Anatomická resekce u jaterních metastáz karcinomu tlustého střeva a konečníku


Anatomical Resection for Liver Metastases of the Carcinoma of the Large Intestine and the Rectum

Resection of the colorectal carcinoma liver metastases is an effective therapeutical procedure with a five-year survival rate in 20–50% of the operated. Opinions on the most optimal type of the resection procedure remain to be controversial. The aim of this study was to assess all indication criteria for anatomical resections of the colorectal carcinoma liver metastases.

Subjects and Methodology:
This retrospective study analyzed 98 patients with liver resection for colorectal metastases. In 31 patients, extensive anatomical resections of the liver were conducted, segmentotomie were conducted in 20 patients and nonanatomical wedge resections in 47 patients. Extensive anatomical resections were conducted in cases of tumorous foci larger than 2cm and located marginally between individual segments of a single lobe, and in cases of multiple tumorous foci affecting a single liver lobe. The nonanatomical resections were conducted in cases of metastases smaller than 2 cm, localized on the liver surface or in cases of multiple peripheral foci, including cases when both liver lobes were affected.

Results:
In the group with the wedge-type resections, a histologically positive border was found in 4 cases. Postoperative complications were recorded in 10 (19.6%) patients with the anatomical resection and in 9 (19.1%) with the wedge resection.

Conclusion:
1. Anatomical resection of the liver for the colorectal carcinoma metastases is indicated in cases of larger foci (over 2 cm), located marginally between segments or in multiple metastases affecting a single liver lobe.

2. Anatomical approach to the resection lowers the rates of histologicaly non-radical resections (R 1).

3. The new surgical technique of the liver transsection lowered, even in cases of anatomical resections, the postoperative morbidity rates.

Key words:
liver metastases of the carcinoma of the large intestine and the rectum – resection – postoperative complications


Autoři: F. Vyhnánek;  L. Denemark;  V. Ducháč;  P. Skála
Působiště autorů: Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha, přednosta doc. MUDr. J. Fanta, DrSc.
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2005, roč. 84, č. 1, s. 28-32.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Resekce jaterních metastáz kolorektálního karcinomu představuje účinný léčebný postup s pětiletým přežitím u 20–54 % operovaných. Pokud jde o optimální typ resekce pokračují kontroverzní názory. Cílem studie bylo zhodnocení indikačních kritérií anatomické resekce jaterních metastáz kolorektálního karcinomu.

Nemocní, metodika:
Retrospektivní studie analyzovala 98 nemocných s resekcí jater pro kolorektální metastázy. Z celkového počtu operovaných byla extenzivní anatomická resekce jater provedena u 31 nemocných, segmentektomie u 20 operovaných a neanatomická klínovitá resekce u 47 pacientů. Extenzivní anatomická resekce byla provedena u nádorových ložisek větších než 2 cm umístěných na rozhranní jednotlivých segmentů jednoho laloku, a u více nádorových ložisek postihujících jeden jaterní lalok. Neanatomická resekce byla provedena u metastáz menších než 2 cm, lokalizovaných na povrchu jater nebo vícečetných periferních ložisek i při postižení obou laloků jater.

Výsledky:
Ve skupině s klínovitou resekcí byl histologicky pozitivní okraj u 4 nemocných. Pooperační komplikace se vyskytly u 10 (19,6 %) nemocných s anatomickou resekcí a u 9 (19,1 %) s klínovitou resekcí.

Závěr:
1. Anatomická resekce jater pro metastázu kolorektálního karcinomu je indikována u větších ložisek (více než 2 cm) lokalizovaných na rozhraní několika segmentů, nebo u více metastáz postihujících jeden jaterní lalok.

2. Anatomický postup při resekci snižuje výskyt histologicky neradikálních resekcí (R 1).

3. Použití nové operační techniky při transekci jater snížilo i u anatomických resekcí výskyt pooperační morbidity.

Klíčová slova:
jaterní metastázy karcinomu tlustého střeva a konečníku – resekce – pooperační komplikace


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 1

2005 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×