Intraabdominálně uložená síťka při řešení rozsáhlých kýl v laparotomii


The Intraabdominally Located Mesh in the Laparotomic Management of Major Hernias

Aim:
Major hernias in sutures following abdominal surgical procedures make the patients’ quality of life significantly worse. Our aim is to prove that, even now, the surgical management of such hernias has its cons and in most cases requires a plastic mesh application.

Patient Subjects and Results:
The authors operated 82 patients with hernias via the middle laparotomy. The patients had been primarily operated for their colorectal disorders. The incidence rate of the major hernias in sutures was 5.25% (82/1564). The defects of the abdominal wall were corrected using a prolene mesh placed intraperitoneally. Although in 11 patients the authors report postoperative complications in the sutures (1× absces, 6× seroma, a 4× infiltration), the long-term results of the above technique remain very positive. 2 patients had a relaps of the hernia and clinical manifestations of adhesions following the procedure were reported in 7 patients.

Conclusion:
The technique of the intraabdominally located mesh in the major postoperative hernias management enables tension-free procedures of the major defects of the abdominal wall to be conducted with very good long-term results.

Key words:
prolene mesh – surgical management of the hernia


Autoři: K. Vysloužil;  I. Klementa;  L. Starý;  M. Duda;  P. Zbořil;  P. Skalický;  M. Dlouhý
Působiště autorů: II. chirurgická klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UP v Olomouci přednosta prof. MUDr. M. Duda, DrSc.
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2005, roč. 84, č. 6, s. 310-313.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Cíl:
Rozsáhlé kýly v jizvě po abdominálních operacích významně zhoršují kvalitu života nemocných. Naším cílem je ukázat, že i v současnosti chirurgické léčení těchto kýl má svá úskalí a většinou vyžaduje plastiku pomocí síťky.

Soubor nemocných a výsledky:
Autoři operovali 82 nemocných s kýlou ve střední laparotomii, kteří byli primárně operováni pro kolorektální onemocnění. Incidence rozsáhlých kýl v operační ráně byla 5,25 % (82/1564). Beznapěťová plastika defektu ve stěně břišní byla provedena pomocí intraperitoneálně uložené prolenové síťky. I když u 11 nemocných autoři uvádějí pooperační komplikace v ráně (1× absces, 6× serom, a 4× infiltrát), jsou dlouhodobé výsledky této techniky velmi příznivé. K recidivě kýly došlo u 2 nemocných a klinické projevy adhezí po plastice se objevily u 7 nemocných.

Závěr:
Technika intraabdominálně uložené síťky při řešení rozsáhlejších pooperačních kýl umožňuje beznapěťovou plastiku rozsáhlých defektů v břišní stěně s velmi dobrými dlouhodobými výsledky.

Klíčová slova:
prolenová síťka – chirurgické řešení kýly


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×