Osteosyntéza intrakapsulárních zlomenin krčku femuru


Internal Fixation of Intracapsular Femoral Neck Fractures

Purpose of the study:
To evaluate outcomes of internal fixation of intracapsular femoral neck fractures.

Material and methods:
Between the beginning of 1998 and end of 2002 the authors performed internal fixation of intracapsular fracture of the femoral neck in 47 patients (21 women, 26 men). The average age of patients was 56 years, range, 17 to 86 years (men 54.5 years, women 58.2 years). Forty patients (18 women, 22 men) went through the follow-up at the minimal interval of 1 year after the surgery. Their average age was 56 years. The remaining 7 patients were lost to follow-up. In 21 patients the case was Garden 1 and 2 fractures, in 19 patients Garden 3 and 4 displaced fractures. Internal fixation by three lag screws was performed in 16 cases, fixation by DHS with antirotational screw in 24 cases.

Results:
The fracture healed in 70% of cases, non-union occurred 3times and avascular necrosis developed 9times. Garden 1 and 2 fractures were associated with 14.3% and Garden 3 and 4 fractures with 47.4% of complications. Of fractures treated by lag screws, 71% of cases healed, while in those treated by DHS the percentage was 69%. Both duration of surgery and x-ray exposure was in lag screws by 50% longer than in DHS. In terms of the development of avascular necrosis, the study did not prove any advantage of a shorter interval between the injury and surgery. However, development of avascular necrosis was influenced also by other factors and therefore the significance of urgent surgery within 6 hours after injury should not be questioned.

Conclusion:
Garden 3 and 4 displaced fractures have a worse prospect than Garden 1 and 2 fractures. Duration of surgery and x-ray exposure in DHS is shorter than in lag cancellous screws with the same percentage of good results. Of great importance is an exact reduction of the fracture in both projections, a correct position of implants and evacuation of intracapsular haematoma as a prevention of avascular necrosis of the femoral head.

Key words:
intracapsular femoral neck fractures – internal fixation – proximal femur fractures


Autoři: J. Skála-Rosenbaum;  V. Džupa;  J. Bartoníček;  P. Douša;  P. Pazdírek
Působiště autorů: Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha-Vinohrady přednosta prof. MUDr. J. Bartoníček, DrSc.
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2005, roč. 84, č. 6, s. 291-298.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Zhodnotit výsledky osteosyntézy intrakapsulárních zlomenin krčku femuru.

Metoda:
Autoři provedli od začátku roku 1998 do konce roku 2002 osteosyntézu intrakapsulární zlomeniny krčku femuru u 47 pacientů (21 žen, 26 mužů). Věk pacientů byl v rozmezí 17 až 86 let s průměrem 56 let (muži 54,5 roku, ženy 58,2 roku). Ke kontrole provedené s odstupem minimálně 1 roku od operace se dostavilo 40 pacientů (18 žen, 22 mužů), jejich věk činil v průměru 56 let. Zbývajících 7 pacientů se k vyšetření nedostavilo. Ve 21 případě se jednalo o zlomeniny typu Garden 1 a 2, v 19 případech o dislokované zlomeniny typu Garden 3 a 4. Osteosyntéza třemi tahovými šrouby byla provedena v 16 případech, osteosyntéza DHS s antirotačním šroubem ve 24 případech.

Výsledky:
Ke zhojení došlo v 70 % případů, 3krát vznikl pakloub a 9krát se rozvinula avaskulární nekróza. U zlomenin typu Garden 1 a 2 bylo 14,3 % komplikací, u zlomenin typu Garden 3 a 4 to bylo 47,4 % komplikací. Ze zlomenin ošetřených tahovými šrouby se zhojilo 71 % případů, ze zlomenin ošetřených DHS 69 % případů. Operační čas i doba RTG osvitu byla u tahových šroubů o 50 % delší než u DHS. Studie nepotvrdila výhodu kratší doby mezi úrazem a operací z hlediska rozvoje avaskulární nekrózy hlavice. Rozvoj avaskulární nekrózy byl však ovlivněn i jinými faktory, proto nelze význam urgentního operování do 6 hodin od úrazu zpochybnit.

Závěr:
Dislokované zlomeniny typu Garden 3 a 4 mají horší prognózu než zlomeniny typu Garden 1 a 2. Operační doba a RTG osvit je u DHS kratší než u tahových spongiózních šroubů při stejném procentu dobrých výsledků. Nezbytná je přesná repozice zlomeniny v obou projekcích, správná poloha implantátů a evakuace intrakapsulárního hematomu jako prevence avaskulární nekrózy hlavice.

Klíčová slova:
intrakapsulární zlomeniny krčku femuru – osteosyntéza – zlomeniny proximálního femuru


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 6

2005 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se