Následky neléčené skafolunátní nestability zápěstí


Consequennce of Nontreatment Scapholunate Instability of the Wrist

Authors evaluate the results of patients with acute rupture of the scapholunate (SL) ligament, demonstrated by arthroscopy, in this study. One group of patients was treated with reinsertion of SL ligament by the help of Mitek anchor. In the other group there were patients with diagnosed total rupture of SL ligament which rejected the reinsertion of the ligament. Authors evaluate results of both groups 24 months after the injury. On the basis of clinical and X-ray results, even after such short time, reasonably worse results for the group without performed reinsertion were determined. Even X-ray documented arthrotic changes of scapholunate advanced collapse (SLAC) type were present.

Key words:
carpal instabilities – carpal arthroscopy – scapholunate advanced collapse


Autoři: J. Pilný 1;  J. Kubeš 1;  P. Hoza 1;  A. Šprláková 2;  R. Hart 3
Působiště autorů: Ústav zdravotnických studií Univerzity Pardubice, ředitel: prof. MUDr. A. Pellant, DrSc. ;  Ortopedické oddělení, KN Pardubice, primář MUDr. J. Kubeš 1;  Radiologická klinika, FN Brno-Bohunice, přednosta: prof. MUDr. V. Válek, CSc. 2;  Ortopedicko-traumatologické oddělení, Nemocnice Znojmo, primář doc. MUDr. R. Hart, Ph. D. 3
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 12, s. 637-640.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Autoři v prospektivní studii hodnotí výsledky pacientů po akutní ruptuře skafolunátního (SL) vazu, u kterých byla tato ruptura prokázána artroskopicky. V první skupině byla následně provedena reinzerce SL vazu pomocí kotvičky Mitek. Druhou skupinu tvořili pacienti, kteří měli prokázanou totální rupturu SL vazu a reinzerci vazu odmítli. Autoři hodnotí výsledky obou skupin po 24 měsících od úrazu, kde hodnotí klinické a rentgenologické výsledky a zjišťují již po takto krátké době výrazně horší výsledky ve skupině, kde nebyla reinzerce provedena. Dokonce dochází k rentgenologicky prokazatelným artrotickým změnám typu scapholunate advanced collapse (SLAC)

Klíčová slova:
nestability zápěstí – artroskopie zápěstí – scapholunate advanced collapse


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 12

2006 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se