Poranění žlučových cest při cholecystektomii


Injuries to the Biliary Tract during Cholecystectomy

Injuries to the biliary tract during both the laparoscopic or the open cholecystectomic procedures, remain among the most serious iatrogenic injuries with high morbidity and mortality rates. The higher the number of the laparoscopic cholecystectomies, the higher the number of the injuries to the biliary tract. Early peroperative recognition of these injuries is a prerequisite for successful biliary tract reconstructions. Mucosal hepaticojejunoanastomosis according to Roux is the golden standard of the reconstrucion treatment. Stenoses in anastomoses followed by development of cholangitides are considered serious postoperative complications. In these cases, endoscopic and transparietal dilation with plastic stents implantation is the method of choice. Technically exacting reoperations then follow. The authors present a trial group of 11 patients, who were treated in the Surgical Clinic of the Faculty Hospital in Plzeň for biliary tract injuries during cholecyctomic procedures (8 were laparoscopic and 3 open), from 01-01-2000 to 01-09-2004. Severe inflammatory changes in the region of the Calot triangle, were the commonest cause of the biliary tract injuries during primary operations. In most cases (N = 8) the injury was diagnosed and managed immediately during the primary procedure. Hepaticojejunoanastomosis according to Roux was the principal procedure used to repair the biliary tract (N = 8). Postoperative morbidity reached 36.4%, 2 elderly patients exited (18.2%) due to septic multiorgan failure on the 15th day and the 7th month after the surgical procedure. Multidisciplinary approach of a team of experienced surgeons, endoscopists and radiologists in the hepatobiliary region is a fundamental prerequisite for long-term successful outcomes of technically exacting reconstructive procedures of the hepatobiliry tract.

Key words:
cholecystectomy – biliary tract injuries – diagnostics – treatment


Autoři: V. Třeška *;  T. Skalický *;  J. Šafránek *;  B. Kreuzberg **
Působiště autorů: Chirurgická klinika FN v Plzni, přednosta prof. MUDr. V. Třeška, DrSc. *;  Radiodiagnostická klinika FN v Plzni, přednosta doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc. **
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2005, roč. 84, č. 1, s. 13-18.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Poranění žlučových cest při laparoskopické, nebo otevřené cholecystektomii patří mezi nejzávažnější iatrogenní poranění s vysokou morbiditou i mortalitou. S velkým počtem laparoskopických cholecystektomií stoupá i počet poranění žlučových cest. Časné peroperační rozpoznání těchto poranění je základem úspěšné rekonstrukce žlučových cest, kde zlatým standardem léčby je hepatikojejunoanastomóza mukomukózním způsobem podle Rouxe. K závažným pooperačním komplikacím patří vznik stenóz v anastomóze s rozvojem cholangoitid, kde metodou volby jsou endoskopické nebo transparietální dilatace s implantací umělohmotných stentů, v druhé řadě pak technicky náročné reoperace. Autoři prezentují soubor 11 nemocných, kteří byli od 1. 1. 2000 do 1. 9. 2004 léčeni na chirurgické klinice Fakultní nemocnice v Plzni pro poranění žlučových cest při cholecystektomii (8 laparoskopická, 3 otevřená). Nejčastější příčinou poranění žlučových cest při primární operaci byly těžké zánětlivé změny v oblasti Calotova trojúhelníku. Ve většině případů (N = 8) bylo poranění rozpoznáno a řešeno ihned při primární operaci. Hlavním způsobem reparace žlučových cest byla hepatikojejunoanastomóza podle Rouxe (N = 8). Pooperační morbidita byla ve 36,4 %, zemřeli 2 nemocní (18,2 %) vysokého věku na multiorgánové selhání při sepsi 15. den a 7. měsíc po operaci. Multidisciplinární přístup zkušeného týmu chirurgů, endoskopistů a radiodiagnostiků v hepatobiliární oblasti je základním předpokladem pro dlouhodobý úspěšný výsledek technicky náročných rekonstrukčních výkonů žlučových cest.

Klíčová slova:
cholecystektomie – poranění žlučových cest – diagnostika – léčba


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 1

2005 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×