Významné životní jubileum doc. MUDr. Jana Malého, CSc.


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2013; 93(3): 135
Kategorie: Zprávy

Dne 10. května 2013 oslavil významné životní jubileum doc. MUDr. Jan Malý, CSc., emeritní ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny a současný přednosta Pracoviště specia-lizovaných ambulancí IKEM.

Vedle jeho organizačních, odborných a vědeckých kvalit, které byly po zásluze oceněny mj. i ČLS JEP, je mojí milou povinností zdůraznit jubilantovu velkou zásluhu na vzniku a rozvoji pedagogické postgraduální činnosti v IKEM a vzniku samostatné Subkatedry nefrologie IPVZ. Tehdejší asistent MUDr. J. Malý, CSc., spolu s tehdy ještě doc. MUDr. O. Schückem, DrSc., byli iniciátory a neúnavnými protagonisty organizační legalizace samostatné výuky nefrologie, navazující na vysoké úrovni prováděnou výuku v celém oboru vnitřního lékařství, zaštiťovanou prof. O. Šmahelem a dalšími vynikajícími internisty v IKEM. Úroveň znalostí v oboru nefrologie spolu s bohatou odbornou a vědeckou mezinárodně uznávanou publikační činností umožnily v roce 1985 založit na bázi III. interní výzkumné základny IKEM (nefrologické kliniky) Subkatedru nefrologie IPVZ, kde se od této doby uskutečňuje vysoce odborná příprava lékařů k atestaci z nefrologie. Doc. Malý významně přispěl odbornými přednáškami a kapitolami v monografiích, zaměřenými především na metabolismus kyseliny močové (monografie Metabolismus a ledviny získala cenu IPVZ). Dále získal např. u transplantovaných nemocných prioritní poznatky o sumárním myelotoxickém účinku imunosupresiva azathioprinu a alopurinolu vedoucí k potransplantační život ohrožující leukopenii. Redukce dávky tehdy užívaného azathioprinu na jednu čtvrtinu pak umožnila dlouhodobé bezrizikové podávání alopurinolu u hyperurikemických nemocných po transplantaci ledviny. Doc. Malý svými vysokými organizačně-metodickými schopnostmi dokázal vytvořit na Subkatedře nefrologie ideální prostředí pro další rozvoj výukové činnosti, která v jeho organizačních šlépějích pokračuje dodnes.


Při odchodu doc. Malého z místa asistenta Subkatedry nefrologie na funkci přednosty I. interní výzkumné základny IKEM jsem měl tu čest převzít pomyslný štafetový kolík v postgraduálním vzdělávání lékařů v nefrologii a v dlouhodobé spolupráci s prof. O. Schückem ovlivňovat úroveň znalosti k atestačním zkouškám z nefrologie. Mimochodem, zatímco já jsem byl tehdy jeden z prvních zkoušených, doc. Malý patřil již k prvním examinátorům. Jsem mu proto dlouhodobě zavázán, že on byl hned v té první řadě, která samostatnou výuku začala a já jsem mohl následně nastoupit na jeho místo.

Ad multos annos!

prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

vedoucí Subkatedry nefrologie IPVZ

zástupce přednosty Kliniky nefrologie IKEM


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se