Komerční stanovení rizika nemocí – co se pacient dozví za své peníze?


The commercial assessment of disease risks – what patients can get for their money?

The primary prevention should be a cornerstone of the clinical medicine. Nowadays are many different methods of risk factors assessment available on the commercial market. These methods are not verified by the evidence-based medicine. Authors here present two case reports of patients with a alternative assessment of risk factors and show that some of these examinations can be inconsistent with current guidelines and they can even harm the patient. Patients should be repeatedly notified about these facts and it is also important to promote classical methods of examinations.

Key words:
primary prevention, risk factors, alternative risk assessment.


Autoři: E. Sovová 1;  M. Sova 2;  M. Ščudlová 1
Působiště autorů: Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta UP v Olomouci, Přednosta: doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., MBA 1;  Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace, Přednostka: doc. MUDr. Eliška Sovová, PhD., MBA 2
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2011; 91(4): 216-217
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

Primární prevence by měla být základním pilířem klinické medicíny. V poslední době jsou na komerčním trhu různé možnosti stanovení rizikových faktorů podle různých metod, které nejsou ověřené podle medicíny založené na důkazech. Autoři uvádějí dvě kazuistiky pacientů s alternativním stanovením rizikových faktorů a ukazují, že některá tato vyšetření mohou být non lege artis a mohou pacienta i poškodit. Na tyto skutečnosti je třeba pacienty opakovaně upozorňovat a stále propagovat klasické metody vyšetření.

Klíčová slova:
primární prevence, rizikové faktory, alternativní stanovení rizika.

Úvod

Primární prevence by měla být základním pilířem klinické medicíny. Preventivní vyšetření u praktického lékaře je hrazené zdravotní pojišťovnou jednou za dva roky a vyšetřuje se přísně v rámci medicíny založené na důkazech (Evidence based medicine – EBM). Jaká je ale skutečnost, je obtížné hodnotit. Valenta a kol. prokázali zlepšení přístupu lékařů primární zdravotní péče k prevenci, ale s ohledem na očekávání občanů a zejména na význam prevence však celková úroveň prevence v rámci běžné návštěvy lékaře zůstává nízká, a to i v případě pacientů z rizikových skupin (1).

Na druhé straně se na komerčním trhu roztrhl pytel s nabídkou speciálních alternativních vyšetření, která jsou založena na různých postupech a která se snaží za větší finanční částku pacientovi stanovit různé parametry zdravotního stavu. Po stanovení těchto parametrů je pak doporučena většinou buď další placená konzultace, nebo případně nutriční doplňky, které daná firma vyrábí.

Na kazuistice dvou pacientů demonstrujeme, jak tato „alternativní vyšetření“ a jejich doporučení mohou být ve světle EBM i škodlivá.

Vlastní pozorování

Kazuistika 1

Devětadvacetiletá žena přichází do ordinace ve velmi špatném psychickém stavu, protože po vyšetření rizikových faktorů alternativní metodou má pocit, že je na tom zdravotně velmi špatně. V závěru alternativního vyšetření je doporučena mimo jiné kontrola funkce štítné žlázy.

Anamnéza: potíže nyní nemá žádné, jen občas po tučném jídle nebo po sladkém má bolesti břicha, ultrazvuk břicha byl před časem negativní. Je sledována pro hemeroidy, které občas krvácí. Má pozitivní rodinnou anamnézu – otec měl ve 45 letech provedený aortokoronární bypass.

Z rizikových faktorů: je příležitostný kuřák, body mass index (BMI) 25,2. Při vyšetření krevní tlak (TK) 100/60 mm Hg, frekvence srdeční 85/min., fyzikální nález bez pozoruhodností, elektrokardiogram (EKG) bez patologie.

V laboratoři normální nález: hodnoty krevního obrazu, moč, sedimentace krve, hladiny natrium, kalium, urea, kreatinin, kyselina močová, bilirubin, alaninaminotransferáza (ALT), aspartátaminotrasferáza (AST), gamma glutamyltransferáza, C reaktivní protein, cholesterol celkový, triglyceridy, high density lipoprotein (HDL) cholesterol, železo, thyreostimulační hormon, glykemie.

Patologický nález: magnezium 0,78 mg/l, low density lipoprotein (LDL) cholesterol 3,14 mmol/l.

Doporučeno zanechat kouření, zvýšit pohybovou aktivitu, dieta středomořská, suplementace hořčíku, pravidelné kontroly v rámci pozitivní rodinné anamnézy.

Výsledky alternativní metody:

Vyšetření kardiovaskulárního systému“ (vybrané části): nadváha, normální krevní tlak, přiměřené riziko kardiovaskulárních komplikací (riziko 2).

