Kaleidoskop z kongresu ESTP


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2011; 91(12): 751
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Studie RAVE: V léčbě ANCA asociované vaskulitidy je rituximab stejně účinný a bezpečný jako standardní terapie

Rave – randomizovaná, dvojitě zaslepená, vícestředisková studie kontrolovaná placebem zkoumala efektivitu a bezpečnost monoklonální protilátky rituximabu (RTX) u 197 pacientů trpících ANCA asociovanou vaskulitidou (AAV). Z výsledků vyplynulo, že u pacientů se závažnou formou AAV bylo podávání rituximabu pro navození remise a udržení stavu po dobu více než 18 měsíců stejně efektivní, jako standardní terapie.

Hemodiafiltrace (HDF) snižuje mortalitu, pouze pokud jsou používány substituce ve vysokých objemech

Prospektivní randomizovaná studie CONTRAST si klade za cíl posoudit, zda léčba pomocí HDF snižuje celkovou mortalitu v porovnání s hemodialýzou využívající nízkopropustné (low-flux) membrány. Mezi oběma skupinami nebyl zaznamenán žádný rozdíl, pokud jde o celkovou mortalitu, ale analýza podskupin prokázala, že u pacientů s objemem substituce přesahujícím 20 litrů, představovala léčba výrazně nižší riziko mortality než u pacientů s nižšími objemy (HR 0,66; p = 0,03).

Prospektivní, randomizovaná, kontrolovaná studie TURKISH HDF porovnávala HDF s dialýzou přes membránu s velkými póry (HD) z hlediska morbidity a mortality. Rozdíl v mortalitě nebyl významný (p = 0,28), ale analýza podskupin prokázala, že pacienti podstupující HDF s vysokými objemy substitucí > 17,4 litru, měli při léčbě výrazně lepší výsledky z kardiovaskulárního hlediska a celkového přežití.

Preparát Bardoxolone zlepšuje renální funkce u diabetiků II. typu s nefropatií

V druhé fázi dvojitě zaslepené, multistřediskové studie kontrolované placebem bylo náhodně rozděleno do čtyř skupin 227 diabetiků II. typu se střední až závažnou formou chronické ledvinové nemoci (CKD).

U všech skupin, kterým byl podáván Bardoxolon bylo zaznamenáno výrazné zlepšení v porovnání se skupinou, která dostávala placebo (p<0,001). Rovněž ostatní parametry renálních funkcí (kreatinin a močovina) byly u skupiny s bardoxolonem lepší.

Snižování LDL cholesterolu nemá významný vliv na zpomalení progrese chronického onemocnění ledvin (CKD)

Z výsledků studie SHARP vyplynulo, že snížení LDL cholesterol pomocí kombinace ezetimib/simvastatin vedlo k významnému snížení závažných aterosklerotických příhod u pacientů s CKD. Další otázkou, kterou se studie SHARP zabývala, bylo, zda má tento preparát příznivý vliv na progresi onemocnění ledvin. Ve skupině, která dostávala kombinaci ezetimib/simvastatin se do „konečné fáze onemocnění ledvin“ dostalo méně pacientů, ale tento rozdíl nebyl významný [p = 0,41].

Optimalizovaná kvalita léčby neměla žádný vliv na kardiovaskulární výstupy

Morbidita v důsledku kardiovaskulárních problémů u pacientů s CKD je velmi vysoká. Studie MASTERPLAN posuzovala, zda může přesné uplatnění platných doporučovaných léčebných postupů příznivě ovlivnit kardiovaskulární riziko pacientů s CKD. Primárními hodnotícími kritérii byly

  • infarkt myokardu,
  • mrtvice, a 
  • kardiovaskulární smrt.

I přes intenzivní léčbu a lepší laboratorní hodnoty nebylo možné výrazně zlepšit kardiovaskulární výsledky ve sledované skupině.

Přednosti léčby preparátem takrolimus s prodlouženým účinkem při transplantaci ledvin de novo

Na trhu jsou k dispozici různá imunosupresiva a jedním z nich je takrolimus (Tac). Některé produkty s obsahem takrolimu uvolňují uvolňují aktivní složku okamžitě (Tac BID) a další v prodlouženém režimu (Tac QD). Otevřená studie OSAKA study porovnávala tyto dva typy léčiv v různých dávkách. Skupina s prodlouženým účinkem Tac QD dokázala zajistit již několik dní po transplantaci požadovanou krevní hladinu u více pacientů, než produkty s okamžitým uvolňováním Tac BID při stejném dávkování.

Plus a mínus SHPT léčby

Ve čtvrté fázi randomizované studie IMPACT dostávalo 272 pacientů na hemodialýze se sekundární hyperparathyreózou buď parikalcitol, nebo cinakalcet plus nízké dávky vitamínu D. Z dílčích výsledků vyplývá, že ve skupině, které byl podáván paricalcitol, došlo u 78 % pacientů k poklesu iPTH o ≥30 % a u 65 % k poklesu o ≥50%, zatímco ve skupině, která dostávala cinakalcet šlo o 50 % a 36 % pacientů.

Pokud jde o nežádoucí účinky, u 4 z 69 pacientů ve skupině s parikalcitolem se vyvinula hyperkalcemie, zatímco u 27 z 59 pacientů ve skupině s cinakalcetem se vyskytla hypokalcemie.

re


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Článek Jubilea

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 12

2011 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×