Převod specializačního vzdělávání lékařů na lékařské fakulty


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2011; 91(12): 749-750
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci a Masarykova univerzita v Brně uzavřely s Ministerstvem zdravotnictví dne 27. září 2011 takzvané veřejnoprávní smlouvy, které řeší převod specializačního vzdělávání lékařů z Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) na univerzity a vzájemné vztahy mezi ministerstvem, IPVZ a lékařskými fakultami.

Na základě těchto smluv dochází k převodu vzdělávání lékařů a zubních lékařů v základních oborech specializačního vzdělávání na univerzity, respektive na sedm lékařských fakult. Tato smlouva se týká výhradně oborů specializačního vzdělávání lékařů a zubních lékařů v základních oborech s výjimkou základního oboru všeobecné praktické lékařství a základního oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Převod specializačního vzdělávání se nevztahuje na oblast certifikovaných kurzů (nástavbové obory), specializační vzdělávání farmaceutů ani na oblast nelékařských zdravotnických povolání.

Veřejnoprávní smlouva přinese pro absolventy lékařských fakult následující změny:

 1. Specializační vzdělávání lékařů a zubních lékařů se bude uskutečňovat na 7 lékařských fakultách dle výběru školence.
  Jde o tyto fakulty:
  Univerzita Karlova v
   Praze:
  • 1. Lékařská fakulta
  • 2. Lékařská fakulta
  • 3. Lékařská fakulta
  • Lékařská fakulta v Plzni
  • Lékařská fakulta v Hradci Králové
  • Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
  • Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 2. Žádost o zařazení do specializačního vzdělávání podává uchazeč na vybranou lékařskou fakultu (viz § 19 zákona číslo 95/2004 Sb.), a to jak písemně na adresu příslušné lékařské fakulty, tak elektronicky.
  Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách lékařských fakult nebo na www.mzcr.cz, kde uchazeč vyplní žádost v elektronické podobě do webové aplikace evidence zdravotnických pracovníků, a poté vytiskne, podepíše a včetně příloh zašle příslušné lékařské fakultě.
 3. Při splnění podmínek lékařská fakulta zařadí uchazeče do oboru specializačního vzdělávání lékařů nejpozději do 30 dnů od doručení kompletní písemné žádosti, a to odesláním „oznámení o zařazení do oboru“, průkazu odbornosti, do kterého je proveden záznam o zařazení do oboru, a příslušného logbooku na adresu uchazeče, kterou v žádosti určil pro doručování.
 4. Lékařské fakulty rovněž zajišťují změnu nebo zrušení zařazení do specializačního vzdělávání na základě podané žádosti.
 5. Lékařské fakulty zajišťují zápočet odborné praxe absolvované v jiném oboru specializace do specializačního vzdělávání na základě podané žádosti. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách lékařských fakult nebo na www.mzcr.cz.
  Žádost o započtení odborné praxe absolvované v zahraničí nebo v rámci doktorského studijního programu uchazeč i nadále podává na Ministerstvo zdravotnictví.
 6. Vydávání certifikátu o absolvování základního kmene získaného v rámci specializační přípravy je v plné kompetenci lékařských fakult. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách lékařských fakult nebo na www.mzcr.cz.
  Certifikát o absolvování základního kmene vydaný na základě atestace I. stupně podle zůstává nadále v kompetenci IPVZ.
 7. Od 1. ledna 2012 budou atestační zkoušky zajišťovat jednotlivé lékařské fakulty. Přihlášku k atestační zkoušce zasílá uchazeč písemně lékařské fakultě, kterou si zvolil pro vykonání atestační zkoušky. Formulář přihlášky je k dispozici na příslušných pracovištích lékařských fakult. Uchazeč o atestaci zasílá přihlášku na vybraný termín 90 dní před termínem atestační zkoušky, a to z důvodu nutného posouzení lékařskou fakultou, zda byly splněny požadavky stanovené příslušným vzdělávacím programem a eventuálně odstraněny nedostatky podané v přihlášce a přílohách.
 8. Termíny atestačních zkoušek v jednotlivých oborech specializačního vzdělávání (minimálně 2 termíny pro každý obor) stanoví Ministerstvo zdravotnictví na návrh Koordinační rady pro specializační vzdělávání.
 9. Diplomy o získání specializované způsobilosti jsou i nadále vydávány Ministerstvem zdravotnictví, jejich předání úspěšným absolventům zajistí příslušná lékařská fakulta. 

re


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 12

2011 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×