Valná hromada ČCHS ČLS JEP


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2009, roč. 88, č. 1, s. 43.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Praha, Kongresové centrum ÚVN Praha, 11. 12. 2008

Přítomno: 88 členů ČCHS

Prof. Ryska zahájil Valnou hromadu seznámením přítomných s programem, který byl schválen přítomnými

členy bez připomínek. Prof. Ryska předal čestné členství ČCHS ČLS JEP prof. Vobořilovi.

Valná hromada schválila jednomyslně zprávu o činnosti výboru, zprávu o průběhu voleb do výboru ČCHS, zprávu o hospodaření ČCHS za období 2007–2008, zprávu revizní komise.

Doc. Havlíček informoval přítomné o úpravách ve Stanovách ČCHS a ve volebním řádu. Oba texty budou k diskuzi na modrých webových stránkách ČCHS.

Dále doc. Havlíček informoval přítomné o důvodech návrhu vzniku Čestné rady ČCHS a seznámil přítomné s návrhem seznamu jmen členů čestné rady. Čestná rada České chirurgické společnosti se skládá z Čestných členů České chirurgické společnosti, nositelů Maydlovy medaile a dalších významných chirurgů, navržených některým ze členů výboru ČCHS nebo nejméně třemi členy ČCHS. Každý člen čestné rady musí být schválen výborem ČCHS a není odvolatelný. Čestná rada je pravidelně doplňována každý rok. Nemá žádné výkonné pravomoci, slouží jako konzultační orgán výboru ČCHS v otázkách morálky a etiky. Může navrhovat výboru ČCHS členy ČCHS k udělení Čestného členství ČCHS a Maydlovy medaile. Navrhuje výboru ČCHS čestného předsedu ČCHS. Čestný předseda ČCHS je jmenovaný na 10 roků a stojí v čele Čestné rady. Výkonným tajemníkem Čestné rady je jeden z místopředsedů ČCHS. Čestná rada se schází dvakrát do roka k pravidelnému zasedání. Může být svolána podle potřeby kdykoliv.

Čestná rada České chirurgické společnosti

Prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc.

  • čestný předseda České chirurgické společnosti

Prof. MUDr. František Antoš, CSc. – Praha

Prim. MUDr. Jiří Blecha, CSc. – Trutnov

Prof. MUDr. Josef Dvořák, DrSc. – Karlovy Vary

Doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc. – Ostrava

Prof. MUDr. Miloš Duda, DrSc. – Olomouc

Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc. – Pardubice

Prim. MUDr. Pavel Hofman – Kolín

Prim. MUDr. Vladimír Hrníčko – Svitavy

Prim. MUDr. Rudolf Kleisl – Ústí nad Orlicí

Prim. MUDr. Ladislav Knaifl – Praha

Prof. MUDr. Vladimír Král, CSc. – Olomouc

Prim. MUDr. Karel Křikava, CSc. – Pelhřimov

Prim. MUDr. Jan Kubačák – Boskovice

Doc. MUDr. Jan Šváb, CSc. – Praha

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. – Praha

Doc. MUDr. František Tecl, CSc. – Brno

Doc. MUDr. Václav Vlasák,CSc. – Praha

Prof. MUDr. Zbyněk Vobořil, DrSc. – Hradec Králové

Prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc. – Brno

Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc. – Praha

Prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. – Brno

Prof. Antoš seznámil přítomné s průběhem akreditačních řízení nemocnic s pohledu vzdělávacího postgraduálního programu. Rezidentury: nemocnice dostaly pokyn na přihlášení si počet míst rezidenční. MZ shromažďuje tyto počty a rozdělí rezidenční místa. V platnost by vše mělo vejít v září 2009. Nejsou dosud dána přesná pravidla z MZ.

Dr. Votoček informoval členy o novém sazebníku výkonů a o jednáních s ZP, která probíhají kontinuálně. Dále seznámil přítomné o navýšení minutové režie od 1. 1. 2009, které bude součástí sazebníku. Seznámil přítomné o jednáních s MZ a ZP o návrhu na proplácení onkologických balíčků.

Výbor prezentoval návrh stanoviska k otázce nového Sazebníku výkonů. Text byl schválen jednomyslně.

Stanovisko Valné hromady ČCHS ČLS JEP.

Valná hromada ČCHS ČLS JEP upozorňuje laickou i odbornou veřejnost na to, že přes navýšení minutové režie, které přináší nový sazebník výkonů, je chirurgie jako obor dlouhodobě těžce podfinancovaná a při současném stavu krizové ekonomiky hrozí potlačování operačních výkonů a tím i celkové zhoršení poskytované zdravotní péče veřejnosti.

Dr. Pantoflíček informoval přítomné a stavu příprav textů Doporučených postupů. Prof. Fried informoval plénum o plánovaném založení sekce ČCHS „NOTES“.

Zapsala: Radka Schrötterová

Kontroloval: Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 1

2009 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se