Zpráva o činnosti výboru České společnosti posudkového lékařství ČLS JEP z. s. za období od dubna 2014*


Autoři: J. Boháč
Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 18, 2015, č. 1, s. 26-27
Kategorie: Aktuality

*Předneseno na Pracovním dni v Lékařském domě v Praze dne 21. 4. 2015.

Uplynulé období bylo pro Purkyňovu společnost dosti významné. Změnou právních předpisů nejsou od 1. 1. 2014 občanská sdružení již registrována u MV ČR, ale ve spolkových rejstřících, které vedou krajské soudy příslušné podle sídla spolku. Jako spolek je tedy ČLS JEP vedena ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze. Mění se, respektive doplňuje, i oficiální název, za jménem musí být zkratka z. s. – zapsaná společnost. Hlavní událostí byl ovšem Sjezd delegátů, konaný 28. 1. 2015, který kromě jiného schválil nové stanovy a Jednací a Volební řád. Naše Společnost navrhla jako kandidáta do revizní komise dr. Arnoldovou, která tuto funkci vykonávala v minulém volebním období, tentokrát však zvolena nebyla.

ČLS JEP k problematice zavedení elektronické komunikace ve zdravotnictví ustavila Pracovní skupinu pro elektronické zdravotnictví, za naši Společnost byla jako kontaktní osoba navržena dr. Wernerová. Zatím se žádné další kroky v této oblasti nepodnikaly, nic nového není ani v agendě, která se nás týká bezprostředně, tedy zavedení elektronické neschopenky.

Předsednictvo vydalo Stanovisko k systému atestačního, respektive specializačního vzdělávání. V něm je kromě jiného uvedeno, že považuje za naprosto zásadní, aby ve všech jednáních týkajících se organizace, struktury a náplně atestačního vzdělávání byly odborné společnosti vždy neopomenutelným účastníkem jednání. V této oblasti nemáme jako společnost žádné větší problémy, náš zástupce je vždy členem atestační komise, zástupce máme i v akreditační komisi pro posudkové lékařství MZ. Vzhledem k tomu, že uplynulo nejdelší možné desetileté funkční období některých členů komise, došlo k jejich obměně, za naši Společnost byli navrženi dr. Brigant, dr. Moš, dr. Tajovská a dr. Ornerová.

Důležitý byl uplynulý rok i pro nás, po skončeném volebním období proběhly volby do výboru, výsledky byly vyhlášeny na posudkových dnech v Ostravě. Někteří dlouholetí členové už dále nekandidovali – MUDr. Lukeš, MUDr. Jaromíra Svobodová, chtěli bychom jim ještě jednou poděkovat za jejich práci pro naši věc a za jejich aktivní přístup v této zcela dobrovolné aktivitě. Na dnešním jednání jsme předali MUDr. Janu Lukešovi, emeritnímu předsedovi naší Společnosti, jako ocenění jeho dosavadní práce, čestné členství v České společnosti posudkového lékařství ČLS JEP (obr. 1).


Naše tradičně největší akce roku – Konference v posudkovém lékařství – se uskutečnila ve dnech 16.–17. 10. 2014 v Ostravě, hlavním tématem byla posudková problematika v traumatologii a neurologii. Celá akce proběhla podle hodnocení výboru i podle ohlasů účastníků úspěšně jak po stránce odborné, tak i společenské a organizační, díky vstřícnému přístupu našeho rozhodujícího zaměstnavatele ČSSZ byla tentokrát i nadstandardní účast. Při zajišťování celé akce velký kus práce vykonali kolegyně a kolegové z Pracoviště ČSSZ Ostrava pod vedením MUDr. Ramianové. Zúčastnila se i ředitelka pracoviště ČSSZ Ostrava paní Ing. Jana Miklasová, což výbor ocenil děkovným dopisem.

