VZDĚLÁVACÍ AKCE IPVZ


Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., 17, 2010, No. 2, pp. 80-83.

KATEDRA FYZIATRIE, BALNEOLOGIE A LÉČEBNÉ REHABILITACE

FNKV, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

Vedoucí: MUDr. Jan Vacek, tel. 267 162 307, 267 163 117, fax 267 163 214,

e-mail: vacek@fnkv.cz

225002101 Specializační vzdělávání fyzioterapeutů 2 – Odborný modul; preklinické obory

Určeno pro fyzioterapeuty, kteří absolvovali všeobecný modul.

Program: Anatomie, patologická anatomie, fyziologie, patofyziologie, biochemie, biofyzika, biomechanika, základy přístrojové techniky.

Vedoucí: Mgr. M. Veverková

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 5000 Kč

13. 9. 2010 – 17. 9. 2010

225002102 Specializační kurz  – Manuální a myoskeletální medicína C1

Určeno pro lékaře rehabilitační a fyzikální medicíny a pro všechny lékaře zabývající se poruchami pohybového aparátu, kteří absolvovali část A a B stejného kurzu.

Program: Komplexní zvládnutí teorie i praxe mobilizačních a manipulačních technik.

Vedoucí: MUDr. J. Vacek

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 5000 Kč

20. 9. 2010 – 24. 9. 2010

225002103 Specializační kurz  – Manuální a myoskeletální medicína B1

Určeno pro lékaře rehabilitační a fyzikální medicíny a pro všechny lékaře zabývající se poruchami pohybového aparátu, kteří absolvovali část A1, A2.

Program: Řetězení funkčních poruch, vyšetření funkčních poruch a mobilizační techniky pro Th a C páteř.

Vedoucí: MUDr. J. Vacek

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 5000 Kč

4. 10. 2010 – 8. 10. 2010

225002104 Specializační vzdělávání fyzioterapeutů 1– Všeobecný modul

Určeno pro fyzioterapeuty.

Program: Systém poskytování zdravotnických služeb; financování zdravotní péče; základní metodiky klinického výzkumu. Legislativa, etickoprávní normy, práva pacientů. Speciální pedagogika, psychologie, profesní etika.

Zdravotnická informatika a statistika. Krizový management. Sociální rehabilitace; organizace zdravotnictví.

Vedoucí: PhDr. A. Herbenová

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 5000 Kč

11. 10. 2010 – 15. 10. 2010

Účastníci jsou zváni dle pořadníku z NCO NZO Brno.

225002105 Specializační kurz – Manuální a myoskeletální medicína C2

Určeno pro lékaře rehabilitační a fyzikální medicíny a pro všechny lékaře zabývající se poruchami pohybového aparátu, kteří absolvovali část C1.

Program: Komplexní zvládnutí teorie i praxe mobilizačních a manipulačních technik a závěrečná zkouška.

Vedoucí: MUDr. J. Vacek

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 5000 Kč

18. 10. 2010 – 22. 10. 2010

225002106   Specializační vzdělávání fyzioterapeutů 3 A – Speciální modul; Rehabilitační diagnostika v základních klinických oborech – teoretická část

Určeno pro fyzioterapeuty, kteří absolvovali 1. a 2. část.

Program: Vnitřní lékařství, neurologie, chirurgické obory, pediatrie, geriatrie.

Vedoucí: MUDr. J. Vacek

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 5000 Kč

1. 11. 2010 – 5. 11. 2010

225002107 Specializační kurz – Manuální a myoskeletální medicína B2

Určeno pro lékaře rehabilitační a fyzikální medicíny a pro všechny lékaře, zabývající se poruchami pohybového aparátu, kteří absolvovali část B1.

Program: Vyšetření a léčba funkčních poruch pánve. Komplexní problematika pletence ramenního a pánevního.

Vedoucí: MUDr. J. Vacek

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 5000 Kč

8. 11. 2010 – 12. 11. 2010

225002108 Specializační vzdělávání fyzioterapeutů 3 B – Speciální modul; Rehabilitační diagnostika v základních klinických oborech – teoreticko-praktická část

Určeno pro fyzioterapeuty, kteří absolvovali 1., 2. a 3 A část.

Program: Kineziologické vyšetření, diferenciálně diagnostické postupy, testy funkční zdatnosti, prohloubení znalostí fyzioterapeutických metod. Vedoucí: Mgr. M. Veverková

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 5000 Kč

13. 12. 2010 – 17. 12. 2010

225002109 Kurz – Senzomotorická stimulace – 1. část

Určeno pro fyzioterapeuty VŠ a SŠ.

Program: Senzomotorická stimulace dle V. Jandy a M. Vávrové. Teorie a praktický výcvik. Cvičení na míčích.

Vedoucí: PhDr. A. Herbenová

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 3000 Kč

25. 10. 2010 – 27. 10. 2010

225002110 Kurz – Rehabilitace ve vnitřním lékařství a onkologii, rehabilitace a psychosomatika

Určeno pro lékaře a fyzioterapeuty se zájmem o rehabilitaci v uvedených oborech.

Program: Rehabilitace ve vnitřním lékařství, onkologii, gynekologii, geriatrii a popáleninové medicíně. Rehabilitace a psychosomatika.

Vedoucí: MUDr. T. Knoppová

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 3000 Kč

11. 10. 2010 – 13. 10. 2010

225002111 Kurz – Refreshment manuální medicíny – oblast bederní páteře

Určeno pro lékaře, kteří absolvovali kurz manuální medicíny.

