Retrogastrická bronchogenní cysta


Retrogastric bronchogenic cyst

The authors present a case of an incidental finding of an asymptomatic retrogastricaly localized bronchogenic cyst. In a 3.5 year old boy, abdominal US, which was performed because of constipation complains, revealed a cystic mass. MRI study confirmed the presence of a simple cyst, located in the retrogastric region. The patient underwent laparotomy and the cyst, measuring 3 cm in a diameter, was removed from the omental bursa. During the postoperative period, no complications or symptoms were recorded. Histologicaly, the finding was surprisingly identified as a bronchogenic cyst. Occurence of bronchogenic cysts within the abdominal cavity is reported very rarely in the literature.

Key words:
bronchogenic cyst


Autoři: R. Štichhauer 1;  J. Koudelka 1;  P. Rejtar 2;  A. Kohout 3
Působiště autorů: Oddělení dětské chirurgie a traumatologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové, primář: MUDr. J. Koudelka, CSc. 1;  Radiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, přednosta: prof. MUDr. P. Eliáš, CSc. 2;  Fingerlandův ústav patologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové, přednosta: Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph. D. 3
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2012, roč. 91, č. 3, s. 164-166.
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

V práci autoři prezentují případ náhodně zjištěné asymptomatické bronchogenní cysty uložené retrogastricky v dutině břišní. Byla prokázána u 3,5letého chlapce při sonografickém vyšetření břicha pro obstipaci. MRI vyšetření potvrdilo solitární cystu uloženou retrogastricky. Po přípravě byla chlapci exstirpována z oblasti malé omentální burzy cysta o průměru přibližně 3 cm. Pooperační průběh chlapce byl zcela bez komplikací a obtíží. Histologický nález byl uzavřen jako bronchogenní cysta, což bylo překvapením. Výskyt bronchogenních cyst v dutině břišní je popisován velmi raritně.

Klíčová slova:
bronchogenní cysta

Úvod

Bronchogenní cysty jsou vrozené vývojové anomálie, které vznikají v 3.–6. týdnu embryonálního vývoje. Jejich původem je primitivní ventrální střevo [1]. Jedná se o cystické útvary různých velikostí, pro které je typická přítomnost cylindrického řasinkového epitelu a hladké svaloviny ve stěně. Nejčastější lokalizací je zadní mediastinum v průběhu trachey a bronchů, mohou se nacházet i v plicním parenchymu nebo v krku [2]. Vzácněji se s nimi můžeme setkat v kůži nebo podkoží celého těla, nejméně často popisovanou lokalizací je dutina břišní či oblast retroperitonea [1–7]. Podle velikosti mohou být náhodným nálezem při zobrazovacích vyšetřeních, nebo mohou pacientům způsobovat podle lokalizace bolest, dušnost nebo zánětlivé projevy z ložiska neznámého původu. Ojedinělým příznakem může být zvracení a ztráta hmotnosti [5]. Léčba spočívá v kompletním odstranění cysty operační cestou.

Kazuistika

Na naše pracoviště byl odeslán chlapec ve věku tři a půl roku. Do té doby byl zcela bez obtíží, normálně prospíval a rostl. Poté se objevily problémy s vyprazdňováním. Byl vyšetřen praktickým lékařem a při UZ vyšetření dutiny břišní byla nalezena cystická rezistence v epigastriu velikosti 3x3x2 cm. Problémy s vyprazdňováním se upravily při změně životosprávy a kontrolní, plánované sonografické vyšetření bylo provedeno již na našem pracovišti s odstupem tří měsíců. Zde byla potvrzena tenkostěnná cystická rezistence velikosti 3,5 x 2,2 x 3,0 cm, naléhající mediálně na zadní stěnu kardie žaludku. Obsahem cysty byla tekutina. Chlapec byl zcela bez obtíží, tekutiny a stravu toleroval dobře, stolice měl denně normálního vzhledu, bez patologické příměsi. Klinicky nebyla rezistence v dutině břišní hmatná. Pro přesnější verifikaci lokalizace cysty jsme provedli magnetickou rezonanci, která zobrazila tenkostěnný cystický útvar vlevo v podjaterní krajině, retrogastricky v místě burza omentalis. Cysta neprorůstala do pankreatu, d. Wirsungi byl normální šíře (Obr. 1, 2).

MRI – transverzální řez, cysta označena šipkou.
Fig. 1: MRI – transverse view, the cyst is marked with an arrow
Obr. 1. MRI – transverzální řez, cysta označena šipkou. Fig. 1: MRI – transverse view, the cyst is marked with an arrow

MRI – frontální řez, cysta označena šipkou
Fig. 2: MRI – frontal view, the cyst is marked with an arrow
Obr. 2. MRI – frontální řez, cysta označena šipkou Fig. 2: MRI – frontal view, the cyst is marked with an arrow

V diferenciální diagnostice se nabízela mezenteriální cysta, duplikatura trávicí trubice, méně pravděpodobně cysta nebo pseudocysta pankreatu. Chlapec byl po celkové přípravě operován. Po otevření dutiny břišní byla cysta hmatná i přes stěnu žaludeční. Otevřeli jsme omentální burzu a izolovali cystu, která velmi intimně naléhala dorzálně na zadní list peritonea a ventrálně na zadní stěnu žaludku. Jinak byla bez těsného kontaktu s okolními orgány (Obr. 3, 4).

