Zápis z jednání schůze výboru ČCHS dne 15. 4. 2010


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2010, roč. 89, č. 6, s. 391-392.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Místo konání: zámek Čechtice
Přítomni členové výboru
(omluven: doc. Czudek, prof. Hoch, doc. Neoral, prof. Třeška, prim. Vraný)
Přítomní členové revizní komise:
prof. Wechsler
Přítomní hosté:
prof. Fried, prof. Hájek, prim. Knajfl, MUDr. Liška, MUDr. Pantoflíček, MUDr. Satinský,
prof. Schützner, prof. Vobořil, MUDr. Votoček, doc. Vyhnánek, MUDr. Winkler, Ing. Horáčková, Ing. Baxa

I.

Svět energie na operačním sále, prezentace společnosti J&J.

II. Kontrola zápisu

Onkobalíčky – závěrečné zhodnocení pilotního projektu – je naplánována schůzka na MZ se svazem ZP.

Zápis byl schválen.

III. Jednorázové rouškování, vlhké hojení ran, jednání se ZP

Dva nové registrační listy navrženy transplantační společnosti pro odběr ledvin u NHBD – návrh textu byl schválen.

Jednání na MZ s ministryní zdravotnictví ohledně kódů na vlhké hojení ran a jednorázového rouškování – jednání bez dohody. Ministryně předsedovi společnosti přislíbila odeslání jejího stanoviska k této otázce. Prof. Ryska ani jiný člen výboru ČCHS dosud žádné písemné vyjádření paní ministryně neobdržel.

Dopis týkající se jednorázového rouškování pro MZ, který po podpisu prof. Blahoše bude cestou podatelny MZ předán k rukám ministryně zdravotnictví, byl jednomyslně schválen. Výbor byl doc. Havlíčkem upozorněn na skutečnost, že před podpisem prof. Blahoše musí být text schválen Prezídiem ČLS.

Opakovaná diskuse nad textem Registračního listu na vlhké hojení ran. Návrh – ambulantní chirurgové by měli napsat stanovisko.

IV. Specializace chirurgických pracovišť

Návrh prof. Rysky na jednání s MZ (MUDr. Pánová) – první etapa – specializace chirurgických pracovišť směrem do onkochirurgických výkonů. Ostatní se bude odvíjet od Standardů ČCHS. Návrh byl bez připomínek schválen.

V. Jednání s VZP – jednodenní chirurgie

Minimální posun v jednáních. Pojišťovny nemají jasno o náplni jednodenní chirurgie a je zde zřejmá neochota cokoliv nového zavádět. Operační výkony byly rozděleny dr. Winklerem do 24 skupin a NRC zpracovává anonymní počty prováděných výkonů v těchto skupinách na chirurgických pracovištích v ČR. Z důvodu naprostého nezájmu ze strany ZP se výbor tímto problémem v nejbližší době nebude zabývat.

VI. Standard bariatrické chirurgie

Text Standardu byl rozeslán elektronickou poštou k připomínkám. Bez připomínek. Schváleno jednomyslně. Bude umístěn na web společnosti.

VII. Vária

Návrh na zkoušející z IM, podmínkou je atestace z IM:

MUDr. Václav Jedlička, FNuSA Brno
MUDr. Robin Strnad, ÚVN Praha
MUDr. Aleš Foltys, Ph.D., FN Ostrava
MUDr. Jaroslav Kretek, FN Ostrava
MUDr. Jan Žák, Ph.D., Flusa Brno
MUDr. David Charvát, VFN Praha
as. MUDr. Tomáš Kural, Ph.D., FN Plzeň
as. MUDr Ivo Hanke, Ph.D., FN Brno