Program: Opakování funkčního vyšetřování nemocných s vertebrogenními poruchami doplněné o nové vyšetřovací a léčebné postupy zaměřené na oblast bederní páteře a pánve, včetně velkého THL přechodu. Funkční RTG analýza.

Vedoucí: doc. MUDr. E. Rychlíková, CSc.

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 1000 Kč

5. 11. 2010

225002112 Specializační odborná stáž v léčebné rehabilitaci

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci.

Podmínkou je odevzdání atestační práce 4 týdny před atestační zkouškou a úspěšné složení testu.

Program: Praxe u lůžka, vyšetřování, sestavování plánu léčby a dlouhodobého rehabilitačního programu. Metodiky rehabilitace a ergonomie.

Školitel: MUDr. J. Vacek

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 10 000 Kč

22. 11. 2010 – 3. 12. 2010

Subkatedra tělovýchovného lékařství

FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Vedoucí: doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc., tel. 224 435 501, 224 436 023,

e-mail: radvan@lfmotol.cuni.cz

209502101 Kurz – Výživa a pohyb pacienta s obezitou spojenou s dalšími symptomy metabolického syndromu

Určeno pro praktické lékaře, diabetology, tělovýchovné lékaře, rehabilitaění lékaře, fyzioterapeuty, balneology a další zájemce.

Program: Možnosti ovlivnění zdravotního stavu těchto pacientů pohybem a výživou. Pohybová aktivita jako součást životního stylu. Diagnostika tělesné zdatnosti – kdy je indikováno zátěžové vyšetření, jaké má benefity pro modifikaci životního stylu. Principy kondičního posilování. Principy řízení tréninku pomocí tepové frekvence. Výživa – vhodné a nevhodné sacharidy, tuky u pacienta s metabolickým syndromem, bílkoviny, role vlákniny. Kazuistiky, praktické postupy, demonstrace na obezitologickém pracovišti.

Vedoucí: doc. MUDr. J. Radvanský, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel

ILF; Praha 2, VFN, III. interní klinika

Předpokládaná cena: 3000 Kč

9. 12. 2010 – 11. 12. 2010

209502102 Základní kurz ve sportovní medicíně – 1. část

Určeno pro lékaře se zájmem o danou problematiku, lékaře reprezentačních týmů, klubové lékaře a lékaře pečující o děti a dospívající zařazené do systému péče o sportovně talentovanou mládež. Pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru tělovýchovné lékařství je kurz povinný.

Program: Úloha sportovního lékaře, fyziologie tělesné zátěže, testování zdatnosti.

Možnosti řízení tréninku podle výsledků laboratorních testů.

Vedoucí: doc. MUDr. J. Máčková, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 2000 Kč

8. 10. 2010 – 9. 10. 2010

209502103 Základní kurz ve sportovní medicíně – 2. část

Určeno pro lékaře, kteří absolvovali 1. část.

Pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru tělovýchovné lékařství je kurz povinný.

Program: Patofyziologie tělesné zátěže, speciální oblasti (sport dětí, žen, starších a handicapovaných osob). Složení těla, soutěžní hmotnost, výživa ve sportu.

Vedoucí: doc. MUDr. J. Máčková, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 2000 Kč

5. 11. 2010 – 6. 11. 2010

209502104 Základní kurz ve sportovní medicíně – 3. část

Určeno pro lékaře, kteří absolvovali 1. a 2. část.

Pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru tělovýchovné lékařství je kurz povinný.

Program: Vliv prostředí na tělesný výkon, klinické problémy tělesné zátěže, vliv léčiv, imunita a zátěž. Kontrola a prevence dopingu.

Vedoucí: doc. MUDr. J. Máčková, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 2000 Kč

3. 12. 2010 – 4. 12. 2010

209502105 Specializační odborná stáž v tělovýchovném lékařství

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci.

Program: Individuální plán školení, doplnění nových poznatků, práce v zátěžové laboratoři, spolupráce s fyzioterapeutem v pohybové terapii.

Školitel: doc. MUDr. J. Radvanský, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole,

Subkatedra tělovýchovného lékařství

Předpokládaná cena: 12 000 Kč

8. 11. 2010 – 26. 11. 2010

209502106 Specializační odborná stáž v zátěžové funkční diagnostice

Určeno pro lékaře, kteří se připravují k atestaci v posudkovém lékařství (povinná stáž).

Program: Práce v zátěžové laboratoři, stanovení pracovní kapacity a tolerance, posudková činnost.

Školitel: doc. MUDr. J. Radvanský, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, subkatedra tělovýchovného lékařství

Předpokládaná cena: 5000 Kč

18. 10. 2010 – 22. 10. 2010

209502107 Odborná stáž v zátěžové funkční diagnostice – spiroergometrie, ergometrie

Určeno pro zájemce o práci s analyzátory výměny dýchacích plynů a jejich využití ve funkční diagnostice zdravých i nemocných, preskripci pohybové aktivity v prevenci i v léčbě pacientů se symptomy metabolického kardiovaskulárního syndromu a s omezenou výkonností.

Program: Práce v zátěžové laboratoři, stanovení anaerobního prahu, maximální aerobní kapacity, interpretace výsledků ve všech věkových kategoriích, zdatných i nemocných osob.

Školitel: doc. MUDr. J. Radvanský, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, subkatedra tělovýchovného lékařství

Předpokládaná cena: 5000 Kč

20. 9. 2010 – 24. 9. 2010

11. 10. 2010 – 15. 10. 2010


Štítky
Fyzioterapie Rehabilitace Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Číslo 2

2010 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se