Komplikace augmentace – kazuistika


Complications of breast augmentation – a case report

As with any surgery, breast augmentation does have certain risks and complications.

The aim of this article is to point out a rare complication of breast augmentation – axillary silicone lymphadenopathy (defined as the presence of silicone in the lymph nodes).

The authors present a case report of silicone lymphadenopathy in a young woman after the rupture of a silicone breast implant.

As the number of women with breast implants is increasing, it is necessary to bear this rare complication of breast augmentation in mind in differential diagnosis of axillary lymphadenopathy.

Key words:
breast augmentation – silicone implants – axillary lymphadenopathy


Autoři: I. Zedníková 1;  I. Třešková 2;  P. Schmiedhuber 3;  O. Hes 4
Působiště autorů: Chirurgická klinika FN Plzeň-Lochotín, přednosta: prof. MUDr. V. Třeška, DrSc. 1;  Oddělení plastické chirurgie FN Plzeň, primář: MUDr. V. Bursa 2;  Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň-Lochotín, přednosta: doc. MUDr. B. Kreuzberg 3;  Šiklův patologicko-anatomický ústav FN Plzeň, přednosta: prof. MUDr. M. Michal 4
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2012, roč. 91, č. 8, s. 435-437.
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

Augmentace prsů má, jako každý chirurgický výkon, svoje rizika a komplikace.

Cílem sdělení je upozornit na raritní komplikaci augmentace – axilární silikonovou lymfadenopatii, definovanou jako přítomnost silikonu v lymfatických uzlinách.

Autoři popisují případ silikonové lymfadenopatie u mladé ženy po ruptuře prsního implantátu.

Žen s prsními implantáty přibývá. Je proto důležité na tuto vzácnou komplikaci augmentace myslet při diferenciální diagnostice axilární lymfadenopatie.

Klíčová slova:
augmentace prsů – silikonové implantáty – axilární lymfadenopatie

Úvod 

Augmentace prsů spočívá v chirurgickém vložení implantátu do pozadí prsu za účelem zvětšení jeho objemu a zlepšení tvaru. Nejčastější indikací je hypoplazie prsů nebo stav po mastektomii profylaktické či kurativní. Nejčastěji používané implantáty jsou silikonové pro jejich výborné biologické a fyzikální vlastnosti. Navzdory dobré pověsti silikonových prsních implantátů jsou známé vedlejší účinky spojené s jejich užitím.

Mezi známé komplikace augmentace patří především:

 1. ruptura implantátu – mechanicky, únava materiálu, výrobní vada
 2. kalcifikace – usazování vápníku v okolí implantátu, bolestivost, dif. dg. karcinom
 3. kapsulární kontraktura – nadměrné zesílení vazivého pouzdra implantátu, deformity
 4. svrašťování implantátu – fixace k okolnímu vazivu
 5. změny citlivosti bradavky
 6. posunutí implantátu
 7. narušení schopnosti kojit – útlak mléčné žlázy implantátem, porušení mlékovodů
 8. prosakování silikonu – mikroskopické kapénky gelu prosakují skrz pouzdro.

Raritní komplikací augmentace je silikonová axilární lymfadenopatie, definovaná jako přítomnost silikonu v lymfatických uzlinách [1, 2]. K úniku silikonu z implantátu může dojít po ruptuře implantátu nebo při prosakování silikonu do okolí intaktního implantátu. Riziko ruptury či prosakování vzrůstá s věkem implantátu, průměrná životnost implantátu je 10–13 let [3]. V diagnostice ruptury se uplatňuje především sonografie, nejlepší metodou je magnetická rezonance. Ruptura je obvykle neškodná komplikace, jen zřídka se stává symptomatickou. Pokud dojde k úniku silikonu, může způsobit fibrózu pouzdra implantátu, klinicky se projevující bolestí a kontrakturou [4]. Jakmile silikonové částice vycestují z pouzdra implantátu, jsou vychytávány makrogáfy retikuloendoteliárního systému a hromadí se ve spádových lymfatických uzlinách v axile. Tato granulomatózní reakce se projeví bolestivou lymfadenopatií [5]. 

Kazuistika 

32letá pacientka, která v roce 2004 podstoupila periareolární submuskulární augmentaci prsů.

Z anamnézy: hypofunkce štítné žlázy, astma bronchiale, dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce.

V květnu 2008 byla diagnostikována ruptura implantátu v levém prsu. Na sonografii byl popsán výpotek kolem nařaseného implantátu a tři zvětšené uzliny v levé axile. V září 2008 byla provedena výměna implantátu. Subjektivně si pacientka stěžovala na bolestivou rezistenci v levé axile. V červnu 2009 byla provedena exstirpace resistence. Bioptické vyšetření prokázalo lymfatickou uzlinu infiltrovanou silikonem. Pro přítomnost dalších bolestivých hmatných uzlin v levé axile byla indikována k jejich exstirpaci.

USG – zvlněný implantát vlevo
Fig. 1: USG – Undulation of left breast silicone implant
Obr. 1. USG – zvlněný implantát vlevo Fig. 1: USG – Undulation of left breast silicone implant

USG – zvětšené uzliny v levé axile s vymizelou diferenciací centra a kůry
Fig. 2: USG – Enlarged lymphatic nodes in the left axilla with no differentiation of centre and cortex
Obr. 2. USG – zvětšené uzliny v levé axile s vymizelou diferenciací centra a kůry Fig. 2: USG – Enlarged lymphatic nodes in the left axilla with no differentiation of centre and cortex

Fyzikální vyšetření v únoru 2010 v mamologické poradně Chirurgické kliniky FN Plzeň prokázalo zvlněný implantát v levém prsu, objemnou rezistenci 3x2 cm v levé axile.

