Obrovské liposarkómy retroperitonea


Giant Retroperitoneal Liposarkomas

According to literature liposarcomas account to less than 0.1% of all human tumors, 13% of which are localiced retroperitoneally. Authors describe two cases of giant retroperitoneal liposarcoms treated in their department. CT findings and the course of the disease discussed. Conlusively authors remark of high probability of microscopical residual disease with need of patients’ follow up with eventual reoperation and adjuvant radiotherapy.

Key words:
retroperitoneal liposarcomas – surgical treatment – follow-up


Autoři: M. Huťan;  I. Lukáč;  V. Potičný;  F. Ondriaš *
Působiště autorů: Chirurgické oddelenie FNsP Bratislava, pracovisko Ružinov, Bratislava, Slovenská republika vedúci doc. MUDr. M. Huťan, CSc. ;  Patologicko-anatomické oddelenie FNsP Bratislava, pracovisko Ružinov, Bratislava Slovenská republika, vedúci doc. MUDr. F. Ondriaš, CSc. *
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2005, roč. 84, č. 11, s. 547-551.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Podľa literatúry liposarkómy predstavujú menej ako 0,1 % všetkých nádorov u ľudí, približne 13 % z nich je lokalizovaných v retroperitoneu. Autori popisujú 2 prípady obrovských liposarkómov retroperitonea, ktorí boli liečení na ich pracovisku. Uvádzajú CT nálezy a priebeh ochorenia. Záverom upozorňujú na vysokú pravdepodobnosť mikroskopického reziduálneho ochorenia s potrebným následným sledovaním pacienta, s eventuálnou reoperáciou a adjuvantnou radioterapiou.

Kľúčové slová:
liposarkóm retroperitonea – chirurgická liečba – sledovanie


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 11

2005 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se