Operace, uložení cysty
Fig. 3: Surgery, localization of the cyst
Obr. 3. Operace, uložení cysty Fig. 3: Surgery, localization of the cyst

Operace, exstirpace cysty
Fig. 4: Surgery, exstirpation of the cyst
Obr. 4. Operace, exstirpace cysty Fig. 4: Surgery, exstirpation of the cyst

Pomocí harmonického skalpelu byla cysta kompletně exstirpována. Krvácení bylo minimální, dutinu břišní jsme bez drenáže uzavřeli po anatomických vrstvách. Cystu jsme po operaci otevřeli. Byla vyplněna řídkou vazkou tekutinou a vnitřní povrch byl lesklý (Obr. 5).

Rozstřižený preparát cysty
Fig. 5: The cyst preparation, cut open
Obr. 5. Rozstřižený preparát cysty Fig. 5: The cyst preparation, cut open

Pooperační průběh byl zcela bez komplikací, nemocný byl postupně zatěžován normální stravou a vertikalizován. Pátý pooperační den byl v celkově dobrém stavu propuštěn domů.

Histologicky byla popsána cysta vystlaná víceřadým cylindrickým epitelem, místy opatřeným řasinkami. Pod epitelem se nacházela vrstva hladké svaloviny s ojedinělými drobnými mucinózními žlázkami. Nález odpovídal benigní bronchogenní cystě (Obr. 6). Chlapec je nyní rok od operace a je zcela bez obtíží.

Histologie, H-E barvení, bronchiální epitel
Fig. 6: Histology, H-E staining showing bronchial epithelium
Obr. 6. Histologie, H-E barvení, bronchiální epitel Fig. 6: Histology, H-E staining showing bronchial epithelium

Diskuze a závěr

Bronchogenní cysty lokalizované subdiafragmaticky jsou velmi vzácné. Většinou nepřinášejí svému nositeli žádné obtíže a jsou náhodným nálezem až v dospělém věku. Nález cyst a jejich operace v dětském věku jsou i ve světové literatuře publikovány raritně. Lokalizace v parapankreatickém prostoru může imitovat pankreatické cystické tumory [6]. Samy cysty mají, byť malé, riziko maligního zvratu. Jsou popisovány i zánětlivé komplikace [1]. V neposlední řadě bez histologického vyšetření není možné definitivně stanovit diagnózu cystického útvaru v dutině břišní odhaleného zobrazovacími vyšetřovacími metodami. Proto je jedinou léčbou těchto cystických útvarů operace s jejich kompletním odstraněním. Popisovány jsou i práce s odstraněním cyst miniinvazivní operační technikou, zatím však jen ojediněle [3].

Náš případ je z tohoto hlediska „klasickým“, ale jinak raritním případem výskytu bronchogenní cysty v dutině břišní u dítěte, navíc v retrogastrickém prostoru.

MUDr. Radek Štichhauer

Macanova 2416

530 02 Pardubice

e-mail: stiradek@centrum.cz


Zdroje

1. Won-Min Jo, Jae Seung Shin, In Sung Lee. Supradiaphragmatic Bronchogenic Cyst-Extending into the Retroperitoneum. Ann Thorac Surg 2006;81:369–370.

2. Adnan N, Önder S, Tolga AS, Evrim Ö, Salih C. An unusual localization of a bronchogenic cyst: Cervical region. Int J Ped Otorhinolaryng 2009;4:56–58.

3. McCrystal DJ, Borzi PA. Retroperitoneoscopic resection of retroperitoneal bronchogenic cyst. Pediatr Surg Int 2002;18:375–7.

4. Liang MK, Yee HT, Song JW, Marks JL. Subdiaphragmatic bronchogenic cysts: a comprehensive review of the literature. Am Surg 2005;71:1034–41.

5. Keohane ME, Schwartz I, Freed J, Ditsche R. Subdiaphragmatic bronchogenic cyst with communication to the stomach. Human Patology 1988;19:868–871.

6. Shin-E. W, Yi-Fang T, Cheng HS, et al. Retroperitoneal bronchogenic cyst-mimmicking pancreatic cystic lesion. J Chinese Med Ass 2006;69:538–542.

7. Mihál V, Michálková K, Tkachyk O, Flögelová H, Houserková D, Malý T, Tichý T. Retropankreaticky lokalizovaná bronchogenní cysta. Pediatrie pro praxi 2006;4:227–228.

Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 3

2012 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se