VZDĚLÁVACÍ AKCE IPVZ


Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., 17, 2010, No. 2, pp. 80-83.

KATEDRA FYZIATRIE, BALNEOLOGIE A LÉČEBNÉ REHABILITACE

FNKV, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

Vedoucí: MUDr. Jan Vacek, tel. 267 162 307, 267 163 117, fax 267 163 214,

e-mail: vacek@fnkv.cz

225002101 Specializační vzdělávání fyzioterapeutů 2 – Odborný modul; preklinické obory

Určeno pro fyzioterapeuty, kteří absolvovali všeobecný modul.

Program: Anatomie, patologická anatomie, fyziologie, patofyziologie, biochemie, biofyzika, biomechanika, základy přístrojové techniky.

Vedoucí: Mgr. M. Veverková

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 5000 Kč

13. 9. 2010 – 17. 9. 2010

225002102 Specializační kurz  – Manuální a myoskeletální medicína C1

Určeno pro lékaře rehabilitační a fyzikální medicíny a pro všechny lékaře zabývající se poruchami pohybového aparátu, kteří absolvovali část A a B stejného kurzu.

Program: Komplexní zvládnutí teorie i praxe mobilizačních a manipulačních technik.

Vedoucí: MUDr. J. Vacek

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 5000 Kč

20. 9. 2010 – 24. 9. 2010

225002103 Specializační kurz  – Manuální a myoskeletální medicína B1

Určeno pro lékaře rehabilitační a fyzikální medicíny a pro všechny lékaře zabývající se poruchami pohybového aparátu, kteří absolvovali část A1, A2.

Program: Řetězení funkčních poruch, vyšetření funkčních poruch a mobilizační techniky pro Th a C páteř.

Vedoucí: MUDr. J. Vacek

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 5000 Kč

4. 10. 2010 – 8. 10. 2010

225002104 Specializační vzdělávání fyzioterapeutů 1– Všeobecný modul

Určeno pro fyzioterapeuty.

Program: Systém poskytování zdravotnických služeb; financování zdravotní péče; základní metodiky klinického výzkumu. Legislativa, etickoprávní normy, práva pacientů. Speciální pedagogika, psychologie, profesní etika.

Zdravotnická informatika a statistika. Krizový management. Sociální rehabilitace; organizace zdravotnictví.

Vedoucí: PhDr. A. Herbenová

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 5000 Kč

11. 10. 2010 – 15. 10. 2010

Účastníci jsou zváni dle pořadníku z NCO NZO Brno.

225002105 Specializační kurz – Manuální a myoskeletální medicína C2

Určeno pro lékaře rehabilitační a fyzikální medicíny a pro všechny lékaře zabývající se poruchami pohybového aparátu, kteří absolvovali část C1.

Program: Komplexní zvládnutí teorie i praxe mobilizačních a manipulačních technik a závěrečná zkouška.

Vedoucí: MUDr. J. Vacek

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 5000 Kč

18. 10. 2010 – 22. 10. 2010

225002106   Specializační vzdělávání fyzioterapeutů 3 A – Speciální modul; Rehabilitační diagnostika v základních klinických oborech – teoretická část

Určeno pro fyzioterapeuty, kteří absolvovali 1. a 2. část.

Program: Vnitřní lékařství, neurologie, chirurgické obory, pediatrie, geriatrie.

Vedoucí: MUDr. J. Vacek

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 5000 Kč

1. 11. 2010 – 5. 11. 2010

225002107 Specializační kurz – Manuální a myoskeletální medicína B2

Určeno pro lékaře rehabilitační a fyzikální medicíny a pro všechny lékaře, zabývající se poruchami pohybového aparátu, kteří absolvovali část B1.

Program: Vyšetření a léčba funkčních poruch pánve. Komplexní problematika pletence ramenního a pánevního.

Vedoucí: MUDr. J. Vacek

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 5000 Kč

8. 11. 2010 – 12. 11. 2010

225002108 Specializační vzdělávání fyzioterapeutů 3 B – Speciální modul; Rehabilitační diagnostika v základních klinických oborech – teoreticko-praktická část

Určeno pro fyzioterapeuty, kteří absolvovali 1., 2. a 3 A část.

Program: Kineziologické vyšetření, diferenciálně diagnostické postupy, testy funkční zdatnosti, prohloubení znalostí fyzioterapeutických metod. Vedoucí: Mgr. M. Veverková

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 5000 Kč

13. 12. 2010 – 17. 12. 2010

225002109 Kurz – Senzomotorická stimulace – 1. část

Určeno pro fyzioterapeuty VŠ a SŠ.

Program: Senzomotorická stimulace dle V. Jandy a M. Vávrové. Teorie a praktický výcvik. Cvičení na míčích.

Vedoucí: PhDr. A. Herbenová

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 3000 Kč

25. 10. 2010 – 27. 10. 2010

225002110 Kurz – Rehabilitace ve vnitřním lékařství a onkologii, rehabilitace a psychosomatika

Určeno pro lékaře a fyzioterapeuty se zájmem o rehabilitaci v uvedených oborech.

Program: Rehabilitace ve vnitřním lékařství, onkologii, gynekologii, geriatrii a popáleninové medicíně. Rehabilitace a psychosomatika.

Vedoucí: MUDr. T. Knoppová

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 3000 Kč

11. 10. 2010 – 13. 10. 2010

225002111 Kurz – Refreshment manuální medicíny – oblast bederní páteře

Určeno pro lékaře, kteří absolvovali kurz manuální medicíny.

