Lymeská borelióza


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2014; 94(2): 105
Kategorie: Recenze

Petr Bartůněk a kolektiv

LYMESKÁ BORELIÓZA

4., přepracované a doplněné vydání

Praha: Grada Publishing 2013, 168 s., cena 251 Kč. ISBN 970-80-247-4355-4.Čtvrté vydání této útlé monografie o Lymeské borelióze svědčí nejen o stále aktuální problematice, jíž se zabývá, ale i o její informační kvalitě. Poprvé kniha vyšla v roce 1996 a brzy byla rozebrána. Další úspěšná vydání následovala v letech 2002 a 2006. Vždy byla doplňována o aktuální poznatky jak v biologii, diagnostice, tak i v terapii této choroby. Toto, v pořadí již čtvrté vydání, reflektuje informace do roku 2011 (viz seznamy literatury). Formální zajímavostí knihy je fakt, že ačkoliv kniha byla ve všech vydáních vždy polyautorským dílem, seznam autorů je u všech vydání (tj. od roku 1996) stále neměnný.

Editorem, stejně jako u předchozích vydání, je doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. Autorský kolektiv tvoří 10 autorů: mikrobiolog, epidemiolog, kardiolog, dermatolog, revmatolog, neurolog, gynekolog-porodník, oftalmolog, pediatr, a infekcionista.

Kniha je rozdělena do 14 kapitol: Historie (4 s.), Mikrobiologie (6 s.), Epidemiologie v ČR (12 s.), Patogeneze (4 s.), Laboratorní diagnostika (14 s.), Prevence (3 s.), Postižení kůže (10 s.), Postižení kloubů (10 s.), Neuroborelióza (20 s.), Lymeská karditida (16 s.), Postižení oka (4 s.), Lymeská borelióza a těhotenství (8 s.) a Lymeská borelióza u dětí (4 s.). Poslední kapitolou je Lidská ehrlichióza – anaplazmóza (9 s.).

Většina kapitol je psána podle jednotného schématu, text je v celém rozsahu plně srozumitelný a je doplněn 12 grafy, 12 černobílými a 17 barevnými obrázky (jedinečný je průkaz borelií v endomyokardiální biopsii) a devíti tabulkami. Rozsah jednotlivých kapitol se liší, protože odráží buď různé klinické projevy a/nebo častost a význam postižení jednotlivých orgánů. U některých kapitol jsou uvedeny zajímavé kazuistiky. U všech fází orgánových postižení je uvedena léčba včetně výběru nejvhodnějšího léku a jeho dávkování.

Literatura, uváděná vždy za jednotlivými kapitolami, je aktuální, řada pramenů udává vročení 2011. Nechybí ani seznam použitých zkratek a stručný rejstřík.

I když v současnosti není borelióza již tím „horkým tématem“ (tím byla v době 1. a 2. vydání knihy), její význam přesto trvale zůstává: Je druhým nejčastějším nevirovým infekčním onemocněním v naší republice (nejčastější jsou trvale salmonelózy) a nejčastější antropozoonózou. Od roku 2000 je každoročně hlášeno průměrně 4000 nových případů onemocnění – a hlášená onemocnění vždy představují jen vrchol ledovce. Nejen počet případů, ale i rozsah multiorgánového postižení se závažnými následky by měl vést lékaře ke správné a rychlé diagnóze i účinné léčbě. A o to tato kniha především usiluje. Není pochyb o tom, že to činí kvalifikovaně a kvalitně.

Komu knihu doporučit?

Knihu doporučuji především praktickým lékařům pro dospělé i pro děti, protože na ně se především postižení obracejí a k nim také rodiče většinou přivádějí své děti. V jejich rukou je jak správná diagnostika, tak účinná léčba, protože především na ní závisí i rozvoj různých orgánových postižení se závažnými důsledky.

Kvalifikovaná doporučení v ní ale naleznou i jiní specialisté, především infekcionisté, neurologové, revmatologové, kardiologové a pracovníci diagnostických laboratoří.

prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 2

2014 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se