Doporučení: ukončení kouření, omezení tuků, cukrů, pravidelná pohybová aktivita, zhubnout na 78 kg (komentář: pacientka má 72 kg), monitorace TK po dobu 3 měsíců, při neefektivnosti nelékových metod a trvajícího vyššího tlaku předepsat antihypertenzní terapii (komentář: pacientka má tlak opakovaně 100/60 mm Hg).

Automatické neinvazivní vyšetření krve“ pomocí 5 nalepených elektrod (vybrané části): snížení hemoglobinu, vysoká sedimentace, normální hodnoty koagulace, minerálů, ALT, AST, amylázy, bilirubinu, glykémie, lipidového spektra.

Snížené hodnoty spotřeby O2 v mozku, tepového objemu, plicní ventilace. Zvýšené vylučování CO2 – doporučena další konzultace.

Rozbor EKG křivky – snížená kontrakce myokardu, ischémie. Zvýšený tlak likvoru v mozku, hodnoceno jako riziko encefalopatie. Snížená hladina kyseliny tyrosinové, možná hypertyreóza.

Celkové hodnocení:vegetativně vaskulární dystonie, likvoro-venosní discirkulace, likvorový hypertenzní syndrom; možná akutní hepatopankreatitida? Pravděpodobná plicně kardiální nedostatečnost. Nutná osobní konzultace.

Kazuistika 2

Čtyřiapadesátiletá žena sledovaná pro hypertenzi dobře kompenzovanou terapií, smíšenou hyperlipoproteinemii (statin, fibrát), obezitu (BMI 38,5), jaterní steatózu, nemá v současné době potíže.

V laboratoři hladina celkového cholesterolu 6,34 mmol/l, triglyceridy 2,41 mmol/l, HDL 1,29 mmol/l, LDL 3,96 mmol/l, glykémie 6,0 mmol/l.

Doporučeno: zvýšení dávky statinů, dieta středomořská, zvýšit pohybový režim, snažit se zhubnout (10 % váhy).

Výsledek alternativní metody:

Vyšetření stopových prvků“. Stanoven metabolismus minerálů, tzv. rychlý typ A. Poukazuje na rychlé tempo metabolických procesů. Tento stav může vést k výskytu všech stresových stadií. Pacient s tímto typem metabolismu potřebuje hodně živin (komentář: pacientka má BMI 38). Zjištěné hodnoty svědčí pro sklon k poruchám slinivky a sleziny, nervově svalovým poruchám, snížené funkci antioxidační bariéry, poruchám vegetativního systému, poruchám buněčné imunity, humorální imunity, poruchám syntézy kolagenu, riziku aterosklerózy, přecitlivělosti centrální nervové soustavy, cukrovce II. typu.

Doporučení: suplementární program na 4 měsíce.

Dieta: zvýšit potraviny se zvýšeným množstvím tuků jako vaječný žloutek, bůček, smetana, máslo, olej, krkovice. Je nutno zvýšit příjem níže uvedených potravin za účelem zpomalení tempa metabolických přeměn: vepřová krkovice, vepřové klobásky, bůček, anglická slanina, 30% smetana, máslo, sardinky, kachna, husa, ořechy.

Diskuse

Článek se nevěnuje hodnocení způsobu (techniky) alternativního vyšetření, na dvou kazuistikách chceme pouze demonstrovat dopad těchto doporučení pro pacienta.

V prvním případě doporučení vedlo k vystavení psychickému stresu, když mladé ženě bylo sděleno množství potenciálních onemocnění v širokém spektru, od poruchy štítné žlázy, přes encefalopatii, ischémii srdce až po možnou hepatopankreatitidu.

Doporučení snížení krevního tlaku při hodnotách pacientky 100/60 mm Hg je z lékařského hlediska non lege artis.

V druhém případě u pacientky léčené neúčinně dvojkombinací hypolipidemik dle platných doporučení (2), je navrhnuto zvýšení potravin, které jsou zásadně při dietě při poruše lipidového metabolismu zakázané (bůček, husa, anglická slanina). Navíc jsou tyto potraviny značně kalorické a u pacientky s BMI 38 absolutně nevhodné.

Závěr

Některá alternativní vyšetření rizikových faktorů nemocí mohou být non lege artis a mohou pacienta i poškodit. Na tyto skutečnosti je třeba pacienty opakovaně upozorňovat a stále propagovat klasické metody vyšetření.

doc. MUDr. Eliška Sovová, PhD., MBA.
Húskova 6
779 00 Olomouc
E-mail: eliska.sovova@seznam.cz


Zdroje

1. Valenta, V., Kučerová, J., Tučková, V. a kol. Přístup lékařů primární zdravotní péče k prevenci. Prakt. Lék. 2007, 87, 6, s. 351-355.

2. Vaverková, H., Soška., V, Rosolová, H. a kol. Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidémií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu. Čas. Lék. Čes. 2007, 146, s. 1-15.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 4

2011 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se