4. setkání hrudních chirurgů 3. 6. 2010 Plzeň


Autoři: T. Horváth
Působiště autorů: Chirurgická klinika FN Bohunice, přednosta: prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2010, roč. 89, č. 9, s. 535.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

V deštivé odpoledne 3. června zasedlo osm žen a zhruba pětinásobek mužů v elegantním konferenčním sálu Hotelu Primavera v Plzni na 4. setkání hrudních chirurgů. Po úvodním slovu přednosty Chirurgické kliniky Univerzity Karlovy v Plzni profesora Třesky následovalo celkem 17 přednášek. Taktovky se zdařile ujali organizátoři – primář Špidlen s docentem Vodičkou.

In medias res:

Rozvoj a cíle miniinvazivní chirurgie nastínil V. Špidlen (Plzeň). Přínos metodiky v oblasti chirurgie plic a mezihrudí deklaroval F. Vyhnánek (FNKV Praha), jenž připomenul zásluhy J. Fanty (Příbram) v této oblasti. R. Demeš (VFN Praha) rozebral přínos videoasistované hrudní chirurgie v léčbě maligních pleurálních výpotků. Zkušenosti s VATS anatomickými plicními resekcemi (22 případů) předložil P. Horažďovský (FTNsP Praha). P. Hromádka (Liberec) demonstroval filozofii i praxi peroperační detekce plicních lézí „palpací“ nástrojem. Sekci uzavřela prezentace torakochirurgicko-kardiologického tandemu R. Demeš/M. Dobiáš (VFN Praha) u postavení VATS sympatektomie v terapii refrakterní anginy pectoris. Diskuse se protáhla hluboko do první přestávky.

V druhém bloku přednášek odezněly rozmanité práce: T. Bohanes (Olomouc) prezentoval a uvažoval nitrohrudní příčiny sepse a roli hrudního chirurga v jejich řešení. P. Habal z Hradce Králové nabídl možnost zlepšení bezpečnosti chirurgické léčby bulózního emfyzému roborací svorkovače halenkou z oxidované celulózy a posteskl si na příliš pozdní indikace pacientů k chirurgickému zákroku. Poté nastínil S. Haruštiak (Bratislava) pohled na úskalí řešení tracheoezofageálních píštělí. J. Pozniak (Motol) vystoupil se svou reportáží o odběru plic v rámci multiorgánového odběru, zdůraznil potřebu zachování dostatečného lemu svaloviny levé síně (4–8 mm). J. Král (Ústí nad Labem) podal zasvěcený pohled na reexpanzní plicní edém a detaily nakládání s iniciální spádovou drenáží s akcentem na postupné rozvíjení parenchymu, čímž uzavřel druhý blok a otevřel další kolo diskuse, živené zejména profesory P. Pafkem a S. Hartuštiakem, která zabrala již téměř celou přestávku.

Třetí blok setkání s námětem pneumoonkochirurgie otevřel J. Vodička souborným pohledem plzeňské hrudně-chirurgické školy na léčbu plicních metastáz v posledních deseti letech. Filozofii, praxi a perspektivy sublobární anatomické resekce s disekcí lymfatik pro solitární plicní metastázu za stejné období prezentoval T. Horváth (Bohunice). Následně promluvil M. Veselý (Brno) o léčbě Pancoastova tumoru. Konstatování velmi řídké indikace chirurgické léčby v posledních letech plénum potvrdilo. Sjednocení klasifikace plicních a mediastinálních lymfatik úsilím IASLC představil M. Sobotka (Bohunice), načež navázal přehledovou prací L. Mitáše a spol. (Bohunice) o plicních metastazektomiích Vomelovy školy v letech 2003–2008. Blok ukončila kazuistika synchronní duplicity ADL/SQL v podání M. Veselého (Brno).

Nedílnou součástí setkání byla firemní výstava v předsálí. Představovala standardní technologie i moderní pomůcky dokládajíc jejich použití – na prvním místě v tomto směru byla nepochybně publikace nakladatelství Medical Tribune CZ s kazuistikami o využití přípravku Tachosil.

Živá diskuse v kuloárech pokračovala... a protáhla se až do noci při společné večeři v restauraci s vybranou kulinářskou nabídkou v příjemné atmosféře bezchybné západočeské pohostinnosti.

MUDr. Teodor Horváth, CSc.

Chirurgická klinika LF MU ve FN Brno-Bohunice

625 00  Brno

e-mail: thorvath@fnbrno.cz


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 9

2010 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×