Vzpomínka na doc. MUDr. Vladimíra Kříže, CSc.


Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., 28, 2021, No. 1, pp. 6.
Kategorie: Vzpomínka
doi: 10.48095/ccrhfl20211

S politováním musíme sdělit, že dne 3. 1. 2021 zemřel ve věku 80 let doc. MU Dr. Vladimír Kříž, CSc.

Od promoce pracoval jako sekundář ve Statním rehabilitačním ústavu Kladruby. Nejdříve atestoval v oboru tělovýchovného lékařství. Jeho osudem se ovšem stal zájem o rehabilitaci těžce postižených neuroortopedických nemocných s unikátním pozitivním uplatněním v praxi Rehabilitačního ústavu Kladruby (RÚ).

Jako asistent Katedry tělovýchovného lékařství v dnešním Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dříve ILF Praha) skloubil a rozvinul propojení léčebných postupů tělovýchovného lékařství s léčebnou rehabilitací jak u špičkových sportovců, tak u běžné populace a tělesně postižených osob. Organizoval sport tělesně postižených na místní i celostátní úrovni.

Středem jeho zájmu se postupně stala i oblast manuální terapie, která byla v jeho rukách excelentní léčebnou metodou. V roce 1973 vyhrál konkurz na ředitele RÚ v Kladrubech a tehdy se projevil a uplatnil jeho organizační talent. Zavedl nové léčebné postupy – prosadil včasný nástup do RÚ přímým překladem z nemocnic u pacientů po ortopedických operacích či po úrazech páteře s nejtěžšími neurologickými deficity. Ústav se mu podařilo rozšířit nejen o nové léčebné metody, ale vychoval i kvalitní personál, jeho zásluhou absolvovala řada lékařů a fyzioterapeutů vysoce kvalitní vzdělávací stáže a předatestační kurzy. Navzdory mnohým byrokratickým obtížím vybavil ústav moderními přístroji vč. špičkové videotechniky pro výukové semináře. Jako jeden z prvních ve zdravotnictví zavedl v ústavu výpočetní techniku. Pro zlepšení života paraplegických pacientů zřídil autoškolu s následnou možností úpravy osobních automobilů pro ruční ovládání. O svých medicínských i manažerských zkušenostech z RÚ Kladruby přednášel doma i v zahraničí, kam byl často zván. RÚ Kladruby byl, je a bude spojován s jeho jménem. Svoje zkušenosti, zaměřené především na léčení poúrazových stavů, zpracoval v monografii Rehabilitace a její uplatnění po úrazech a operacích.

Aktivně se podílel na zřízení vysokoškolského studia na Katedře fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, kde byl v letech 1990–1992 vedoucím. V roce 1991 zde habilitoval. V průběhu 90. let mimoto založil a rozvíjel své privátní Centrum medicínské rehabilitace v Kostelci nad Černými lesy. Zde více než dříve uplatnil své znalosti a zručnost v oblasti manuální medicíny a také podnikatelské schopnosti. O praktické zkušenosti se pravidelně dělil se širokou obcí oboru rehabilitační a fyzikální medicína prostřednictvím článků v odborném tisku (166 publikovaných článků) a mnoha odborných přednášek na akcích Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (SRFM). Měl hluboké vědomosti i o fyzikální medicíně a o možnostech využití přístrojové techniky v léčbě kvadruspastických a paraplegických osob.


Je nutno zmínit také aktivní podíl na práci nejprve Rehabilitační společnosti, později SRFM České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Úzce spolupracoval s osobnostmi rehabilitace na Slovensku. Jako člen výboru odborné společnosti byl dvakrát zvolen předsedou společnosti, poprvé v letech 1979–1982 a podruhé v letech 1997–2000. V 70. letech byl hlavním odborníkem oboru fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace (FBLR). Do současnosti byl předsedou oborové komise v České lékařské komoře. Mnozí jej znají osobně z funkce člena redakční rady časopisů Rehabilitácia a Pohybové ústrojí. Jako pravidelný člen zkušební komise u atestací lékařů se projevoval přísně a spravedlivě.

Jeho život se naplnil. Odešel člověk, který pro obor rehabilitace a fyzikální medicíny vykonal mnoho dobrého jak v denní rutinní praxi, tak v legislativních orgánech. Celoživotně nám všem byl příkladem spolehlivého, korektního lékaře, gentlemana, kolegy s koncepčním myšlením a přitom vnímavého a empatického pro problémy svých pacientů. Přicházíme o dobrého kamaráda s velkým smyslem pro humor.

Čest jeho památce

doc. MU Dr. Dobroslava Jandová, prim. MU Dr. Jiří Nedělka


Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Číslo 1

2021 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se