Laparoskopické řešení infikované ezofageální cysty


Laparoscopic Management of an Infected Oesophageal Cyst

Oesophageal cysts are rare congenital anomalies. Most commonly, they are located in the posterior mediastinum, approximately at the level of the distal third of the oesophagus. In most cases, they are diagnosed during childhood as an accidental finding of a symptomatic mediastinal lesion. ACT or MRI, oesophagoscopy and endosonography of the oesophagus are the essential diagnostic methods. In the adulthood, most of the cysts cause problems pushing against the surrounding organs and, therefore, surgical removal is recommended. In this report, a case of a potential complication is described: infection of the oesophageal cyst of the distal part of the oesophagus following a transoesophageal punction. The case resulted in sepsis, which was managed laparoscopically. Entering through the diaphragmatic hiatus,a cyst in the posterior mediastinum was revealed. The cyst was partially resected and its content evacuated. No complications followed. The laparoscopic method is feasible and safe even if the oesophageal cysts are infected. A complete resection of the cyst would be complicated due to a possibility of injuring the oesophagus. A significance of the peroperative oesophagoscopy to verify the oesophagus position in an unclear anatomic situation due to inflammatory infiltration, is highlighted. The above decreases the risk of the oesophageal wall lesion.

Key words:
oesophageal cyst – aspiration – infection – laparoscopy – endoscopy


Autoři: V. Procházka ;  Z. Kala;  I. Novotný 1;  P. Hrobař 2
Působiště autorů: Chirurgická klinika FN Brno-Bohunice, přednosta prof. MUDr. J. Vomela, CSc. ;  III. interní gastroenterologická klinika FN Brno-Bohunice 1;  Radiodiagnostická klinika FN Brno-Bohunice 2
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2005, roč. 84, č. 11, s. 526-528.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Ezofageální cysty jsou vzácnou kongenitální anomálií. Nejčastěji se nacházejí v zadním mediastinu kolem distální třetiny jícnu. Ve většině případů je diagnóza stanovena již v dětství jako náhodný nález asymptomatické mediastinální léze. V diagnostice je dominantní CT nebo MRI, ezofagoskopie a endosonografie jícnu. Doporučováno je chirurgické odstranění, protože většina cyst v dospělosti působí potíže tlakem na okolní orgány. V našem sdělení je popsán případ možné komplikace: infikování ezofageální cysty dolní třetiny jícnu po transezofageální punkci. Následkem byl septický stav, který byl řešen laparoskopicky. Přes brániční hiátus byla nalezena cysta v zadním mediastinu, která byla částečně resekována a obsah evakuován. Další průběh byl bez komplikací. Laparoskopický přístup je možný a bezpečný i při infikování ezofageálních cyst. Úplná resekce cysty by byla komplikovaná pro možnost poranění jícnu. Vyzdvižen je význam peroperační ezofagoskopie, kterou je verifikována poloha jícnu při nejasné anatomické situaci v zánětlivém infiltrátu. Je tak sníženo riziko léze stěny jícnu.

Klíčová slova:
ezofageální cysta – aspirace – infekce – laparoskopie – endoskopie


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 11

2005 Číslo 11
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se