Mezinárodní setkání východoevropských hrudních chirurgů – milníky na cestě vědy a přátelství


Autoři: H. Neef
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2009, roč. 88, č. 5, s. 220-221.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Výročí Mezinárodních setkání východoevropských hrudních chirurgů nabízí příležitost k ohlédnutí se za historií konferencí, které se konaly v letech dramatických politických a ekonomických změn v Evropě. V sedmdesátých letech železná opona a studená válka takřka přerušila vědecké kontakty Východu se Západem. V důsledku tohoto vývoje se hrudní chirurgové z tehdejšího NDR a Maďarska setkali na několika bilaterálních konferencích a navázali úzkou spolupráci nad rámec „Smlouvy o vzájemném přátelství a spolupráci“. Bilaterálního setkání v Lückendorfu v roce 1979 se poprvé zúčastnili i hrudní chirurgové z Československa a Polska. Pro srovnání: první kongres EACTS (Evropská asociace kardiochirurgů a hrudních chirurgů) ve Vídni se konal v roce 1987 a první kongres ESTS (Evropská společnost hrudní chirurgie) až o několik let později.

Místo prvního setkání, Lückendorf, bylo malé městečko v cípu Lužických hor přímo mezi Německem, Českou republikou a Polskem.

Konferenční sál se nacházel v domě odborů, který dříve sloužil jako vesnická hospoda.

Jaký byl cíl této první významné východoevropské konference?

Po druhé světové válce se hrudní chirurgie vydělila z proudu všeobecné chirurgie jako nová specializace, a vedle ní chirurgie srdce. Tento vývoj postavil před naše země množství otázek:

  • Jaké je pole působnosti této nové specializace? Kdo má operovat jícen, všeobecný nebo hrudní chirurg?
  • Jak má probíhat výcvik nových adeptů? Podle jakého programu a v jaké délce trvání?
  • Jaká jsou kritéria „Hrudního centra“? Mělo by existovat v rámci jednoho oddělení spolu se všeobecnou nebo kardiovaskulární chirurgií, či by mělo být centrem hrudní chirurgie a pneumologie?

Základní materiály vypracoval profesor Kulka ze Szegedu, nezapomenutelný přítel a průkopník hrudní chirurgie v Maďarsku. Jeho tehdejší vyjádření – před 25 lety – jsou takřka totožná s těmi, která známe z nedávno uveřejněných dokumentů ESTS a EACTS.

Československé stanovisko tehdy vypracoval Jaroslav Procházka z Hradce Králové a zkušenosti z NDR jsem zpracoval já.

Po úvodních referátech se rozběhla dlouhotrvající diskuse u kulatého stolu. Druhý diskusní kroužek vedl prof. Schnitzler z Debrecínu, který zde předváděl „Socialismus tváří v tvář 30. narozeninám NDR“. Tento slogan zde byl kvůli pozorovateli z ministerstva, jenž byl všem našim setkáním přítomen.

Dostatek času byl věnován osobním rozhovorům.

Závěry lückendorfské konference na dlouhou dobu ovlivnily strategii vývoje hrudní chirurgie v našich zemích.

První skutečné „Trilaterální sympozium“ bylo zorganizováno ve „zlaté“ Praze v roce 1983 našimi přáteli Milošem Hájkem a Františkem Řehákem.

Velmi dobře si vzpomínám na hlavní setkání tohoto sympozia s aktuálním tématem „Chirurgie jícnu“, která byla ovlivněna především prof. Františkem Řehákem z Prahy. Bylo na něm zdůrazněno, že rakovinu jícnu, ale rovněž jeho funkční poruchy by měl operovat hrudní, a nikoli pouze břišní chirurg. Žel bohu tato praxe už v našich zemích neplatí!

Naše další konference se konala v roce 1987 v Szegedu a organizoval ji Imre Trojan. V Szegedu proběhly nejen zajímavé přednášky a diskuse, které se odehrávaly v domě krajské organizace socialistické strany, ale potěšilo nás i krásné představení v szegedské opeře a večer v pusztě, při kterém nechybělo dobré jídlo, pití a čardáš. Zážitek pro nás zorganizoval Karoly Kovac.

Kvůli dobře známým, takzvaným revolučním změnám kolem roku 1990 došlo k delší odmlce. Každý musel ve své zemi zajišťovat budoucnost vlastního oddělení i budoucnost svou. V této době proto nebyl na pořádání mezinárodních konferencí čas.

