Významné životní jubileum doc. MUDr. Jana Malého, CSc.


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2013; 93(3): 135
Kategorie: Zprávy

Dne 10. května 2013 oslavil významné životní jubileum doc. MUDr. Jan Malý, CSc., emeritní ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny a současný přednosta Pracoviště specia-lizovaných ambulancí IKEM.

Vedle jeho organizačních, odborných a vědeckých kvalit, které byly po zásluze oceněny mj. i ČLS JEP, je mojí milou povinností zdůraznit jubilantovu velkou zásluhu na vzniku a rozvoji pedagogické postgraduální činnosti v IKEM a vzniku samostatné Subkatedry nefrologie IPVZ. Tehdejší asistent MUDr. J. Malý, CSc., spolu s tehdy ještě doc. MUDr. O. Schückem, DrSc., byli iniciátory a neúnavnými protagonisty organizační legalizace samostatné výuky nefrologie, navazující na vysoké úrovni prováděnou výuku v celém oboru vnitřního lékařství, zaštiťovanou prof. O. Šmahelem a dalšími vynikajícími internisty v IKEM. Úroveň znalostí v oboru nefrologie spolu s bohatou odbornou a vědeckou mezinárodně uznávanou publikační činností umožnily v roce 1985 založit na bázi III. interní výzkumné základny IKEM (nefrologické kliniky) Subkatedru nefrologie IPVZ, kde se od této doby uskutečňuje vysoce odborná příprava lékařů k atestaci z nefrologie. Doc. Malý významně přispěl odbornými přednáškami a kapitolami v monografiích, zaměřenými především na metabolismus kyseliny močové (monografie Metabolismus a ledviny získala cenu IPVZ). Dále získal např. u transplantovaných nemocných prioritní poznatky o sumárním myelotoxickém účinku imunosupresiva azathioprinu a alopurinolu vedoucí k potransplantační život ohrožující leukopenii. Redukce dávky tehdy užívaného azathioprinu na jednu čtvrtinu pak umožnila dlouhodobé bezrizikové podávání alopurinolu u hyperurikemických nemocných po transplantaci ledviny. Doc. Malý svými vysokými organizačně-metodickými schopnostmi dokázal vytvořit na Subkatedře nefrologie ideální prostředí pro další rozvoj výukové činnosti, která v jeho organizačních šlépějích pokračuje dodnes.


Při odchodu doc. Malého z místa asistenta Subkatedry nefrologie na funkci přednosty I. interní výzkumné základny IKEM jsem měl tu čest převzít pomyslný štafetový kolík v postgraduálním vzdělávání lékařů v nefrologii a v dlouhodobé spolupráci s prof. O. Schückem ovlivňovat úroveň znalosti k atestačním zkouškám z nefrologie. Mimochodem, zatímco já jsem byl tehdy jeden z prvních zkoušených, doc. Malý patřil již k prvním examinátorům. Jsem mu proto dlouhodobě zavázán, že on byl hned v té první řadě, která samostatnou výuku začala a já jsem mohl následně nastoupit na jeho místo.

Ad multos annos!

prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

vedoucí Subkatedry nefrologie IPVZ

zástupce přednosty Kliniky nefrologie IKEM


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se