Zemřel primář MUDr. Miloslav PEXA


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2009, roč. 88, č. 10, s. 610.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Pan emeritní primář traumatologického oddělení Nemocnice České Budějovice,

MUDr. Miloslav Pexa, zemřel náhle dne 23. 6. 2009 ve věku nedožitých 80 let.

Nemůžeme přehlédnout jeho nečekaný skon, a tím spíše jeho život.

MUDr. Miloslav Pexa se narodil 29. 11. 1929 v Lišově u Českých Budějovic a v roce 1948 maturoval na Jirsíkově gymnáziu v Českých Budějovicích. Na Lékařské fakultě UK v Praze promoval v roce 1953. Po promoci pracoval na různých odděleních nemocnice v Táboře. V září r. 1954 nastoupil jako sekundární lékař na chirurgii a zahájil tak svou životní cestu chirurga všestranně erudovaného, zapáleného pro obor, který se mu stal posláním a před kterým se vždy skláněl s pokorou. Nestačila mu jenom operační rutina, kterou získal na táborské chirurgii, ale cítil potřebu prohlubovat své odborné znalosti a dovednosti. Absolvoval celou řadu studijních pobytů na předních klinikách, a to jak v oboru plastické chirurgie, tak i neurochirurgie a především traumatologie. V jeho představách o poslání chirurga-traumatologa stále více dominoval osud zraněných, kterým je třeba komplexní terapií pomoci k návratu do plnohodnotného života.

V roce 1968 se přihlásil do konkurzního řízení na obsazení místa zástupce přednosty traumatologického oddělení Krajské nemocnice v Českých Budějovicích. Zde pod vedením prim. MUDr. Josefa Podlahy vnikal ještě hlouběji do tajů úrazové medicíny a podílel se na budování traumatologického oddělení. Funkci zástupce primáře zastával až do února r. 1979, kdy byl jmenován primářem tohoto oddělení po náhlém úmrtí MUDr. Josefa Podlahy. Díky svým schopnostem, ale především díky svému zápalu pro traumatologii a širokým odborným vědomostem se výrazně zasloužil o další rozvoj traumatologického oddělení. Jeho vize společného působení úrazové a plastické chirurgie vedla v budoucnu k vytvoření samostatného oddělení úrazové a plastické chirurgie, podobně jako je tomu často v německy mluvících zemích. V současné době po klinických pracovištích v Praze a Brně patří k významným pracovištím zabývajících se mikrochirurgií se značnými počty jak replantací, tak přenosů volných laloků. Podporoval rozvoj hyperbarické medicíny i instalaci nové hyperbarické komory.

Ve funkci primáře oddělení působil až do roku 1993. Jeho vztah k milované traumatologii jej vedl k tomu, že zůstal na oddělení až do svého náhlého úmrtí. Podílel se především na činnosti dokumentační, organizační a vždy byl ochoten odbornou radou pomoci svým mladším kolegům.

MUDr. Miloslav Pexa je znám jako autor řady odborných přednášek na krajské a celostátní úrovni, publikoval i několik fundovaných sdělení v odborné chirurgické literatuře, zvláště o poranění ruky. Mnohokrát nám mladším spolupracovníkům umožnil účast na odborných kongresech. Velmi jsme si vážili toho, když nás seznámil s takovými koryfeji jako jsou prof. M. Hájek, prof. R. Königová, prim. úrazové nemocnice v Brně MUDr. V. Pokorný a mnoho dalších, které v době, kdy se již neúčastnil kongresů, neopomněl vždy pozdravovat. Nedílnou součástí jeho života byla i pedagogická činnost. Dlouhá léta se věnoval výuce zdravotních sester na Střední zdravotnické škole v Českých Budějovicích i na Fakultě zdravotně sociální Jihočeské univerzity. Nelze opomenout ani jeho činnost v Červeném kříži, kde často přednášel a účastnil se soutěží jako rozhodčí. Svou pedagogickou činnost využíval i jako dlouholetý člen Junáka především při různých vzdělávacích akcích. Česká lékařská společnost JEP udělila MUDr. M. Pexovi v roce 1993 Uznání za dlouholetou práci pro rozvoj české traumatologie a v roce 1989 Purkyňovu medaili.

Dříve veslař, atlet, volejbalista a fotbalista neztratil ani v pozdějším věku aktivní zájem o sportovní dění. Jako lékař zajišťoval celou řadu tuzemských i zahraničních zájezdů, především českobudějovických fotbalistů, hokejistů a volejbalistů. Později se projevoval jako zanícený divák na sportovních akcích v Českých Budějovicích, především pokud jde o fotbal, hokej i odbíjenou. Vždyť řada zde působících hráčů byli i jeho pacienti.

Zdroj klidu a pohody po náročné práci nalézal v jihočeských lesích, především v okolí Lišova a Tučap, kde se s oblibou věnoval houbaření. Byl velmi dobrým znalcem hub a často nám pomáhal v poznávání neznámých druhů. Byl pravidelným účastníkem divadelních představení a koncertů v jihočeské metropoli.

Až do své smrti byl MUDr. M. Pexa v dobré psychické i fyzické kondici. Bohužel v posledních měsících jeho života jej psychicky velmi ranila ztráta milované manželky. Jeho oporou byla v těchto těžkých chvílích milovaná vnoučata, ale i možnost být užitečný svým pacientům.

I při maximálním pracovním vytížení působil pan primář na pacienty klidným a rozvážným dojmem a přátelsky jednal se spolupracovníky. Ne každý má to štěstí, že se setká při své práci s nesmírně pracovitým, skromným a charakterově čistým člověkem, kolegou a že ho může nazývat přítelem. Nás to štěstí potkalo a jsme za to MUDr. M. Pexovi nesmírně vděčni. Zůstane navždy v našich vzpomínkách a pevně věříme, že i v našich činech.

Za spolupracovníky, vedení nemocnice, všechny zaměstnance nemocnice a hlavně za spokojené pacienty

prim. MUDr. Pavel Kopačka

a MUDr. Rudolf Novák zástupce primáře

odd. úrazové a plastické chirurgie

Nemocnice České Budějovice


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 10

2009 Číslo 10
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se