, v letech 1984 – 1992 byl asistentem kliniky, habilitoval v roce 1992 na 3. LF UK v Praze.  Typické pro něj bylo, že se vždy pídil po novinkách ve svém oboru, snažil se je osvojovat a přenášet do chirurgické praxe nové metody. Proto také navštívil řadu významných zahraničních pracovišť, z nichž namátkou můžeme jmenovat stáž na chirurgické klinice v Uppsale ve Švédsku v r. 1984, v letech 1986 – 1988 několik studijních pobytů na onkologickém pracovišti v Berlíně- Buch, v roce 1991 postgraduální chirurgickou školu v Hammersmith Hospital v Londýně.  Přínosný byl také dlouhodobý pobyt na chirurgické klinice  Virchow University v Berlíně v roce 1994, v letech 1997 a 1998 studijní pobyty ve světově předních ústavech: Mt Sinai Hospital v New Yorku a UCLA v Los Angeles.

Předělem v činnosti prof. Rysky byl jeho nástup na pozici přednosty Kliniky Transplantační chirurgie IKEM Praha v roce 1994, kde inicioval zahájení programu transplantace jater. Profesorem chirurgie byl jmenován na 2. LF UK v Praze v roce 2004 a stal se přednostou chirurgického oddělení v ÚVN a současně též přednostou Chirurgické kliniky 2. LF UK a ÚVN, o jejíž vznik se velkou měrou zasloužil.

Prof. Ryska, všestranný chirurg, se netají svojí náklonností ke gastroenterologii a jedné z nejobtížnějších částí digestivní chirurgie vůbec –  chirurgii jater a pankreatu. Této problematice věnuje i většinu své experimentální činnosti. V rámci své dlouholeté pedagogické činnosti připravil řadu doktorandů k obhajobě vědeckých hodností CSc. a Ph.D., a k úspěšné habilitaci dovedl docenty F. Bělinu, J. Froňka a M. Adamce.

Odborná a organizační činnost prof. Rysky je reflektována členstvím i funkcemi ve významných společnostech: České chirurgické společnosti, jejímž předsedou je od r. 2004, České gastroenterologické společnosti (člen výboru od r. 1999). Je také zakladatelem České společnosti HPB chirurgie a byl jejím předsedou do r. 2004.  Prof. Ryska je delegátem IHPBA za východní Evropu, tutéž funkci zastává v IASG, je aktivním členem ESA. Působí také v řadě redakčních rad odborných časopisů v České republice i v zahraničí (European Surgery, HPB, Ann Transpl). Významu osobnosti prof. Rysky odpovídají jeho další funkce, z nichž mezi nejvýznamnější patří předsednictví VR IGA MZ ČR od roku 2010 a členství v Radě vlády pro vědu, výzkum a inovace od roku 2011. Je zástupcem šéfredaktora Rozhledů v chirurgii, organizoval tři velké mezinárodní chirurgické kongresy v České republice.  V rámci svých služebních povinností se úspěšně zhostil i zahraniční vojenské mise AČR v Afganistanu (2007–2008), kde stál v čele české polní nemocnice.

Při veškerém extrémním zatížení je pro profesora Rysku charakteristické, že je vždycky přátelský a empatický, pro každého se snaží najít čas a pochopení. Dovede na úrovni a s noblesou vystupovat na domácích i zahraničích fórech a s diplomacií sobě vlastní vést jednání a diskuze.

Milý Mirku, přijmi jménem chirurgické obce gratulaci a díky za vše, spolu s přáním pevného zdraví a radosti z namáhavé, ale uspokojením doprovázené práce.

Prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc

Poznaňská 2

616 00 Brno

e-mail: jan.wechsler@fnusa.cz


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 1

2013 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se