Zápis z jednání schůze výboru ČCHS dne 14. 4. 2011


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2011, roč. 90, č. 6, s. 371-372.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Místo konání: Chocerady, Hotel Akademie Naháč

Přítomni členové výboru (omluveni: dr. Czudek, prof. Duda, prof. Třeška, prof. Hoch)

Přítomní členové revizní komise: prof. Wechsler

Přítomní hosté: prof. Antoš, prof. Fied, prim. Knajfl, pí. Mlejnková, dr. Pantoflíček, doc. Pleva, prof. Schützner, dr. Votoček, doc. Vyhnánek, dr. Winkler

I. Kontrola zápisu

Prof. Ryska informoval o schválení kódu indikačního semináře u všech pacientů se solidním tumorem výborem Onkologické společnosti ČLS JEP.

Zápis schválen.

II. Jednání se ZP – onkobalíčky, jednorázové rouškování, jednodenní chirurgie, RTG vyšetření u ambulantních pacientů

Proběhla schůzka s ministrem zdravotnictví bez zásadních závěrů s tím, že čas na projednání tohoto problému bude mít až v květnu. Dne 2. 5. bude odeslána upomínka ministrovi zdravotnictví s dotazem, zda se již otázka jednorázového rouškování vyřešila. Bude se čekat na reakci z MZ v termínu 14 dnů. Pokud nebude odezva výbor ČCHS se obrátí na premiéra. Dále proběhlo jednání s ing. Kabátkem z MZ, který odeslal dopis pro všechny ředitele nemocnic, které jsou zřízeny MZ, kde požaduje kontrolu plnění jednorázového rouškování na jejich pracovištích.

Došlo k zásahu registračního listu použití HS bez vědomí autorské odborné společnosti.

Výbor schválil Stanovisko k registračnímu listu použití HS.

Výbor diskutoval nad návrhem zřízení Stomických center. Důvod pro zřízení: v ČR je 10 000 stomiků, na pokrytí péče je potřeba asi 18 center. Každé stomické pracoviště musí mít Akreditaci MZ na péči o stomické pacienty. Většina členů výboru nepodpořila myšlenku zřízení stomických center. Hlavním důvodem je obava ze zhoršení dostupnosti centra pro pacienty - stomiky.

Jednodenní chirurgie – členům výboru byl prof. Friedem a dr. Winklerem rozeslán seznam návrhu nových výkonů zařazených do režimu jednodenní péče. Výbor nově navržený seznam odsouhlasil.

III. Postgraduální vzdělávání – VP chirurgie a onkochirurgie

Prof. Antoš – informoval přítomné o jednání na MZ, kde obhajoval na tzv. Redakční radě MZ rozhodnutí výboru o struktuře vzdělávání v chirurgii. Při projednávání v kolegiu ministra bylo schválení chirurgického kmene vyřazeno z důvodu spíš politických než odborných. Prof. Antoš na schůzce na MZ 13. 4. s náměstkem Vavrouškem obhajoval výborem schválenou strukturu vzdělávání. Členové výboru dále trvají na svém rozhodnutí z 10. 3. 2011.

Prof. Ryska informoval v zastoupení za prof. Dudu o nesouhlasu MZ o délce Certifikovaného kurzu pro onkochirurgii. Výbor trvá na svém rozhodnutí z jednání výboru ze 11. 11. 2010.

Prof. Antoš odešle podklady o počtu chirurgů v ČR nám. Vavrouškovi.

Doc. Pleva bude zítra na MZ řešit návrh z MZ o zrušení vzdělávacího programu pro traumatologii. Členové výboru plně podporují doc. Plevu v úsilí zachovat vzdělávací program z traumatologie.

IV. Valná hromada – příprava

Valná hromada proběhne na XVIII. pražských chirurgických dnech, 26. 5. 2011.

Program:

 • stručné shrnutí činnosti výboru
 • informace o hospodaření
 • příspěvek předsedy RK
 • další témata se ponechají na otázky z pléna.

Návrh termínu voleb – první kolo – 15. 4.–20. 5. 2012, druhé kolo 1. 6.–5. 7. 2012 – schváleno jednohlasně.

Druhá valná hromada proběhne v Brně, kde budou hlavním tématem volby. Volba volební komise. Vyhlásí se termín voleb.

V. Varia

Informace o tlaku na vznik úhradových standardů (snaha ze strany MZ a ZP). OS by měla tuto snahu velmi kontrolovat a zásadně se ohradit proti přítomnosti na vypracovávání těchto standardů bez vědomí OS, která musí vypracovat odbornou část standardů.

Žádost na zástupce do komise výběrového řízení na vedoucího Katedry chirurgie LF UK v Hradci Králové. Zástupce za ČCHS jsou nominování: doc. MUDr. Jiří Šiller, Ph.D. (Pardubice) a prof. MUDr. J. Wechsler, CSc.(Brno).

Prim. Knajfl – minimální technické a věcné vybavení chirurgických pracovišť. Bod na příští výbor.

Prim. Gatěk připomenul existenci zápisu z jednání na MZ, kde se komise sešla z důvodu nesmyslné novelizace Věstníku Ministerstva zdravotnictví z 26. března 2010 „Doporučený standard pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické mammografie v České republice“. Z tohoto jednání byl pořízen zápis, který je pro pojišťovny podkladem na úhradu výkonu mamologického screeningu.

Stávající seznam Krajských konzultantů bude na příští schůzi výboru aktualizován.

Akce odborně garantované výborem ČCHS:

 • 4th Central European Congress of Surgery, duben 28–30, 2011; Budapešť, Hungary
 • XIII. Bedrnův den
  Moderní postupy v chirurgii a chirurgické intenzivní péči, 28. a 29. dubna 2011, Výukové centrum FN a LF Hradec Králové, prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.
 • Kongres 4. CECS, Budapešť – duben 2011
 • VI. traumatologický den
  Poranění cév, Kraniocerebrální poranění, 12. 5. 2011, Praha; doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.
 • XVIII. pražské chirurgické dny
  Posuny v otevřené a laparoskopické chirurgii; neobvyklé nálezy a komplikace; novinky v léčbě zlomenin horního konce stehenní kosti; problematika zlomenin v oblasti lokte; perioperační intenzivní péče 26.– 27. května 2011, Praha 9, hotel Clarion; prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.
 • 5. kongres jater, žlučových cest a pankreatu
  Maligní a benigní nádory jater, žlučových cest a pankreatu, poranění jater a pankreatu – etiopatogeneze, diagnostika, léčba, 8.–9. 6. 2011, Plzeň;, prof. MUDr. Vladislav Třeška,DrSc.
 • XI. dni mladých chirurgov
  Onkologická chirurgia, ambulantná a jednodňová chirurgia, Varia; 9.–10. 6. 2011, Bratislava; MUDr. Robert Duchoň

Noví členové – schváleni:

MUDr. Ctirad Polášek, Hranice
MUDr. Martin Pavelka, Strakonice
MUDr. Ondřej Hejkrlík, Vysoké Mýto
MUDr. Viktor Hladík, Frýdek-Místek
MUDr. Jiří Hamous, Karlovy Vary
MUDr. Martin Zachara, Pardubice
MUDr. Miroslav Polák, Plzeň
MUDr. Pavel Bartusek, Waggga Wagga Medical Centre, Austrálie
MUDr. Michal Konrád, Děčín
MUDr. Peter Tokár, Mladá Boleslav

Další termíny jednání výboru:

12. 5. Praha, hotel Globus – schůzi výboru řídí doc. Neoral, 9. 6. Plzeň

Zapsala: Radka Schrötterová
Kontroloval: Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 6

2011 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se