 • jmenný seznam bude odeslán na MZ na obor vzdělávání.
 • Výjezdní zasedání výboru ČCHS: Pro nezájem 10 členů výboru (výbor nebude usnášení schopen) se výjezdní zasedání výboru nebude konat.
  Rezidenční místa pro chirurgy:
  Vzhledem k nepřijatelné částce z MZ na jedno chirurgické rezidenční místo je o tato místa naprostý nezájem.
  Akreditační řízení:
  Proběhla schůze Akreditační komise na MZ – akreditace byla schválena pro další pracoviště, seznam pracovišť na webu ČCHS. Nemocnice v Mariánských Lázních doručila pravděpodobně nereálná čísla – na návrh MZ bude proveden audit, kde ČCHS bude zastupovat doc. Vyhnánek a prof. Třeška.
  Návrh na vznik Společnosti chirurgické onkologie:
  Onkochirurgická sekce pod Onkologickou společností ztrácí význam. Návrh na vznik Společnosti chirurgické onkologie. Hlavní náplň: prosazování vzdělávacího programu a odpovídajícího financování onkologických chirurgických výkonů. Zformulovat dopis pro ostatní chirurgické odborné společnosti s otázkou zájmu o vznik této společnosti. Bod na červnový výbor.
 • Akce do léta – s odbornou garancí výboru ČCHS:
  • 3rdCECS v Dubrovníku – 28. 4.–1. 5. 2010 oficiálně jmenovaní zástupci za ČCHS do mezinárodního výboru kongresu: Jiři Hoch, Mojmír Kasalický,
  • Miroslav Ryska, Jan Žaloudík.
  • XXIII. Petřivalského-Rapantův chirurgický den – Onkochirurgie, Vária – 29.–30. 4. 2010
  • XVII. Pražské chirurgické dny – Jiráskovy dny – Onemocnění biliárního traktu – 13. 5.–14. 5. 2010 – hotel Diplomat, Praha, součástí programu je naplánována plenární schůze.
  • Schůzi bude řídit doc. Havlíček
   • prof. Antoš – Info – vzdělávání v chirurgii
   • doc. Havlíček – Volební řád – změny
   • doc. Vyhnánek – Info – Certifikovaný kurz IM
  • V. Traumatologický den – Sdružená poranění hrudníku a břicha – 27. 5. 2010, hotel Globus, Praha
  • Harrachovské chirurgické dny – Všeobecná chirurgie, komplikace – 3.–4. 6. 2010, Špindlerův Mlýn
  • 4. setkání hrudních chirurgů – Miniinvazivní chirurgie, sekundární plicní nádory – 3. 6. 2010, Plzeň, Hotel Primavera
  • X. Dny mladých chirurgů prof.MUDr. Stanislava Čárského, DrSc., – 10.–11. 6. 2010, Seč u Chrudimi Výbor jednoznačně podporuje tuto akci Mladých chirurgů.
 • Zápis z jednání Pracovní skupiny pro nosokomiální infekce a stanovení principů její činnosti dne 17. 3. 2010: Doc. Vyhnánek informoval o jednání. Příprava pohledu na hospodaření s ATB.
 • RvCH – zpráva o vyúčtování za rok 2009: Prof. Hájek neměl žádné nové informace pro členy výboru. Podpis smlouvy s ČLS nebyl dosud zrealizován. Ředitelka sekretariátu ČLS bude opětně kontaktována a požádána o aktualizaci smlouvy pro rok 2010.
 • Termíny jednání výboru v 2/2 2010:
  7. 9., místo konání bude upřesněno, 18. 10. Brno, 11. 11. Ostrava, 9. 12. místo konání bude upřesněno
 • Ceny výboru ČHS:
  • Prof. Vobořil navrhl udělení Maydlovy medaile prim. MUDr. Miroslavě Králové, Ph.D., emeritní primářce oddělení dětské chirurgie Fakultní nemocnice v Hradci Králové – jednomyslně schváleno
  • Doc. Havlíček navrhl udělení Čestného členství doc. MUDr. F. Vyhnánkovi, CSc., které mu bude předáno v rámci V. traumatologického dne. Jednomyslně schváleno.
  • Doc. Havlíček dále navrhl členství v Čestné radě ČCHS pro prof. MUDr. Dušana Mištunovce, CSc., z Martina a prof. MUDr. Juraje Pechana, CSc., z Bratislavy. Schváleno.
 • Travel grant ČCHS pro mladé chirurgy
  Budou vypsány tři Travel Granty ČCHS. Podrobné informace – webová stránka ČCHS. Konečný termín na přihlášení se je stanoven na 31. 5. 2010.
  Člen do přezkušovací komise kandidátů k výkonu funkce vedoucích lékařů nebo primářů, kteří mají specializovanou způsobilost podle paragr. č. 44 Zák. 95/2004 Sb.:

  Výbor jednomyslně schválil stálého člena této komise prof. MUDr. Pavla Pafka, DrSc.
  IASGO – Fellow-ship pro krátkodobý pobyt pro mladé chirurgy

  Prof. Ryska informoval o nabídce krátkodobých pobytů pro mladé chirurgy, o kterém byl informován předsedou IASGO prof. N. Lygidakisem.
  Podrobné informace budou umístěny na webu ČCHS.
 • Žádost MUDr. K. Harvánka:
  Prof. Ryska informoval přítomné o doručené žádosti MUDr. K. Harvánka z oddělení dětské chirurgie a traumatologie FN Na Bulovce, kde je výbor žádán o schválení sdílení kódu použití HS u LC výkonů. Odpověď – o sdílení musí požádat odborná společnost a ne pracoviště.
 • Průběžná informace o jednáních výboru ČCHS s MZ a ZP:
  Prof. Ryska napíše informaci pro chirurgickou veřejnost, která bude vyvěšena na webu ČCHS.
  Další termíny výboru: 12. 5. Praha, hotel Diplomat 17.–19.30 hod., 21. 6. 14.00 hod. Praha 1, Jungmannova Plaza, The Vision Care Institute

Zapsala: Radka Schrötterová
Kontroloval: Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 6

2010 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se