Konference v posudkovém lékařství 2017


Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 20, 2017, č. 3-4, s. 129-130
Kategorie: Zprávy

Česká společnost posudkového lékařství ČLS JEP pořádala ve spolupráci s katedrou posudkového lékařství IPVZ, odborem posudkové služby MPSV ČR a odborem lékařské posudkové služby ČSSZ ve dnech 5. a 6. října 2017 svoji každoroční tradiční akci – Konferenci v posudkovém lékařství, zaměřenou tentokrát na posudkovou problematiku v gynekologii, nefrologii a oftalmologii. Místem konání byl Zámecký pivovar v překrásně zrestaurovaném areálu zámku Litomyšl, zúčastnilo se 70 posudkových lékařů, účast byla tedy tentokrát nižší než v letech minulých.

První den v oficiálním zahájení místostarosta Litomyšle Ing. Janeček seznámil stručně přítomné s dějinami zámku a jeho rekonstrukcí. Předsedkyně naší Společnosti MUDr. Julie Wernerová zdůraznila význam osobních setkávání nejen pro sjednocení posuzování, ale pro zvyšování medicínských znalostí našich členů.

V dopoledním bloku prvního jednacího dne byla na programu sdělení pracovníků Hamzovy odborné léčebny Luže-Košumberk. V úvodu náměstkyně pro LPP a primářka MUDr. Klapalová seznámila s historií i současností tohoto pracoviště. Odbornou část zahájil primář MUDr. Pavel Šalamon sdělením „Křehký geriatrický pacient“, fraitly – geriatrická křehkost – se týká jak oblasti somatické, tak i kognitivní, senzorické a nutritivní. Praktickým problémem je zejména zvýšené riziko pádů a inkontinence. Mgr. Marcela Dušková ve své přednášce „Život s demencí očima psychologa“ kromě definice pojmů uvedla i předpokládaný výskyt 153 000 pacientů v ČR. Na téma logopedická léčba po poškození mozku zazněla přednáška Mgr. Petry Malíkové o skupinové logopedické léčbě (1krát týdně 60 minut ve skupině 6–8 pacientů) a kazuistika Mgr. Jany Zelenkové s výskytem anomie – neschopnosti vyslovit konkrétní slovo, což pacient řeší jeho opisováním – cirkumlokací.

Odpolední blok zahájil MUDr. Vladimír Liška, Ph.D., primář očního oddělení Litomyšlské nemocnice, ve svém sdělení uvedl nejčastější oftalmologické problémy, s kterými se může setkat posudkový lékař. Normální nitrooční tlak je do 24 torrů, vliv na něj má i tlak nitrolební, v úvahu je třeba vzít i tloušťku rohovky a elasticitu bělimy. Při vyšetření je třeba zohlednit, že perimetrie je metodou subjektivní, proto by mělo být provedeno opakované vyšetření 3krát s odstupem jednoho měsíce, objektivní metodou je CT vyšetření papily, doporučuje se jedenkrát ročně.

Primář MUDr. Harald Čadílek, gynekologické oddělení Nemocnice Šumperk, ve své přednášce „Změny v gynekologii a porodnictví za posledních 25 let s vlivem na pracovní neschopnost“ uvedl, že pracovní neschopnost v graviditě v současnosti odpovídá pracovnímu zařazení a sociálnímu postavení. V úvaze o rizikové graviditě potom zaznělo, že cerclage děložního hrdla nemá v současnosti prakticky žádné indikace. Zmínil i nástup estetických operací v gynekologii (labioplastika). MUDr. Radmila Čadílková, Gynekologické centrum Gracie, Litomyšl, se zabývala vlivem metod asistované reprodukce na pracovní neschopnost. Počet vajíček je daný od narození, ve 40 letech věku je jen jedno vajíčko z pěti normální. Zdravotní pojišťovny hradí metodu u žen od 22 do 38 let + 365 dní, celkem tři cykly, jde o metodu ekonomicky náročnou pro pojišťovnu i pro pacientku. Již stimulace vaječníků se provádí zpravidla v pracovní neschopnosti, punkce oocytů je sice ambulantním výkonem v krátkodobé narkóze, pod sono kontrolou, často se však ze strany pacientek špatně snáší, a provádí se proto většinou v pracovní neschopnosti. Celý proces je kromě časové a ekonomické náročnosti navíc psychicky alterující, pacientky jsou anxiózní, je proto vhodná pracovní neschopnost po celou dobu.

Páteční blok zahájila MUDr. Anna Hanušová, psychiatrická klinika FN Hradec Králové, souhrnnou přednáškou „Psychiatrická a neurodegenerativní onemocnění dětského věku“. Kromě jiného upozornila, že demence v dětském věku se vyskytuje vzácně, lze ji diagnostikovat nejdříve ve druhém roce života, schizofrenie se vyskytuje vzácně před 10. rokem života. Při OCD jsou popisovány změny na MRI mozku.

MUDr. Hana Deáková, praktická lékařka Svitavy, ve svém sdělení „Autistický pacient (nejen) na cestách“, vystupovala nejen jako přednášející, ale i jako matka pacienta s autismem, její poznatky tedy byly velmi reálné a realistické.

Poslední odborné sdělení měl MUDr. Milan Lopatník, interní, nefrologické a hemodialyzační centrum Svitavy, s přehledovou přednáškou „Chronická renální insuficience, hemodyalizační léčba“.

Závěrečné slovo měl sekretář naší Společnosti MUDr. Jan Boháč, kromě jiného připomněl, že příští rok je pro Společnost rokem volebním, protože končí čtyřleté volební období současného výboru. Volby proběhnou tradičním (korespondenčním) způsobem, všichni členové by měli k výběru kandidátů přistoupit odpovědně.

Průběh konference ukázal, že zvolená témata reflektovala současné problémy posudkových lékařů, kteří aktivně reagovali i v diskusi k jednotlivým sdělením. Forma osobních setkávání s kliniky je velmi přínosná jak při rozšiřování odborných znalostí, tak i určitou zpětnou vazbou při vyměňování zkušeností. Výbor osloví některé přednášející s prosbou o uveřejnění jejich sdělení v našem časopise Revizní a posudkové lékařství.

MUDr. Jan Boháč

sekretář ČSPL ČLS JEP


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství

Číslo 3-4

2017 Číslo 3-4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Arteriální hypertenze ve světle nových evropských guidelines
Autoři: MUDr. Libor Jelínek

Precizní medicína v onkologii
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se