Pro letošní rok připravujeme Posudkové dny v Luhačovicích v termínu 1.–2. 10. 2015, hlavním tématem bude posuzování v diabetologii. Hlavním organizátorem za výbor je dr. Tajovská, vedoucí oddělení LPS pracoviště ČSSZ Brno. S radostí můžeme konstatovat stále větší účast posudkových lékařů na našich akcích, z hlediska spolkového je ale třeba konstatovat, že většina účastníků není členy naší společnosti. Je sice pravda, že zatím jsme, zejména z hlediska určitého zjednodušení a dostupnosti, nedělali mezi účastníky rozdíly a nepředpokládáme to zatím ani do budoucnosti. Nebylo by ale asi na škodu provést určitou agitaci ve svém okolí ke vstupu do společnosti, samozřejmě s vědomím, že jde o věc soukromou, spolkovou, ale přece jen o něčem vypovídající.

Výbor naší Společnosti řídí prostřednictvím redakční rady chod našeho časopisu Revizní a posudkové lékařství, vydávaného společně naší Společností a Společností revizního lékařství ČLS JEP, z. s. Spolupráce s nakladatelstvím Mladá fronta, které náš časopis vydává, je po výrobní stránce velmi dobrá, výrazně se zlepšilo grafické provedení. Bohužel se nenaplnila očekávání ekonomická, ani velké nakladatelství není schopné zajistit dostatečný počet inzerentů. Potěšující zprávou může být, že jsme jako časopis nadále v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a inovace. Recentně proběhlo setkání s novou předsedkyní výboru Společnosti revizního lékařství, kde jsme deklarovali ochotu k větší spolupráci a navrhli další možnosti směřující k zlepšení úrovně časopisu.

V oblasti zahraničních styků a akcí jsou naše aktivity tradičně skromné. Na Slovenských posudkových dnech v září loňského roku v Demänovskej doline byli sice zástupci českého posudkového lékařství, ředitel odboru posudkové služby MPSV MUDr. Gajdoštík, vrchní ředitel úseku LPS ČSSZ MUDr. Kaplan, kteří spolu s dr. Boháčem měli aktivní účast, ale za svoje zaměstnavatele, tedy za ČSSZ a MPSV. Odborný program byl opět velmi pestrý, přehledový článek zpracovala MUDr. Kelemenová ze Slovenské společnosti posudkového lékařství SLS a byl otištěn v našem časopise. Účast na akci našich slovenských kolegů je vždy pěkným zážitkem, v letošním roce se akce bude konat v Banské Bystrici v termínu 9.–11. 9. 2015, zájemci o bližší informace se mohou obrátit na sekretáře naší Společnosti, problémem jako vždy je, že jde o zahraniční cestu.

Odborné společnosti včetně naší působí také jako připomínkové místo při tvorbě a novelizaci právních předpisů, v uplynulém období se náš výbor vyjadřoval mimo jiné k novele vyhlášky č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, řešící kromě jiného problematiku alternativních léčebných metod, kde jsme připomínky neměli (našeho oboru se netýká), k návrhu novely vyhlášky o Listu o prohlídce zemřelého, opět bez připomínek. Stejně tak dopadly materiály Koncepce klinickofarmaceutické péče v ČR a návrh Nařízení vlády, kterým se stanoví náhrada škody za bolest a ZSU.

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte mi, abych vám za sebe i za celý výbor popřál hodně osobních i pracovních úspěchů do dalšího, pro posudkové lékaře velmi pravděpodobně nelehkého období. Poměrně velké změny lze očekávat pro naše lékaře zejména v souvislosti s přijetím zákona č. 234/2014, o státní službě, který by se podle současných informací měl vztahovat na všechny posudkové lékaře a jejich referentky. Stejně chci poděkovat všem členům výboru, těm minulým i těm současným, za jejich dosavadní dobrovolnou, zdánlivě neviditelnou, ale v mezích možností úspěšnou práci pro naši Společnost s nadějí, že bude lépe.

MUDr. Jan Boháč

sekretář ČSPL ČLS JEP z. s.


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×