Po několika letech konsolidace jsme se s Fredi Baudrexlem z Coswigu a Martinem Barthelem z Jeny rozhodli obnovit tradici našich setkání. Podle našeho názoru bylo zapotřebí propojit naše trilaterální sympozia se Západem a přizvat účastníky odtamtud. Finanční prostředky jsme sháněli obtížně a z různých zdrojů, protože jsme se chtěli vyhnout kongresovým poplatkům a poskytnout účastníkům ubytování zdarma. V dobách socialismu na to věnovala peníze ministerstva. Nalezli jsme pěkné místo v Bad Schandau na jih od Drážďan, které si díky svým pískovcovým horám vysloužilo přezdívku Saské Švýcarsko.

Konferenční sál se nacházel v zrekonstruovaném re- kreačním objektu dřívějších odborů a měl výhled na pláž u Labe. Nájem nebyl drahý a uhradili ho sponzoři. V té době museli organizátoři zajišťovat všechno, neexistovala společnost, která by konferenci po všech stránkách zajistila. Všechny projekční přístroje a další potřebnou techniku jsme tedy museli dovézt na místo svými vlastními auty.

Konference skončila velkým úspěchem a zúčastnilo se jí mnoho kolegů ze západního Německa. Vzniklo mnoho nových přátelství, jako například mezi Janošem Kissem, Ingolfem Voigtem-Moykopfem a mnou.

Autorem názvu „Mezinárodní kongres hrudní chirurgie“ je Laszlo Keczkes, který rovněž zorganizoval setkání v Szombately v roce 1993.

Od té doby proběhlo 10 mezinárodních setkání hrudních chirurgů.

Nezapomenutelná byla konference v roce 1996 v Debrecíně, jíž se účastnil i skvělý lovec Janoš Kiss z Miškolce. Nejenže zde byl vysoce kvalitní vědecký program, který byl k mému překvapení přerušen recepcí s podáváním whisky, ale o mnohé zážitky se postaral i báječný pokongresový večer v tokajských sklípcích.

V ráji jsme prožili nádherný večer při světle svíček a nad proslavenými specialitami.

Další setkání se odehrálo v Bratislavě v krásném hotelovém komplexu, který se nachází v kopcích za městem.

Toto setkání vedl Svetoslav Haruštiak. Jako již několikrát před tím, i tentokrát se ho zúčastnil Michael Perelman z Moskvy, průkopník tracheální chirurgie.

V roce 1998 jsme se opět setkali ve „zlatém městě“ na řece Vltavě. Tehdejší konferenci předsedal Pavel Pafko z Karlovy univerzity.

Sedmý kongres v Pecsi byl uznán ESTS jako sympozium pro postgraduální vzdělávání a byl zahrnut do struktury jejich konferencí.

K tomuto posunu došlo díky práci Tamase Molnara. Má otázka do budoucna proto zní: Bude možné pokračovat takto nadále a zahrnout konference východoevropských hrudních chirurgů do programu ESTS nebo EACTS, zvláště v podmínkách rozšiřujícího se Evropského společenství?

Během posledních let vzrostly aktivity ESTS a EACTS a několikrát bylo tématem diskuse, zda v Mezinárodních setkáních východoevropských hrudních chirurgů pokračovat. Účastníci se shodli v tom, že se pokračovat má. V němčině říkáme: „Niemals aufgeben“.

Děkujeme Axelovi Rollemu z Drážďan-Coswigu, který zorganizoval naše setkání v roce 2002 v malebném okolí tohoto hlavního města Saska.

Všichni účastníci si jistě vzpomínají na půvabný večer s vínem na zámku Wackerbarth, který se nachází uprostřed nejsevernějších vinic Evropy.

Dovolte mi, abych svoje vzpomínání zakončil slovy profesora Kulky, jednoho z průkopníků hrudní chirurgie v Evropě. Zformuloval je do přednášky, která zazněla na setkání v Lückendorfu: „Myslím si, že naše generace se dokázala vypořádat se závažnějšími úkoly, než jsou ty současné, když se v zoufalých a nepříznivých podmínkách po devastaci druhou světovou válkou vrhla do boje s tuberkulózou. V té době jsme my byli „ti mladí“. Jsem přesvědčen, že dnešní mladí se budou úspěšně vypořádávat s rozdílnými požadavky a úkoly v mnohem příznivějších podmínkách.“

Vážení kolegové,

v tomto čísle Chirurgických rozhledů zveřejňujeme článek profesora hrudní chirurgie Heinze Neefa z kliniky v Halle – bývalé NDR.

Pan profesor stál u zrodu spolupráce východoevropských hrudních chirurgů od konce 70. let minulého století a vyslovil přání, aby i mladší generace hrudních chirurgů byla seznámena s touto recentní částí historie a vzájemných kontaktů východoněmeckých, maďarských a československých hrudních chirurgů.

Pavel Pafko


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 5

2009 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se