Následky produkce hlenu u cystoplastik a náhrad močového měchýře u dětí – dlouhodobé zkušenosti


Mucus Production Consequences in Cystoplasties and Continent Urinary Diversions in Children – Long Term Experiences

Introduction:
Following transposition into the urinary tract, intestinal segments continue to produce mucus and problems related to excessive production do not to diminish with time. The aim of the study is to assess complications connected with excessive mucous production in unsatisfactory cooperative patients with various types of cystoplasties and urinary bladder replacements.

Patients and methods:
45 children aged 2–18 years underwent surgery between 1991 and 2005 in our department. Ileocecal urinary reservoir (13), ileocystoplasty (25), sigmoideocystoplasty (2), gastroileocystoplasty (1) and gastrocystoplasty (4) with continent appendicovesicostomy (25) and ileovesicostomy (5) were created. Surgical results with a particular attention to the complications of mucous retention, calculus formation and ruptures of the neobladder were assessed on the basis of data from questionnaires mailed to relevant patients and from their medical documents.

Results:
Full continence was achieved in 97% patients with catheterizable stoma and 81% children with patent urethra. Excessive mucous production occured in 13 (29%) children, reservoir calculi and neobladder rupture in 2 (4%) patients. In this time, 26 (58%) children practise regular irrigation.

Conclusion:
Although continent urinary diversion using intestinal or gastric segments may improve the quality of life in severely affected patients, it remains an imperfect solution requiring significant cooperation from patients. Many problems may be prevented by the use of suitable surgical techniques, the mucus production and lithiasis by regular catheterization and lavages of the urinary bladder only. The recommended procedures are, however, sometimes neglected even by properly instructed patients or their parents.

Key words:
continent urinary diversion – cystoplasty – intermitent catheterization – mucus production – complications


Autoři: P. Zerhau;  M. Husár
Působiště autorů: Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno, přednosta prof. MUDr. P. Gál, PhD.
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 3, s. 148-150.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Úvod:
Rekonstrukční operace s použitím části střeva nebo žaludku jsou neoddělitelnou součástí chirurgické péče o děti s těžkým postižením dolních močových cest. Jednou z nevýhod těchto operací je přetrvávající sekrece sliznice gastrointestinálního traktu. Cílem studie je zhodnocení komplikací spojených s nadměrnou produkcí hlenu a současnou nedostatečnou spoluprací pacientů s různými typy cystoplastik a náhrad močového měchýře.

Soubor pacientů, metodika:
V letech 1991–2005 bylo operováno 45 dětí ve věku 2–18 let, u kterých byla konstruována ileocékální neovezika (13), ileocystoplastika (25), sigmoideocystoplastika (2), gastroileocystoplastika (1) a gastrocystoplastika (4) s kontinentním stomatem ileálním (5) a apendikálním (24). U 16 dětí byla provedena pouze augmentace močového měchýře. Ve studii byly zhodnoceny výsledky operace se zvláštním zřetelem ke komplikacím v podobě tvorby hlenu, konkrementů a ruptury močového měchýře. Sledovaná data byla získána ze zdravotní dokumentace a rozeslaných dotazníků.

Výsledky:
Kontinence je dosaženo u 97 % pacientů s kontinentním stomatem a u 81 % pacientů s ponechanou močovou trubicí. Nadměrná tvorba hlenu byla pozorována u 13 (29 %) pacientů, urolitiáza a ruptura neoveziky u 2 (4 %) dětí. Hlenem naplněný močový měchýř nebo jeho náhrada si vyžádala urgentní proplach u 3 (7 %) pacientů. Pravidelný proplach měchýře v současné době doma provádí 26 (58 %) dětí.

Závěr:
Kontinentní derivace moči s použitím střevního nebo gastrického segmentu zvyšuje kvalitu života u těžce postižených pacientů, přesto je však řešením nedokonalým, provázeným metabolickými i mechanickými komplikacemi. Těm nelze zabránit pouze vhodnou operační technikou, nezbytná je i dostatečná spolupráce pacienta a jeho rodičů.

Klíčová slova:
kontinentní derivace – cystoplastika – intermitentní katetrizace – produkce hlenu – komplikace


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 3

2006 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Co je dobré vědět o IPF
nový kurz
Autoři:

Nová éra v léčbě migrény
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×