Zvláštnosti, indikace a možnosti enterální nutriční intervence v dětském věku


Peculiarity, indications and possibilities of nutritional intervention at the child age

Children belong to the high-risk group for the development of malnutrition. The nutritional status is therefore required in pediatric patients to monitor and initiate timely nutritional support. In case of the functional digestive tract enteral nutrition is preferred. Early initiation and correct management of nutritional intervention influence the successful development and growth of the child.

Keywords:
nutritional intervention – enteral nutrition for children


Autoři: P. Frühauf
Působiště autorů: Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK, Centrum dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy VFN Praha vedoucí oddělení MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 18, 2015, č. 1, s. 15-17
Kategorie: Souhrnná sdělení, původní práce, kazuistiky

Souhrn

Děti patří mezi rizikovou skupinu pro rozvoj malnutrice. Stav výživy je proto nutné u dětských pacientů monitorovat, a pokud je to třeba, pak včas zahájit nutriční podporu.

V případě, že je funkční trávicí trakt, podáváme přípravky enterální výživy. Včasně zahájená a správně prováděná nutriční intervence ovlivňuje zdárný vývoj a růst dítěte.

Klíčová slova:
nutriční intervence – enterální výživa pro děti

Motto:

Každých pět vteřin zemře v současném světě jedno dítě na onemocnění spojené s hladem. Word Food Programme [4]

Pro zajištění růstu a vývoje dítěte je třeba zajistit mnohem větší dodávky energie, tekutin, makro- i mikronutrientů, než je nutné pro osoby s ukončeným růstem (tab. 1).

Tab. 1. Energetická potřeba v jednotlivých věkových obdobích
Energetická potřeba v jednotlivých věkových obdobích

Požadavky na preparáty vhodné k nutriční enterální intervenci neprospívajících dětí, především v kojeneckém, batolecím a předškolním období, jsou proto odlišné a realizovatelné prostřednictvím speciálních přípravků, které se liší od srovnatelných přípravků pro dospělé.

Nejčastější enterální nutriční intervencí na světě je podání umělé kojenecké výživy jako léčby nedostatku mateřského mléka. V České republice je podle posledních informací ÚZIS z roku 2012 plně kojeno do 6 měsíců 17 % dětí a částečně kolem 40 % [2].

Kojenecké formule lze z nutričního pohledu definovat jako kompletní polymérní enterální hypokalorickou výživu (65–70 kcal/100 ml) bez preskripčního omezení a bez úhrady ze zdravotního pojištění.

Již toto období přináší nutnost další intervence pro:

 1. Nezralost – speciální formule pro výživu nezralých dětí s nutností pokrytí vyšších energetických a dalších potřeb nezralého dítěte (v roce 2012 se narodilo 8,22 % dětí s hmotností pod 2 500 g).
 2. Alergii na bílkovinu kravského mléka (minimálně 2–3 % kojenců, včetně kojených, jejichž matky konzumují kravské mléko nebo produkty z mléka). Tyto děti potřebují výživu speciálními formulemi s hydrolyzovanou bílkovinou, nebo dokonce pouze se směsí aminokyselin.
 3. Metabolické vady s nutností užít pro výživu speciální dietetika respektující základní metabolický problém.

Základní indikací pro nutriční intervenci je [1]:

 • Neschopnost příjímat obvyklé množství stravy > týden.
 • Předpokládaný pokles příjmu obvyklé stravy:
  • > 5 dní u dětí > 1 rok,
  • > 3 dny u kojenců.
 • U handicapovaných dětí je nutný čas k podání výživy:
  • 4–6 hodin/den.
 • Neprospívání:
  • a) pomalejší růst a hmotnostní přírůstky:
   • > 1 měsíc u dětí < 2 roky,
   • > 3 měsíce u starších dětí;
  • b) pokles proporcionality ≥ 2 percentilovým pásmům;
  • c) pokles růstové rychlosti < 2 cm/rok v období před pubertálním spurtem.