Program: Opakování funkčního vyšetřování nemocných s vertebrogenními poruchami doplněné o nové vyšetřovací a léčebné postupy zaměřené na oblast bederní páteře a pánve, včetně velkého THL přechodu. Funkční RTG analýza.

Vedoucí: doc. MUDr. E. Rychlíková, CSc.

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 1000 Kč

5. 11. 2010

225002112 Specializační odborná stáž v léčebné rehabilitaci

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci.

Podmínkou je odevzdání atestační práce 4 týdny před atestační zkouškou a úspěšné složení testu.

Program: Praxe u lůžka, vyšetřování, sestavování plánu léčby a dlouhodobého rehabilitačního programu. Metodiky rehabilitace a ergonomie.

Školitel: MUDr. J. Vacek

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 10 000 Kč

22. 11. 2010 – 3. 12. 2010

Subkatedra tělovýchovného lékařství

FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Vedoucí: doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc., tel. 224 435 501, 224 436 023,

e-mail: radvan@lfmotol.cuni.cz

209502101 Kurz – Výživa a pohyb pacienta s obezitou spojenou s dalšími symptomy metabolického syndromu

Určeno pro praktické lékaře, diabetology, tělovýchovné lékaře, rehabilitaění lékaře, fyzioterapeuty, balneology a další zájemce.

Program: Možnosti ovlivnění zdravotního stavu těchto pacientů pohybem a výživou. Pohybová aktivita jako součást životního stylu. Diagnostika tělesné zdatnosti – kdy je indikováno zátěžové vyšetření, jaké má benefity pro modifikaci životního stylu. Principy kondičního posilování. Principy řízení tréninku pomocí tepové frekvence. Výživa – vhodné a nevhodné sacharidy, tuky u pacienta s metabolickým syndromem, bílkoviny, role vlákniny. Kazuistiky, praktické postupy, demonstrace na obezitologickém pracovišti.

Vedoucí: doc. MUDr. J. Radvanský, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel

ILF; Praha 2, VFN, III. interní klinika

Předpokládaná cena: 3000 Kč

9. 12. 2010 – 11. 12. 2010

209502102 Základní kurz ve sportovní medicíně – 1. část

Určeno pro lékaře se zájmem o danou problematiku, lékaře reprezentačních týmů, klubové lékaře a lékaře pečující o děti a dospívající zařazené do systému péče o sportovně talentovanou mládež. Pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru tělovýchovné lékařství je kurz povinný.

Program: Úloha sportovního lékaře, fyziologie tělesné zátěže, testování zdatnosti.

Možnosti řízení tréninku podle výsledků laboratorních testů.

Vedoucí: doc. MUDr. J. Máčková, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 2000 Kč

8. 10. 2010 – 9. 10. 2010

209502103 Základní kurz ve sportovní medicíně – 2. část

Určeno pro lékaře, kteří absolvovali 1. část.

Pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru tělovýchovné lékařství je kurz povinný.

Program: Patofyziologie tělesné zátěže, speciální oblasti (sport dětí, žen, starších a handicapovaných osob). Složení těla, soutěžní hmotnost, výživa ve sportu.

Vedoucí: doc. MUDr. J. Máčková, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 2000 Kč

5. 11. 2010 – 6. 11. 2010

209502104 Základní kurz ve sportovní medicíně – 3. část

Určeno pro lékaře, kteří absolvovali 1. a 2. část.

Pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru tělovýchovné lékařství je kurz povinný.

Program: Vliv prostředí na tělesný výkon, klinické problémy tělesné zátěže, vliv léčiv, imunita a zátěž. Kontrola a prevence dopingu.

Vedoucí: doc. MUDr. J. Máčková, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 2000 Kč

3. 12. 2010 – 4. 12. 2010

209502105 Specializační odborná stáž v tělovýchovném lékařství

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci.

Program: Individuální plán školení, doplnění nových poznatků, práce v zátěžové laboratoři, spolupráce s fyzioterapeutem v pohybové terapii.

Školitel: doc. MUDr. J. Radvanský, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole,

Subkatedra tělovýchovného lékařství

Předpokládaná cena: 12 000 Kč

8. 11. 2010 – 26. 11. 2010

209502106 Specializační odborná stáž v zátěžové funkční diagnostice

Určeno pro lékaře, kteří se připravují k atestaci v posudkovém lékařství (povinná stáž).

Program: Práce v zátěžové laboratoři, stanovení pracovní kapacity a tolerance, posudková činnost.

Školitel: doc. MUDr. J. Radvanský, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, subkatedra tělovýchovného lékařství

Předpokládaná cena: 5000 Kč

18. 10. 2010 – 22. 10. 2010

209502107 Odborná stáž v zátěžové funkční diagnostice – spiroergometrie, ergometrie

Určeno pro zájemce o práci s analyzátory výměny dýchacích plynů a jejich využití ve funkční diagnostice zdravých i nemocných, preskripci pohybové aktivity v prevenci i v léčbě pacientů se symptomy metabolického kardiovaskulárního syndromu a s omezenou výkonností.

Program: Práce v zátěžové laboratoři, stanovení anaerobního prahu, maximální aerobní kapacity, interpretace výsledků ve všech věkových kategoriích, zdatných i nemocných osob.

Školitel: doc. MUDr. J. Radvanský, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, subkatedra tělovýchovného lékařství

Předpokládaná cena: 5000 Kč

20. 9. 2010 – 24. 9. 2010

11. 10. 2010 – 15. 10. 2010


Štítky
Fyzioterapie Rehabilitace Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Číslo 2

2010 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Arteriální hypertenze ve světle nových evropských guidelines
Autoři: MUDr. Libor Jelínek

Precizní medicína v onkologii
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se