Docent Radim Kočvara šedesátníkem


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2011; 91(4): 236
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Dne 28. února 2011 se v plné aktivitě dožil 60 let doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., zástupce přednosty Urologické kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, vedoucí Subkatedry dětské urologie IPVZ v Praze a předseda Akreditační komise pro obor urologie MZ ČR.

Narodil se v lékařské rodině, otec byl významný urolog, matka rentgenoložka. Maturoval v roce 1969 na Střední všeobecně vzdělávací škole v Praze 2 na Náměstí míru. Promoval v roce 1975 na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy (FVL UK) v Praze. Hned po promoci (1. 8. 1975) nastoupil na právě nově otevřenou Urologickou kliniku v hlavním městě vedenou profesorem Hradcem. Po absolvování povinné roční vojenské služby se na kliniku hned vrátil a zůstal jí věrný bez jakéhokoliv přerušení až do dnešní doby. V roce 1980 a 1983 atestoval z urologie I. a II. stupně a v roce 1987 z oboru dětská urologie. Kandidátskou dizertační práci na téma „Metafylaxe urolitiázy dospělých a dětí“ obhájil v roce 1989, v roce 1996 byl na 1. LF UK habilitován docentem pro obor urologie (habilitační práce – Mikrochirurgická úprava proximální varianty hypospadie pou­ži­tím živených laloků z předkožky). Absolvoval studijní pobyty v Moskvě 1985, Innsbrucku 1993, Philadelphii u prof. Ducketta a dvakrát v Seattle u prof. Mitchella.

Od roku 1995 nastoupil po prof. Dvořáčkovi na funkci vedoucího lékaře dětského oddělení Urologické kliniky VFN a 1. LF UK. Docent Kočvara pokračuje po svém předchůdci v úspěšném vedení dětského oddělení kliniky a dále rozvíjí mezioborovou spolupráci v rámci pracovní skupiny složené z dětských urologů, nefrologů a porodníků za účelem komplexní diagnostiky a léčby fetálních uropatií.

Je členem pracovní skupiny pro přípravu Doporučených postupů v dětské urologii (Guidelines on Paediatric Urology) EAU a ESPU (European Society for Pediatric Urology), členem výboru Joint Committee for Paediatric Urology UÉMS, který reguluje evropské vzdělávání v dětské urologii.

V roce 2005 byl prezidentem ESPU Educational Committee Course organizovaném v Praze. V roce 2006 mu byl udělen titul Fellow of European Academy of Paediatric Urology (F.E.A.P.U.). Pod jeho vedením dětské oddělení Urologické kliniky 1. LFUK a VFN získalo v roce 2008 akreditaci evropského školícího programu dětské urologie v rámci JCPU UEMS. Vycházelo z tradice oddělení, které získalo řadu národních priorit, zejména v péči o děti s dysfunkcí močového měchýře, s rekonstrukcemi vrozených vad urogenitálního systému, zavedení originálních operačních technik jako např. lymfatika, šetřící operace varikokély, transmesokolická laparoskopická pyeloplastika, inlay- onlay uretroplastika a mnohé další.

Radim Kočvara je dlouholetým lektorem Evropské školy urologie (ESU) Evropské urologické společnosti (EAU), kde přednáší od roku 1998. Byl hlavním supervisorem písemného testu European Board of Urology – 2003, 2004, 2005 a ESPU In Service testu – 2005, 2006 a ESPU kvalifikačního testu 2010. Od roku 2003 každý rok přednáší na kurzech Evropské společnosti pro dětskou urologii (ESPU) a poslední čtyři roky každoročně přednáší na evropském rezidenčním edukačním programu EUREP.

V letech 1996–2008 byl členem výboru a sekretářem České urologické společnosti ČLS JEP, nyní je členem její revizní komise. V letech 1999 a 2005 byl předsedou vědeckého výboru Výroční konference České urologické společnosti. Je rovněž členem užší redakční rady časopisu Česká urologie.

Doc. MUDr. Radim Kočvara je samozřejmě vyhledávaným školitelem v rámci akreditace Urologické kliniky VFN a 1. LF UK, dále Katedry urologie a dětské urologie IPVZ v oboru dětská urologie a urologie. Na klinice je zástupcem přednosty pro pedagogiku a pregraduální i specializační vzdělávání.

Předsedá atestačním komisím z dětské urologie a je členem komisí zkoušek pro získávání specializační způsobilosti z urologie. Prosazuje systematické vedení rezidentů, má významnou zásluhu na přípravě Vzdělávacího programu pro urologii a dětskou urologii.

