Povinnost lékaře vydat pacientovi lékařskou zprávu


The commitment of physicians to issue Medical report to the patient

Legal grounds of the medical services provider to write and pass over the Medical report including legal consequences in case of failing this obligation are summarized.

Keywords:
law No. 372/2011 Sb. (collection) on medical services – family physician – medical condition – medical report – administrative delict – remittance of clinical examination


Autoři: Z. Salcman Kučerová
Působiště autorů: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 18, 2015, č. 1, s. 18-19
Kategorie: Souhrnná sdělení, původní práce, kazuistiky

Souhrn

Autorka shrnula právní podklady poskytovatele zdravotních služeb při sepsání a předání lékařské zprávy, včetně právních důsledků při nesplnění této povinnosti.

Klíčová slova:
zákon č. 372/2011 Sb. – praktický lékař – zdravotní stav – lékařská zpráva – správní delikt – úhrada klinického vyšetření


Povinnosti lékaře (poskytovatele zdravotních služeb) při výkonu jeho činnosti jsou uvedeny v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Každý lékař měl a má povinnost sepsat lékařskou zprávu a předat ji registrujícímu praktickému lékaři, popř. dalšímu lékaři podle potřeby.

Pokud o to pacient požádá, má lékař povinnost tuto lékařskou zprávu poskytnout také jemu. Běžné je, že lékař předává zprávu praktickému lékaři prostřednictvím pacienta, tedy po vyšetření dá písemnou zprávu pacientovi, kterého poučí, že ji má odevzdat svému praktickému lékaři. Pacient by měl zprávu předat praktickému lékaři bezodkladně a může ji poskytnout i dalším svým lékařům podle vlastního uvážení či jejich požadavků. Lékařská zpráva na vyžádání pacienta by měla být vypracována lékařem bezplatně.

Přesná úprava je uvedena v § 45 odst. 2 písm. f) zákona: „Poskytovatel zdravotních služeb má povinnost předat zprávu o poskytnutých zdravotních službách registrujícímu praktickému lékaři, pokud je mu znám, a na vyžádání samotnému pacientovi nebo zdravotnické záchranné službě“.

Trochu jinak je to u registrujícího zubního lékaře a gynekologa – ti mají povinnost předat zprávu praktickému lékaři jen v případě, kdy poskytnutí zdravotních služeb sami indikovali, tedy odeslali pacienta na dané vyšetření nebo ošetření.

Poskytovatel zdravotních služeb má podle § 45 písmene g) zákona i povinnost předat potřebné informace o zdravotním stavu pacienta jiným poskytovatelům zdravotních nebo sociálních služeb, pokud je to nezbytné pro zajištění návaznosti zdravotní nebo sociální péče o pacienta.

Jestliže lékař opravdu nesplní povinnost sepsání lékařské zprávy, bez ohledu na to, zda si ji pacient vyžádal či nikoliv nebo zprávu nepředá praktickému lékaři, je možné podat písemnou stížnost s odkazem na § 93 předmětného zákona. Stížnost se podává lékaři, proti kterému směřuje, a ten je povinen ji do 30 dnů vyřídit. Pokud není stěžovatel s vyřízením spokojen, může se obrátit na příslušný krajský úřad, který vydal lékaři oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Lékař se tím, že nepředá zprávu o poskytnutých zdravotních službách praktickému lékaři, nebo ji na vyžádání pacientem nevyhotoví, nebo nepředá potřebné informace o zdravotním stavu pacienta jiným poskytovatelům zdravotních služeb, navíc se dopouští podle § 117 zákona správního deliktu. Za tento správní delikt lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.

Z pohledu pojišťovny můžeme doplnit, že pokud lékař zprávu nezpracuje a nepředá, ztrácí nárok na úhradu provedeného klinického vyšetření, které vykáže pojišťovně k úhradě z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Sepsání lékařské zprávy je povinnou součástí každého klinického vyšetření, a pokud by nebylo provedeno, nemůže být výkon zdravotní péče uhrazen. To vyplývá z vyhlášky MZ ČR č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

Adresa pro korespondenci:

MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA

ředitelka Odboru kontroly a revize zdravotní péče


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×