Molekulární screening stolice pro kolorektální karcinom


The Molecular Screening of the Stool for the Colorectal Carcinoma

Background:
Current screening methods of colorectal carcinoma are based on examination of occult bleeding in the stool, and further on endoscopic and irrigographical (barium enema) examinations. Population-based non-invasive screening method having high sensitivity and specificity is needed.

Methods:
Detection of molecular alterations in colonocytes from the stool may be a promising new diagnostic tool for such screening. Determination of mutations in APC, K-ras, DCC, p53 genes and „long“ DNA may serve for early detection of colorectal cancer from stool samples. Multi-target DNA-assays employing all these markers suggest high sensitivity and specificity, unfortunately also expensiveness. Therefore finding a marker characteristic for all tumor cells would be desirable. Nuclear faktor-kappaB (NF-κB) could be such marker suitable for determination in colonocytes shed into the stool.

Conclusion:
Molecular testing of stool for early detection of colorectal cancer may be a promising screening method for this disease. Large multicenter trials are required to validate results obtained from preliminary clinical studies.

Key words:
colorectal carcinoma – stool – screening – mutation – DNA


Autoři: R. Vobořil 1,2;  J. Weberová 2;  J. Dvořák 3
Působiště autorů: Chirurgická klinika, 3. LF UK a FNKV Praha, přednosta doc. MUDr. J. Fanta, DrSc. 1;  Oddělení buněčné a molekulární biologie Centra biomedicínských oborů 3. LF UK a FNKV Praha, přednosta doc. RNDr. J. Kovář, DrSc. 2;  Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. J. Petera, PhD. 3
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2005, roč. 84, č. 6, s. 281-285.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Úvod:
V současné době používané screeningové metody pro detekci kolorektálního karcinomu jsou založené na vyšetření přítomnosti okultního krvácení ve stolici, dále na vyšetření endoskopickém a irigografickém. Je snaha nalézt neinvazivní metody s vysokou citlivostí a specifitou, vhodné k masivnímu testování populace.

Metodika:
Identifikace molekulárních změn v kolonocytech získaných ze stolice pacientů může být slibným nástrojem pro takovýto screening. Detekce mutací v genech APC, K-ras, DCC, p53 a „dlouhá“ DNA mohou sloužit k časnému odhalení kolorektálního karcinomu ze vzorků stolice. Testování kombinace uvedených markerů v jednom testu zvyšuje citlivost a specifitu vyšetření, avšak zároveň i jeho cenu. Bylo by tudíž výhodné najít jednotný marker. Tím by mohl být nukleární faktor-kappaB (NF-κB) stanovovaný v kolonocytech uvolněných do stolice.

Závěr:
Molekulární testování stolice za účelem detekce kolorektálního karcinomu by mohlo být slibnou screeningovou metodou tohoto onemocnění. Pro ověření prvotních výsledků jsou však nezbytné velké, multicentrické studie.

Klíčová slova:
kolorektální karcinom – stolice – screening – mutace – DNA


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se