Z vědeckovýzkumného hlediska patří mezi nejaktivnější české urology. Dosud uzavřel jako hlavní řešitel 8 výzkumných úkolů, z toho šest bylo hodnoceno v kategorii „A“ a dvakrát mu byla udělena Cena ministra zdravotnictví, přičemž mnohé granty zahrnovaly spolupráci více regionů. Za posledních 5 let úspěšně dokončil např. tyto granty:

 1. Varikokéla u dětí a dospívajících – indikace včasné operační léčby a význam zachování lymfatických cév při operaci varikokély
  Kočvara R., Doležal J., Dítě Z., Sedláček J., Novák K., Zvěřina J., Staněk Z., Šimák P.
  Grant IGA MZ ČR ND 6983-4 - hodnoceno v
   kategorii A a oceněno Cenou ministra zdravotnictví za rok 2006
 2. Účinnost endoskopické léčby vezikoureterálního refluxu 3–5. stupně kopolymerem dextranomer/hyaluronová kyselina ve srovnání s dlouhodobou antibiotickou chemoprofylaxí.
  Dítě Z., Kočvara R., Dvořáček J., Langer J., Sedláček J.
  Grant IGA MZ ČR NR 8021-3/2004–2006
 3. Andrologický účinek lymfatika šetřící mikrochirugické léčby varikokély u dětí a dospívajících - srovnání otevřené a laparoskopické techniky
  Kočvara R., Sedláček J., Dítě Z., Dvořáček J., Zvěřina J.
  Grant IGA MZ ČR NR 8817-4 (rezortní program výzkumu a
   vývoje), 2006-2009
 4. Hydronefróza u novorozence vysokého stupně – srovnání časné operační léčby a konzervativního postupu
  Langer J., Doležal J, Kočvara R., Sedláček J., Dvořáček J., Jiskrová H., Flachsová E., Hanzl
   M., Smrčka V.
  Grant IGA MZ ČR NR 8320-4, 2005-2008.

Vědecký i pedagogický profil osobnosti Radima Kočvary nejlépe potvrzuje přehled jeho nejvýznamnějších publikací v domácím i světovém písemnictví. Je autorem či spoluautorem více než 120 odborných prací v domácích a zahraničních časopisech, učebních textů, monografií a kapitol v monografiích, výukových videoprogramů a dalších materiálů.

Z mnoha publikací bychom chtěli vyzvednout význam jeho prací na téma rekonstrukce hypospadie a striktury uretry, varikokéla a urolitiáza.

V současné době je vytížen editorskou činností související s přípravou vydání „Dětské urologie“ (naposledy vyšla před 60 lety z pera akademika Bedrny).

Za jeho publikační činnost získal několik ocenění, např. 1. cenu za klinický poster ESPU při kongresu v Regensburgu v roce 2004; v roce 2001 získal první cenu za nejlepší video publikované v European Video Journal of Urology, v letech 1997 a 2003 získal 1. cenu České urologické společnosti za klinický článek, v roce 2009 byl oceněn 2. cenou za přednášku na ESPU Kongresu v Amsterdamu.

Pan docent Radim Kočvara má v celé urologické obci vysoký morální kredit, přirozenou autoritu zakotvenou v jeho široké erudici, odborné kompetentnosti, nadstandardní píli, až skvělé operační technice, pro niž je zván k operacím i do zahraničí. Je vždy spolehlivým a výkonným partnerem ve vedení a řízení celé kliniky a zajišťování její léčebné, výzkumné i vědecké činnosti v nejvyšší kvalitě. Je přís­ným, důsledným, ale trpělivým učitelem, vždy kolegiálním odborníkem a vstřícným lékařem dětí i dospělých pacientů.

* * *

Kromě poděkování a gratulace za jeho dosavadní přínos české – a v určitých oblastech i celosvětové urologii – my všichni spolupracovníci Urologické kliniky jubilantovi do dalších let upřímně přejeme také pevné zdraví, mnoho osobní spokojenosti a dalších radostí především z vnuka, eventuálně dalších vnoučat. Přejeme mu také, aby měl více času na své osobní zájmy, jako je horská turistika, lyžování, chalupaření včetně sadaření, koncerty, divadlo, výtvarné umění, filatelie a řadě dalších.

Vážený pane docente, milý Radime, díky!
Ad multos annos!

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.,
přednosta Urologické kliniky se spolupracovníky


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Článek JUBILEA

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 4

2011 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se