Desáté výročí Hospice na Svatém Kopečku


Autoři: M. Kala
Působiště autorů: Ústav ošetřovatelství FZV UP Olomouc ;  Hospic na Svatém Kopečku
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2012; 92(5): 304
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Paliativní hospicová péče má v našem státě již svou tradici. Jako první byl v roce 1996 v Červeném Kostelci otevřen Hospic Anežky České, který je nerozlučně spjat se jménem lékařky, propagátorky a organizátorky hospicové péče paní doktorky Marie Svatošové. O šest let později, tedy v roce 2002, byl otevřen Hospic na Svatém Kopečku, jehož zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké.

Hospic Anežky České vznikl v historické budově pocházející ze 17. století, která v minulosti sloužila jako poutní dům. V paměti současníků se vybavuje omšelá a zanedbaná budova, ve které se nacházely nejen městské byty, ale kupodivu také kino a dokonce prodejna řeznictví.

Zásadní stavební úpravy a citlivá rekonstrukce vedly k vzniku zařízení, jehož funkční i estetické parametry zasluhují obdiv.

Hospic na Svatém Kopečku – v pozadí dominanta Baziliky Navštívení Panny Marie
Hospic na Svatém Kopečku – v pozadí dominanta Baziliky Navštívení Panny Marie

Přijetí na základě indikace

Hospic na Svatém Kopečku byl otevřen 28. listopadu 2002 a během uplynulých deseti let poskytl paliativní hospicovou péče téměř třem tisícům vážně nemocným. V klidném prostředí se nachází třicet lůžek (18 jednolůžkových pokojů s přistýlkou pro doprovázející osobu a 6 pokojů dvoulůžkových). Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení, jsou vybaveny polohovacími lůžky, televizními a rozhlasovými přijímači a také chladničkami. O nemocné se starají lékaři, sestry, pečovatelky a dobrovolníci. Pro zájemce je zajištěna služba pastorační asistentky a duchovního. Spektrum nemocných představují zejména pacienti onkologičtí, ale velmi často se lze setkat se závažnými zdravotními stavy při diagnózách neurologických a oběhových.

Hospic na Svatém Kopečku spolupracuje s Fakultou zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Pracovníci hospice zajišťují budoucím sestrám výuku v oboru paliativní medicíny nejen po stránce teoretické, ale i praktické. Svou odbornou praxi vykonávají v hospici i studentky středních zdravotních škol a Vyšší odborné školy Caritas.

Hospic má uzavřené smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, a proto o přijetí bývá rozhodováno pouze na základě zdravotní indikace. Předpokladem přijetí je souhlas nemocného.

Včasné řešení

Paliativní medicína, kam lze zahrnout i paliativní péči hospicového typu, je snad jediným medicínským oborem, který může přispět k snížení nákladů ve zdravotnictví (aniž by tímto krokem byl poškozen pacient!). Ve chvíli, kdy se přes intenzivně vedenou terapii zdravotní stav nemocného nezadržitelně zhoršuje, je správným krokem přikročit k paliativnímu léčebnému postupu. To znamená nezatěžovat ho již více různými diagnostickými výkony, které stejně na způsobu léčby, a tím na prognóze choroby nic nezmění, a zavčas ukončit marnou a zbytečně zatěžující onkologickou léčbu.

Dramatický průběh závěru života není zdaleka nezbytný a vyvážená farmakoterapie umožňuje klidný odchod ze života. Někteří chronicky nemocní se po stabilizaci zdravotního stavu vracejí zpět do domácí péče.

Paliativní hospicová péče vidí v každém lidském životě absolutní hodnotu. Respektuje však smrtelnost každého individua a za okolností, kdy již nelze získat ztracené zdraví, usiluje o zachování lidské důstojnosti i v posledním, nejtěžším období. Právě změna postoje k paliativní hospicové péči jak ze strany zdravotníků, tak ze strany laiků může omezit zbytečnou diagnostickou a léčebnou zátěž nevyléčitelně nemocných. Nabízí jim účinnou léčbu bolesti a všech nepříjemných příznaků, které s sebou těžká a pokročilá nemoc přináší. Je škoda, že mnozí pacienti bývají do hospice posíláni takřka na poslední chvíli a tráví poslední týdny života nikoli v poklidném prostředí hospice, ale na nákladných lůžkách akutní či dokonce intenzivní péče se vším dyskomfortem, který s sebou takový pobyt nutně přináší.

Důstojný závěr života

Je nezbytné neustále a velmi trpělivě přesvědčovat lékaře nejrůznějších odborností, sestry i laiky, že hospic není místem k rychlému skonání, ale k důstojnému prožití posledního období života. O dobrých zkušenostech s hospicovou péčí podávají mnohá svědectví lidé, kteří v hospici v minulosti někoho z blízkých měli či právě mají.

Všechny případné zájemce z řad zdravotníků i laiků srdečně zveme k individuální prohlídce Hospice na Svatém Kopečku v libovolný den v čase od 8,00 do 18,00 hod. Pro uživatele internetu uvádíme také naši adresu: www.hospickopecek.caritas.cz


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Článek Jubilea

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 5

2012 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se