Sonografické vyšetření v březnu 2010 popsalo zmnožené a zvětšené lymfatické uzliny v levé axile, některé s vymizelou diferenciací centra a kůry, s výraznou vaskularizací.

Granulomatózní proces v lymfatické uzlině
Fig. 3: Granulomatous process in a lymph node
Obr. 3. Granulomatózní proces v lymfatické uzlině Fig. 3: Granulomatous process in a lymph node

Granulomatózní struktury s četnými obrovskými mnohojadernými buňkami.
Fig. 4: Granulomatous structures with multiple multinucleated cells
Obr. 4. Granulomatózní struktury s četnými obrovskými mnohojadernými buňkami. Fig. 4: Granulomatous structures with multiple multinucleated cells

V březnu 2010 byla provedena exenterace levé axily. Bioptické vyšetření popsalo četné lymfatické uzliny s reaktivními změnami – sinusová histiocytóza, epiteloidní granulomy s četnými mnohojadernými buňkami typu z cizích těles a četné opticky prázdné prostory. Nález byl v souladu s klinickou diagnózou silikonové lymfadenopatie.

Jizva po exenteraci levé axily
Fig. 5: Scar after axillary dissection
Obr. 5. Jizva po exenteraci levé axily Fig. 5: Scar after axillary dissection

Pacientka je nyní pravidelně kontrolována v mamologické poradně naší kliniky, subjektivně je zcela bez potíží. Poslední sonografie v dubnu 2011 nepopisuje patologické uzliny v axilách, poslední klinické vyšetření v březnu 2012 prokázalo dvě zvětšené uzliny v pravé axile, v levé axile je klidná jizva.

Diskuze 

Žen s prsními implantáty přibývá a lze je rozdělit do tří skupin:

 1. Zdravé ženy, které však mohou onemocnět rakovinou prsu.
 2. Ženy po profylaktické mastektomii pro BRCA +.
 3. Ženy po mastektomii pro karcinom prsu.

Pokud má žena rezistenci v prsu či v axile, prioritou je vždy vyloučení malignity. Diferenciální diagnostika axilární lymfadenopatie je pestrá. Nejčastější příčinou je infekce – stafylokoková a streptokoková infekce ruky, tularémie. Na druhém místě je metastatické postižení uzlin – karcinom prsu, maligní melanom, lymfom. U žen s prsními implantáty je další možností silikonová lymfadenopatie [6].

Při každé rezistenci v axile u žen po augmentaci je důležité vedle klinického vyšetření provést vždy sonografii prsů a axil, event. magnetickou rezonanci k vyloučení poškození implantátu. Při patologickém či podezřelém nálezu je nutné dále histologické ověření pomocí punkční biopsie. Pokud punkční biopsie není možná, lze provést diagnostickou exstirpaci uzliny [1, 4]. Potvrdí-li se diagnóza silikonové infiltrace axilárních uzlin, dále se řídíme subjektivními pocity pacientky. V našem případě byly infiltrované uzliny objemné, působily tlak a bolesti v axile, proto jsme se rozhodli k exenteraci axily. Každý únik silikonu z implantátu způsobený buď rupturou implantátu, nebo prosakováním silikonu je indikací k výměně poškozeného implantátu, což bylo u naší pacientky provedeno okamžitě po zjištění ruptury implantátu v levém prsu.   

Závěr

Silikonová lymfadenopatie je raritní komplikace augmentace. Přesto je třeba na ni myslet při diferenciální diagnostice axilární lymfadenopatie. U žen se zvětšenými uzlinami v axile a silikonovými implantáty je vždy především nutné vyloučit malignitu. V diagnostice se uplatňuje sonografické vyšetření, magnetická rezonance a biopsie. Cílem tohoto sdělení je upozornit na pestrou diferenciální diagnostiku axilární lymfadenopatie.   

MUDr. Ilona Zedníková

Chirurgická klinika FN Plzeň

181 00 Plzeň

e-mail: Ilona.Zednikova@seznam.cz


Zdroje

1. Dragoumis D, Assimaku A, Vrizas T, Tsiftsoglou A. Axillary silicone lymphadenopathy secondary to augmentation mammaplasty. Indian J Plast Surg 2010;43(2):206–209.

2. Adams S, Cox J, Rao S. Axillary silicone lymphadenopathy presenting with a lump and altered sensation in the breast: a case report. Journal of Medical Case Reports 2009;3:6442.

3. Shaaban H, Jmor S, Alvi R. Leakage and silicone lymphadenopathy with cohesive breast implant. Br J plast Surg. 2003; 56:518–9.

4. Gil T, Mettanes I, Aman B, Taran A, Shoshani O, Best LA et al. Contralateral internal mammary silicone lymphadenopathy imitates breast cancer metastasis. Ann Plast Surg 2009;63:39–41.

5. Brown SL, Pennello G, Berg WA, Soo MS, Middleton MS. Silicone gel breast implant rupture, extracapsular silicone, and health status in a population women. J Rheumatol 2001;28:996–1003.

6. Navrátil M. Uzlinový syndrom, praktické poznámky k diferenciální diagnostice a diagnostickému postupu. Interní medicína ve zkratce 2003;1:27–9.

Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 8

2012 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se