Ruptura aneuryzmatu renální tepny u pacientky s projevy systémového postižení pojiva – kazuistika


Rupture of the Renal Artery Aneurysm in a Patient with Symptoms of a Systemic Connective Tissue Disorder – A Case Review

The renal arteries aneurysms are relatively rare, however, their rupture has a high mortality rate. The authors present a casereview of a 38-year old female, hospitalized with a pain in the left lumbar region, lasting for 24 hours, which spread into the mesogastrium and the left groin. Upon angiographic examination, the left renal artery aneurysm was detected. Embolization was conducted, aiming to save the kidney, however, it proved unsuccessful and was complicated by a rupture of the aneurysm. Consequently, urgent nephrectomy was completed. Prior to the procedure, massive haemorrhaging from the right groin following angiography, was managed. Relapsing haemorrhaging from the right groin and development of a major retroperitoneal haematoma, complicated the postoperative course and required repetitive postoperative revisions. The accidental finding of a minor aneurysm of the lienal artery, the patient’s constitution, her anamnestic data and the complicated course of hospitalization, suggested the systemic connective tissue disorder.

Furthermore, the authors discuss contemporary diagnostic and therapeutic approach to the renal arteries aneurysms.

Key words:
arteriography – renal artery – ruptured aneurysm – systemic connective tissue disorder


Autoři: R. Vlachovský 1;  Z. Gregor 1;  J. Podlaha 1;  R. Staffa 1;  M. Dvořák 1;  P. Rotterová 2;  B. Vojtíšek 3
Působiště autorů: II. chirurgická klinika FN u sv. Anny, Brno, přednosta doc. MUDr. J. Leypold, CSc. 1;  Patologicko-anatomický ústav FN u sv. Anny, Brno, přednosta prof. MUDr. A. Rejthar, CSc. 2;  Klinika zobrazovacích metod FN u sv. Anny, Brno, přednosta doc. MUDr. P. Krupa, CSc. 3
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 3, s. 151-156.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Aneuryzmata renálních tepen jsou relativně vzácnou klinickou jednotkou, jejich ruptura je však spojena s vysokou mortalitou. Prezentujeme kazuistiku 38leté ženy, která byla na naše pracoviště přeložena s asi 24 hodin trvajícími bolestmi v levé lumbální krajině s propagací do mezogastria a levého třísla. Při angiografii bylo nalezeno aneuryzma větve levé renální tepny, jako pokus o ledvinu šetřící výkon byla provedena neúspěsná embolizace komplikovaná rupturou aneuryzmatu. Poté byla urgentně provedena nefrektomie, před vlastním výkonem bylo ošetřeno masivní krvácení z pravého třísla po angiografii. Pooperační průběh byl komplikován recidivujícím krvácením z pravého třísla a rozvojem rozsáhlého retroperitoneálního hematomu s nutností opakovaných operačních revizí. Pro vedlejší nález drobného aneuryzmatu na arteria lienalis, habitu pacientky, anamnestickým údajům a komplikovanému průběhu hospitalizace bylo vysloveno podezření na systémové postižení pojiva. V další části sdělení autoři diskutují současný diagnostický a terapeutický přístup k aneuryzmatům renálních tepen.

Klíčová slova:
arteriografie – renální artérie – aneuryzma rupturované – systémové onemocnění pojiva


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 3

2006 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×