Chirurgicko-anatomická studie jako součást problematiky operačního řešení primární hyperparatyreózy


Surgical-Anatomical Study as a Part of Operative Treatment of Primary Hyperparathyroidism

Surgical- anatomical studies improve experience of a surgeon and technique of the parathyroids preparation. The authors conducted a study aimed at standardization of the parathyroidectomy procedure and collection of the parathyroids from cadaverous donors for allotransplantation. The total of 101 cadavers (51 females, 50 males) were sectioned. Parathyroid regions were closely preparated, the glands were collected and histologically verified. Anatomical differences of this region were recorded. The parathyroid tissue was confirmed microscopically in 75%. Mostly, the parathyroids were mistaken for lymphonodes, a thyroid or thymus tissue. Location of inferior parathyroids was more variable (28% of inferior parathyroids is located within the thymus tissue), compared to the superior ones. Based on the study, systematic anatomical preparation in the cervical region, including a. thyroidea inferior and n. laryngeus recurrens and around the thymus cervical procesi is recommended in parathyroid procedures, where preoperative location examinations were inconclusive. Complete thymectomy with exenteration of the anterior mediastinal adipose tissue is fundamental for preparations in the mediastinum.

Key words:
parathyroids – thymus primary hyperparathyroidism – anatomical study – parathyroidectomy


Autoři: O. Naňka 1;  P. Libánský 2;  J. Šedý 1;  J. Pozniak 2;  S. Adámek 2
Působiště autorů: Anatomický ústav 1. LF UK v Praze, přednosta: prof. MUDr. M. Grim, DrSc. 1;  III. chirurgická klinika 1. LF UK v Praze, přednosta prof. MUDr. P. Pafko, DrSc. 2
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 12, s. 618-623.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Chirurgicko-anatomické studie zlepšují zkušenosti chirurga a techniku preparace příštítných žláz. Provedli jsme studii zaměřenou na standardizaci postupu paratyroidektomie a odběru příštítných žláz od kadaverózních dárců pro účely allotransplantace. Celkem bylo pitváno 101 těl (51 žen, 50 mužů). Detailně jsme preparovali oblasti s možným výskytem příštítných žláz, následoval jejich odběr a histologická verifikace. Zaznamenávali jsme i anatomické odchylky této krajiny. Mikroskopicky byla potvrzena tkáň příštítných žláz v 75 %. Nejčastěji byla příštítná žláza zaměněna za lymfatickou uzlinu, štítnou žlázu nebo tkáň tymu. Variabilita v uložení dolních příštítných žláz byla vyšší (28 % dolních příštítných žláz je uloženo v tkáních tymu), ve srovnání s horními. Na základě této studie lze u paratyroidektomie, kdy nebyla průkazná předoperační lokalizační vyšetření, doporučit systematickou anatomickou preparaci na krku včetně průběhu a. thyroidea inferior a n. laryngeus recurrens a v oblasti krčních výběžků tymu. Při preparaci v mediastinu je základem kompletní tymektomie s exenterací tuku předního mediastina.

Klíčová slova:
příštítné žlázy – thymus primární hyperparatyreóza – anatomická studie – paratyroidektomie


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 12

2006 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se