Zriedkavé úžinové syndrómy periférnych nervov na predlaktí a predkolení


Rare Compartment Syndromes of the Peripheral Nerves of the Forearm and Distal Leg

Objectives:
The study presents results of rare operations of the peripheral nerves compartment syndromes of the forearm and distal leg, completed in our clinic during a 14-year period (1990–2004).

Subjects and Methods:
We completed 25 procedures for 25 compartment syndromes in 25 patients. All patients sufferred from unilateral compartment syndromes. The patients were operated for the first time in our clinic. None of them needed to be re-operated. The clinical pictures of the compartment syndromes were classified (three degrees) according to the Dellon‘s intensity classification: None of the patients sufferred from the Ist degree compression. The IInd degree occured in 4 patients (16%). The IIIrd degree occured in 21 patients (84%). The surgical procedure‘s effectiveness was analyzed, taking into consideration the degree of the compression, its duration and the symptoms duration.

Results:
Excellent and good results were observed in all cases of the IInd degree compression and the symptoms duration up to 12 months. Worse results were recorded in the IIIrd degree compression cases, where excellent and good results were observed in 19 cases (76%). In cases, where the symptoms lasted for over 12 months, no excellent or good results were recorded.

Conclusion:
The decisive factor affecting the procedure’s outcome, is the degree of the compression and its duration. The main factors improving the outcome of the procedure are the following: the patient’s age up to 30 years of age and the duration of the symptoms up to 1 year, when the defect is not irreversible.

Key words:
rare compartment neuropathies – supinator syndrome – Guyon‘s canal syndrome– pronator syndrome – paresthesia

meralgia – tarsal canal syndrome – Morton‘s metatarsalgia – fibular canal syndrome


Autoři: V. Matejčík;  G. Pénzesová
Působiště autorů: Neurochirurgická klinika LF UKo, Fakultná nemocnica s poliklinikou akad. L. Dérera, Bratislava ;  Slovenská republika
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 3, s. 143-147.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Východisko:
Práca prezentuje výsledky zriedkavých operácií úžinových syndrómov periférnych nervov na predlaktí a predkolení vykonaných na našom pracovisku počas 14 rokov (1990–2004).

Súbor a metódy:
Vykonali sme 25 operácií u 25 pacientov, u ktorých sme ošetrili 25 úžinových syndrómov. U všetkých pacientov bol úžinový syndróm jednostranný. Pacienti boli prvotne ošetrení na našom pracovisku. Reoperácia nebola ani u jedného pacienta. Klinický obraz kompresívneho syndrómu sme rozdelili podľa intenzity na základe klasifikácie podľa Dellona na tri stupne: I. stupeň kompresie sa nevyskytol ani v jednom prípade, II. stupeň kompresie bol u 4 pacientov (16 %), III. stupeň kompresie malo 21 pacientov (84 %). Analýzu výsledkov efektívnosti operačného výkonu sme vykonali v závislosti od stupňa kompresie, od jej dĺžky a od dĺžky trvania symptómov.

Výsledky:
Výborné a dobré výsledky sme pozorovali vo všetkých prípadoch s II. stupňom kompresie a pri trvaní symptómov do 12 mesiacov. Horšie výsledky boli v prípadoch s III. stupňom kompresie, kde výborné a dobré výsledky boli v 19 prípadoch (76 %) a pri trvaní príznakov viac ako 12 mesiacov ani v jednom prípade.

Záver:
Rozhodujúcim faktorom ovplyvňujúcim výsledok operácie je stupeň kompresie nervu a dĺžka jej trvania. Rozhodujúcimi faktormi zlepšujúcimi operačné výsledky sú vek do 30 rokov a trvanie ťažkostí do 1 roku, kým zánikové príznaky nie sú ireverzibilné.

Kľúčové slová:
zriedkavé úžinové neuropatie – supinátorový syndróm – syndróm Guyonovho kanála – pronátorový syndróm – paresthézia meralgia – tarzálny úžinový syndróm – Mortonova metatarzalgia – fibulárny úžinový syndróm


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 3

2006 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×