Příčiny recidiv po operacích varixů dolních končetin


Causes of Recurrencies Following Procedures for Varicose Veins of the Lower Extremities

Aim:
The aim of the study is to analyze causative factors of recurrencies following varicose veins procedures, and to propose procedures aimed at reduction of the relapse rates.

Material and Methodology:
During the period of 1993–2005, 2034 extremities in 1756 patients were operated. 24% of the cases were reoperations, 85% of the operated were sclerotized pre- or post- operatively. Total anaesthesia was used in 1350 subjects, 406 patients underwent procedures under local anaesthesia. Complete crossectomy was completed, mostly including invagination stripping of the femoral part of the VSM. When necessary, the saphenopopliteal junction and perforators were resected.

Results:
No deaths were recorded. The complication rate was 3.8%, all were managed without hospitalization and included the wounds healing complications. 91% of patients were discharged on the day of the procedure. Over 50 % of patients were not out of work. 420 procedures were reoperations (24%). None or incomplete crossectomy was analyzed as the relaps cause in 65% of the cases. None or misconduct resection of the saphenopopliteal junction and perforators resulted in relapses in 35% of the cases. In all cases, it could be concluded, that badly managed, or not at all managed, reflux was the cause of the reoperations. Following completion or either primary operation or reoperation by our team, 404 operated were lost from our evidence, 1352 patients were followed up regulary. 16 patients (1.2%) were indicated for another surgical procedure, 14 of them were indicated for the saphenopopliteal junction incompetence and 2 for its reincompetence. No new reflux in the groin region was recorded.

Conclusion:
Badly managed, or not at all managed, saphenofemoral or saphenopopliteal reflux was the cause of significant recurrencies resulting in reoperations. Neoanginogenesis was not recorded and the authors refuse to accept it as a cause of the relapses of the varicose veins. Exact diagnosis, correct indication and sufficient radicality of the procedure prevent recurrencies of the disorder.

Key words:
varicose veins – recurrent varicose veins – one-day surgery


Autoři: J. Bartoš jr.;  J. Bartoš
Působiště autorů: Ambulance cévní chirurgie Nový Bor ;  Ambulance cévní chirurgie Soběslav ;  Lužická nemocnice Rumburk
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 6, s. 293-295.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Cíl:
Rozbor příčin recidiv po operacích varixů, návrh postupů vedoucích k omezení recidiv.

Materiál a metodika:
V období let 1993–2005 operováno na našich pracovištích 2034 končetin u 1756 nemocných. 24 % případů byly reoperace, 85 % operovaných pre- nebo postoperačně sklerotizováno. 1350× užita celková anestezie, 406 pacientů operováno v lokální anestezii. Provedena kompletní krosektomie, většinou s invaginačním strippingem stehenní části VSM,v případě potřeby resekce safénopopliteálního ústí, perforátorů.

Výsledky:
Nikdo nezemřel. Komplikace v 3,8 % případů,všechny zvládnuty ambulantně, jednalo se o poruchy hojení ran. 91 % nemocných propuštěno operační den. Více než 50 % pacientů nebylo v pracovní neschopnosti. 420 výkonů byly reoperace (24 %). V 65 % případů zjištěna jako příčina recidivy žádná nebo nekompletní krosektomie, v 35 % žádná nebo špatně provedená resekce safénopopliteálního ústí a perforátorů. Důvodem reoperace byl tedy vždy špatně nebo vůbec neošetřený reflux. Po provedení primo- nebo reoperace na našich pracovištích ztraceni z evidence 404 operovaní, pravidelně kontrolováno 1352 pacientů. K dalšímu operačnímu výkonu jsme indikovali 16 nemocných z tohoto souboru (1,2 %), z toho 14× pro inkompetenci safénopopliteálního ústí, 2× pro jeho reinkompetenci. Nový reflux v oblasti třísla nezjištěn ani jednou.

Závěr:
Příčinou významných recidiv vedoucích k reoperaci je špatně nebo vůbec neošetřený reflux safénofemorální nebo safenopopliteální.

Neoangiogenezi jsme nezaznamenali a jako možnou příčinu recidivujících varixů ji odmítáme. Prevencí recidiv je přesná diagnóza, správná indikace a dostatečná radikalita výkonu

Klíčová slova:
varixy – recidivy varixů –ambulantní operace


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 6

2006 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se