Laparoskopicky asistovaná totálna exenterácia panvy u lokálne pokročilého karcinómu rekta


Laparoscopy-assisted Exenteration of the Pelvis in a Locally Advanced Rectal Carcinoma

Introduction:
In this pilot study, based on three case-reviews, the authors report on their initial experience with the laparoscopy- assisted total exenteration of the pelvis, conducted in patients with locally advanced rectal carcinomas.

Methods:
In two patients with histologically confirmed rectal carcinomas, the neoadjuvant radiochemotherapy was initiated, due to the locally advanced tumor finding, aiming to downstage and locally control the disorder. The pelvic exenteration was indicated, based on the control findings of the imagining methods. In one patient, due to repetitive enterorrhagies, the primary surgical management was indicated.

Results:
The surgical procedures were multidisciplinary, assisted by urologists. In all three cases, the laparoscopic resections, followed by planned conversions and constructions of the ileouretheral conduit and the terminal sigmoidostomies (resp. with their maintenance), were completed. Prior to the procedures, in all the three patients, the presence of distant metastases was excluded. No peroperative complications were recorded in the case-reviews. In one case, postoperative re-suturing of the wound was inevitable, due to its dehiscence. In this patient, the enzymatic acute MI, without the ECG correlate, was diagnosed.

Conclusion:
The laparoscopy-assisted pelvic exenteration may be a suitable modification of the classical surgical procedure in selected patient groups with locally advanced colorectal carcinomas. Good visualisation and exact orientation in the region of the small pelvis, as well as other generally accepted advantages of miniinvasive procedures, are the pros of the method.

Key words:
rectal carcioma – total pelvic exenteration – laparoscopy


Autoři: M. Škrovina 1;  M. Štursa 2;  S. Czudek 1;  J. Bartoš 1;  R. Soumarová 3;  L. Adamčík 1
Působiště autorů: Chirurgické oddělení, Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín, primár MUDr. S. Czudek, CSc. 1;  Urologické oddělení, Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín, primár MUDr. M. Štursa 2;  J. G. Mendel Onkocentrum Nový Jičín, Radioterapie a. s., primár MUDr. R. Soumarová, Ph. D. 3
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 3, s. 129-133.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Úvod:
Autori v predkladanej pilotnej štúdii formou troch kazuistík informujú o svojich prvých skúsenostiach s laparoskopicky asistovanou totálnou exenteráciou panvy u pacientov s lokálne pokročilým karcinómom rekta.

Metóda:
U dvoch pacientov s histologicky verifikovaným adenokarcinómom rekta bola vzhľadom k nálezu lokálne pokročilého tumoru zahájená neoadjuvantná rádiochemoterapia so snahou o dosiahnutie downstagingu a lokálnej kontroly. Po realizácii kontrolných zobrazovacích vyšetrení bola indikovaná totálna exenterácia panvy. U jedného pacienta vzhľadom k opakovanej enterorágii bola indikovaná primárna operačná liečba.

Výsledky:
Operačný výkon bol realizovaný v rámci multidisciplinárnej spolupráce za účasti urológa. U všetkých troch pacientov bola po vylúčení prítomnosti vzdialených metastáz vykonaná laparoskopická resekcia s následnou plánovanou konverziou a konštrukciou ileoureterálneho konduitu a terminálnej sigmoideostómie (resp. jej ponechaním). V prezentovaných kazuistikách nebola zaznamenaná peroperačná komplikácia. Pooperačne u jedného pacienta bola nutná resutúra rany po laparotómii pre jej dehiscenciu a u tohto pacienta bola taktiež stanovená diagnóza enzymatického akútneho IM bez EKG korelátu.

Záver:
Laparoskopicky asistovaná exenterácia panvy u vybranej skupiny pacientov s lokálne pokročilým kolorektálnym karcinómom sa môže stať vhodnou modifikáciou klasickej operačnej techniky. Jej prednosťou by mala byť dobrá vizualizácia a presná orientácia v oblasti malej panvy, ako aj ostatné všeobecne akceptované výhody miniinvazívneho prístupu.

Kľúčové slová:
karcinóm rekta – totálna exenterácia panvy – laparoskopia


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 3

2006 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×