RECENZE KNIHY


Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., 17, 2010, No. 2, pp. 84.
Kategorie: Recenze knihy

Page P., Frank C. C., Lardner R.:

Assessment and Treatment of Muscle Imbalance: The Janda Approach

Nakladatelství Human Kinetics, USA, 2010, 312 stran.

ISBN-13: 978-0-77360-7400-1

jp_32781_f_1
jp_32781_f_1

Dostupné na:

http://www.humankinetics.com//products/all-products/Assessment-and-Treatment-of-Muscle-Imbalance:The-Janda-Approach

Tato kniha poprvé nabízí komplexní a ucelený pohled na diagnostické a léčebné postupy podle nestora české rehabilitace prof. MUDr. Vladimíra Jandy. Prezentuje funkční přístup s důrazem na senzomotorickou integraci, tak jak nás ho po několik dekád prof. Janda učil v jeho nezapomenutelných přednáškách a kurzech. Srozumitelně psaný text, doplněný více než 180 ilustracemi, poskytuje velmi praktický pohled na aplikaci vyšetřovacích a terapeutických technik podle Jandy, za plného respektování zásad „evidence-based medicine“. Velmi dobrá teoretická i klinická erudice autorů, kteří se s prof. Jandou znali osobně a mnoho let se od něj učili, umožňuje pohled na Jandův přístup v integraci s dalšími technikami a přístupy rehabilitace a manuální medicíny.

V teoretickém úvodu je kladen důraz na centrální řízení pohybového aparátu jako základ senzomotoriky. Jednoduše a srozumitelně je vysvětlena základní terminologie jako propriocepce, centrální řízení motoriky či posturální a funkční stabilizace. Další část knihy popisuje řetězové reakce (kloubní, svalové, neurologické) podle Jandy, ale zohledňuje už i vývojově kineziologický aspekt funkčního zřetězení patologických nálezů (Kolář). V sekci „Patomechanismy muskuloskeletální bolesti a svalové dysbalance“ si osvěžíme klasickou „Jandovštinu“ - tj. funkční rozdělení svalů na tonické a fázické, horní a dolní zkřížený syndrom či vrstvový syndrom.

Téměř 70 stránek věnovaných vyšetřovacím postupům podle Jandy za pomoci mnoha ilustrací výstižně vysvětluje analýzu stoje, chůze a pohybových stereotypů. Je znát, že autorka této části, Clare Frank, se hodně učila nejen od prof. Jandy, ale i od Lewita a v současnosti i od Koláře a dokázala tak již do vyšetřovacích postupů podle Jandy zařadit i řadu novějších znalostí z oblasti vývojové kineziologie (např. vysvětluje, jak zásadním způsobem ovlivňuje základní stabilizace trupu kvalitu pohybových vzorů). Stejně tak terapeutická sekce začíná přehledem postupů, z nichž řada buď přímo vychází z pražské školy (vedle senzomotoriky je to Vojtova reflexní lokomoce, techniky měkkých tkání, PIR, ale i nový koncept Dynamické neuromuskulární stabilizace podle Koláře) a nebo je v současnosti pražskou školou zdůrazňována jako důležitá součást komplexní manuální terapie (Feldenkraisova technika a nácvik tělesného schématu). Vlastní techniky senzomotoriky jsou přehledně zpracovány na 15 stránkách s konkrétním popisem využití nejrůznějších balančních pomůcek. Poslední část knihy zmiňuje nejčastější bolestivé syndromy a jejich vyšetření a terapii nejen podle Jandy, ale v kombinaci s dalšími rehabilitačními technikami a postupy. V rejstříku literatury český čtenář určitě ocení téměř kompletní seznam Jandových publikací.

Je pozitivní zprávou, že je na trhu konečně k dispozici tak přehledné a kompletní dílo, do jisté míry shrnující celoživotní práci prof. Jandy. Jediné, čeho je snad možné trochu litovat je, že kniha vychází z pera amerických, nikoliv českých autorů. Snad se časem dočkáme alespoň českého překladu! Všem, kteří se zabývají vyšetřením a léčbou pohybového systému, knihu vřele doporučuji. Myšlenky prof. Jandy jsou jistě inspirující a trvale platné.

MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha

e-mail: alena.kobesova@lfmotol.cuni.cz


Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Číslo 2

2010 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se