Erektilní dysfunkce po poranění pánve


Erectile Dysfunction after Traumatic Pelvic Injury

Erectile dysfunction is a serious consequence of pelvic injuries. The aim of the study was to review and assess erectile dysfunction rates in mono and polytraumatized males with the pelvic injury, and to highlight the impotence-type of the pelvic injury relation and to evaluate the therapeutic response of the patients.

Methods:
In total, 231 mono- or polytraumatized males with the pelvic injury were mailed a private letter including the HEF-5 International Index of Erectile Function questionnaire. The AO classification was used to assess the relation of the pelvic injury type and the onset of the erectile dysfunctin. The c2 test was used to assess the statistical significance. The peroral treatment with the phosphodiesterase 5 (PDE5) inhibitors was the therapeutical method of first choice. The therapeutical effect was assessed using the IIEF 5 questionnaire.

Results:
We concluded that the erectile dysfunction affects nearly a third (31.5%) of the males who suffered pelvic injuries. The fact, whether the patient suffered an isolated pelvic injury or a pelvic injury in a polytrauma, has no influence on the erectile dysfuntion onset (p = 0.218), however, the onset of impotence has a significant connection to the type of the pelvic injury. We confirmed a statistically significant increase in the erectile dysfuncion rates in patients with the pelvic ring injury type B and C (p = 0.023). The mean IIEF-5 score prior to the treatment initiation was 11.5. In 85% of the patients the peroral treatment of the erectile dysfunctin using the PDES inhibitors was successful and resulted in achievement of the pair sexual satisfaction. The score of the IIEF-5 questionnaire reached physiological values 23 (22–25) following the treatment.

Based on the findings, the authors recommend, during their hospitalization, to inform the males who suffered the type B and C pelvic ring injury about a possibility of their sexual dysfunction, and to advise them to contact a sexual disorders specialist.

Key words:
erectile dysfuction – pelvic injury – monotrauma – polytrauma


Autoři: T. Šrámková;  J. Filipínský;  M. Sutorý;  P. Wendsche;  J. Kočiš
Působiště autorů: Klinika traumatologie Masarykovy Univerzity Brno, přednosta prof. MUDr. P. Wendsche, CSc. ;  Úrazová nemocnice Brno, ředitel MUDr. P. Zelníček, CSc.
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2005, roč. 84, č. 6, s. 299-302.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Erektilní dysfunkce patří k závažným důsledkům pánevního poranění.

Cílem studie bylo zjistit a srovnat výskyt erektilní dysfunkce u mono- a polytraumatizovaných mužů s pánevním poraněním, ozřejmit vztah impotence k typu pánevního poranění a vyhodnotit terapeutickou odezvu pacientů.

Metoda:
Celkem 231 mono- či polytraumatizovaným mužům s pánevním poraněním jsme zaslali osobní dopis s přiloženým dotazníkem IIEF-5 International Index of Erectile Function. Pro zjišťování souvislosti typu pánevního poranění na vznik erektilní dysfunkce jsme použili klasifikaci AO. Ke stanovení statistické významnosti jsme užili chi-kvadrát test. V terapii byla jako metoda první volby indikována perorální léčba inhibitory fosfodiesterázy 5 (PDE5). Léčebný efekt byl ověřen dotazníkem IIEF 5.

Výsledky:
Zjistili jsme, že erektilní dysfunkce postihuje téměř třetinu (31,5 %) mužů, kteří utrpěli pánevní poranění. To, zda nemocný utrpěl izolované poranění pánve či poranění pánve při polytraumatu, nemá vliv na vznik erektilní dysfunkce (p = 0,218), ale impotence signifikantně souvisí s typem pánevního poranění. Potvrdili jsme statisticky významně častější výskyt erektilní dysfunkce u pacientů s poraněním pánevního kruhu typ B a C (p = 0,023). Skóre IIEF-5 bylo před zahájením terapie v průměru 11,5. U 85 % nemocných byla perorální léčba erektilní dysfunkce inhibitory PDE5 úspěšná a vedla k dosažení párové sexuální satisfakce. Skóre dotazníku IIEF-5 dosáhlo po léčbě fyziologických hodnot 23 (22–25).

Autoři na základě zjištěných poznatků doporučují muže s poraněním pánevního kruhu typu B a C ještě za hospitalizace informovat o možné poruše sexuálních funkcí a konzultaci doplnit kontaktem na specialistu, který se zabývá léčbou sexuálních poruch.

Klíčová slova:
erektilní dysfunkce – poranění pánve – monotrauma – polytrauma


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 6

2005 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se