Nejčastějšími klinickými příčinami vedoucími k nutnosti intervence jsou: bronchopulmonální dysplazie (u dětí do 2 let), celiakie, cystická fibróza, chronická kardiální onemocnění (vrozené vady), těžké infekce (včetně AIDS), nespecifické střevní záněty, tumory, chronická jaterní a renální onemocnění, pankreatitida, syndrom krátkého střeva, svalová onemocnění, mentální retardace, poruchy příjmu potravy, očekávaný velký chirurgický výkon.

Podle průzkumu realizovaného praktickými lékaři pro děti a dorost v roce 2013 (NutriAction 2) bylo téměř u šesti tisíc pacientů ve věku 1–19 roků konstatováno, že u 31 % dětí, které navštívily ordinaci pro zdravotní problém se:

 1. snížil příjem stravy o polovinu či méně a/nebo
 2. byly konstatovány nutriční ztráty cestou zvracení nebo průjmu a/nebo
 3. nastal úbytek hmotnosti.

Ze sledovaných dětí a dospívajících 2 % splnila všechna tři kritéria a 31 % alespoň jedno z nich. Z průzkumu vyplývá, že kromě jasně definovaných diagnóz uvedených výše se vyskytuje určité množství primárně zdravých dětí, které v důsledku akutního onemocnění splňují kritéria pro krátkodobou nutriční intervenci.

K dispozici jsou v současné době specifické přípravky pro období dětského věku, které uvádí tabulka 2.

Tab. 2. Složení preparátů pediatrické enterální výživy
Složení preparátů pediatrické enterální výživy

Infatrini je nutričně kompletní tekutá výživa pro kojence. Může výživu doplnit nebo být jejím jediným zdrojem. Je připravena k přímé spotřebě, lze podávat přímo z lahvičky savičkou nebo sondou – lahvička 100 ml s neutrální příchutí.

Indikační omezení úhrady ze zdravotního pojištění: Výživa neprospívajících kojenců při organických příčinách neprospívání (pokles hmotnosti pod 3 percentily a/nebo skluz o 2 percentilová pásma) od narození do 12 měsíců věku nebo 8 kg.

Specializace předepisujícího lékaře: dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, neonatologie [3].

Fortini multi fibre má vysoký obsah energie v malém objemu: 306 kcal v jedné lahvičce přípravku (200 ml). Obsahuje směs rozpustné a nerozpustné vlákniny, neobsahuje lepek, obsah laktózy je zanedbatelný. Má 5 příchutí: neutrální, čokoládová, jahodová, vanilková, banánová. Možno ihned konzumovat z plastové lahvičky nebo brčkem.

Indikační omezení úhrady ze zdravotního pojištění: Výživa neprospívajících dětí ve věku 1–6 roků (maximálně do limitu 600 kcal/den), pokud trvá déle než 10 dní, či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb dítěte. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci.

Specializace předepisujícího lékaře: dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost [3].

Fortini Creamy Fruit multi fibre enterální výživa „na lžičku“ s příchutí červené ovoce a letní ovoce, kelímek 100 g, 1,5 kcal/g. Indikační omezení úhrady ze zdravotního pojištění a specializace předepisujícího lékaře jako u Fortini.

Nutrini je izokalorický přípravek pro děti od 1 do 6 roků určený do sondy (500 ml).

Indikační omezení úhrady ze zdravotního pojištění: Výživa neprospívajících dětí ve věku 1–6 roků (úměrně k příjmu běžné stravy, maximálně do limitu 1 500kcal/den). Pokrývá převážnou většinu denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů u dětí, které nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se zpravidla zavádí sonda (nazogastrická nebo nazojejunální) nebo perkutánní gastrostomie. Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci.

Specializace předepisujícího lékaře: dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost [3].

Adresa pro korespondenci:

MUDr. Pavel Frühauf, CSc.

Klinika dětského a dorostového lékařství

1. LF UK a VFN

Ke Karlovu 2

129 01 Praha 2

e-mail: fruhauf.pavel@vfn.cz


Zdroje

1. Practical Approach to Paediatric Enteral Nutrition: A Comment by the ESPGHAN Committee on Nutrition. JPGN, 2010, 51, p. 110–122.

2. www.uzis.cz

3. www.sukl.cz

4. www.wfp.org

Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství

Číslo 1

2015 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Nová éra v léčbě migrény
nový kurz
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×