Valná hromada ČCHS ČLS JEP


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2009, roč. 88, č. 1, s. 43.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Praha, Kongresové centrum ÚVN Praha, 11. 12. 2008

Přítomno: 88 členů ČCHS

Prof. Ryska zahájil Valnou hromadu seznámením přítomných s programem, který byl schválen přítomnými

členy bez připomínek. Prof. Ryska předal čestné členství ČCHS ČLS JEP prof. Vobořilovi.

Valná hromada schválila jednomyslně zprávu o činnosti výboru, zprávu o průběhu voleb do výboru ČCHS, zprávu o hospodaření ČCHS za období 2007–2008, zprávu revizní komise.

Doc. Havlíček informoval přítomné o úpravách ve Stanovách ČCHS a ve volebním řádu. Oba texty budou k diskuzi na modrých webových stránkách ČCHS.

Dále doc. Havlíček informoval přítomné o důvodech návrhu vzniku Čestné rady ČCHS a seznámil přítomné s návrhem seznamu jmen členů čestné rady. Čestná rada České chirurgické společnosti se skládá z Čestných členů České chirurgické společnosti, nositelů Maydlovy medaile a dalších významných chirurgů, navržených některým ze členů výboru ČCHS nebo nejméně třemi členy ČCHS. Každý člen čestné rady musí být schválen výborem ČCHS a není odvolatelný. Čestná rada je pravidelně doplňována každý rok. Nemá žádné výkonné pravomoci, slouží jako konzultační orgán výboru ČCHS v otázkách morálky a etiky. Může navrhovat výboru ČCHS členy ČCHS k udělení Čestného členství ČCHS a Maydlovy medaile. Navrhuje výboru ČCHS čestného předsedu ČCHS. Čestný předseda ČCHS je jmenovaný na 10 roků a stojí v čele Čestné rady. Výkonným tajemníkem Čestné rady je jeden z místopředsedů ČCHS. Čestná rada se schází dvakrát do roka k pravidelnému zasedání. Může být svolána podle potřeby kdykoliv.

Čestná rada České chirurgické společnosti

Prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc.

  • čestný předseda České chirurgické společnosti

Prof. MUDr. František Antoš, CSc. – Praha

Prim. MUDr. Jiří Blecha, CSc. – Trutnov

Prof. MUDr. Josef Dvořák, DrSc. – Karlovy Vary

Doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc. – Ostrava

Prof. MUDr. Miloš Duda, DrSc. – Olomouc

Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc. – Pardubice

Prim. MUDr. Pavel Hofman – Kolín

Prim. MUDr. Vladimír Hrníčko – Svitavy

Prim. MUDr. Rudolf Kleisl – Ústí nad Orlicí

Prim. MUDr. Ladislav Knaifl – Praha

Prof. MUDr. Vladimír Král, CSc. – Olomouc

Prim. MUDr. Karel Křikava, CSc. – Pelhřimov

Prim. MUDr. Jan Kubačák – Boskovice

Doc. MUDr. Jan Šváb, CSc. – Praha

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. – Praha

Doc. MUDr. František Tecl, CSc. – Brno

Doc. MUDr. Václav Vlasák,CSc. – Praha

Prof. MUDr. Zbyněk Vobořil, DrSc. – Hradec Králové

Prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc. – Brno

Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc. – Praha

Prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. – Brno

Prof. Antoš seznámil přítomné s průběhem akreditačních řízení nemocnic s pohledu vzdělávacího postgraduálního programu. Rezidentury: nemocnice dostaly pokyn na přihlášení si počet míst rezidenční. MZ shromažďuje tyto počty a rozdělí rezidenční místa. V platnost by vše mělo vejít v září 2009. Nejsou dosud dána přesná pravidla z MZ.

Dr. Votoček informoval členy o novém sazebníku výkonů a o jednáních s ZP, která probíhají kontinuálně. Dále seznámil přítomné o navýšení minutové režie od 1. 1. 2009, které bude součástí sazebníku. Seznámil přítomné o jednáních s MZ a ZP o návrhu na proplácení onkologických balíčků.

Výbor prezentoval návrh stanoviska k otázce nového Sazebníku výkonů. Text byl schválen jednomyslně.

Stanovisko Valné hromady ČCHS ČLS JEP.

Valná hromada ČCHS ČLS JEP upozorňuje laickou i odbornou veřejnost na to, že přes navýšení minutové režie, které přináší nový sazebník výkonů, je chirurgie jako obor dlouhodobě těžce podfinancovaná a při současném stavu krizové ekonomiky hrozí potlačování operačních výkonů a tím i celkové zhoršení poskytované zdravotní péče veřejnosti.

Dr. Pantoflíček informoval přítomné a stavu příprav textů Doporučených postupů. Prof. Fried informoval plénum o plánovaném založení sekce ČCHS „NOTES“.

Zapsala: Radka Schrötterová

Kontroloval: Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 1

2009 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×