Čtyřicet let Kardiocentra IKEM


Autoři: J. Pirk
Působiště autorů: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha ;  Kardiocentrum ;  Přednosta: prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2011; 91(1): 8-9
Kategorie: 40. výročí založení IKEM

Čtyřicet let představuje dvě lidské generace. A platí to i pro našeho „oslavence“. Naši učitelé, kteří stáli u zrodu IKEMu a jeho Kardiocentra, jsou již mnoho let v důchodu, a my z generace, kteří jsme nastoupili po nich, se pomalu k tomuto věku blížíme a předáváme Kardiocentrum generaci třetí.

Ale stejně tak jako člověk má předky, ani Kardiocentrum se nenarodilo na zelené louce, ale mělo své předchůdce. Bez toho, co od nich dostalo do vínku, by jen těžko vzniklo takové, jaké je.

Předchůdci IKEM byly výzkumné ústavy, které shodou okolností byly založeny v areálu Thomayerovy nemocnice v roce 1951, tedy zhruba 20 let před vznikem IKEM. Pro vznik Kardiocentra měly význam především

  • Ústav chorob oběhu krevního,
  • Ústav klinické a experimentální chirurgie (i díky svému, na tehdejší dobu unikátnímu experimentálnímu oddělení), a významnou roli měl i 
  • Ústav lékařské elektroniky a modelování v lékařství.

Tyto výzkumné ústavy za dobu své existence vytvořily více než solidní základ činnosti Kardiocentra. V jejich čele stály tak významné osobnosti jako

  • akademik Klement Weber,
  • profesor Jan Brod,
  • profesor Bohumil Špaček a další.

Z těch nejdůležitějších objevů bych vzpomenul z oblasti kardiovaskulární medicíny ten nejznámější, a to termodiluční katetr, který je znám pod jménem Swan-Ganzův katetr. Zásadní práci při jeho vývoji provedli nedávno zemřelý dr. Ganz a dr. Froněk z Ústavu chorob oběhu krevního.

Wiliam Ganz
Obr. 1. Wiliam Ganz

* * *

V 60. letech byla provedena první neselektivní koronarografie a v r. 1962 první implantace kardiostimulátoru u nás. Na tomto místě je nutno připomenout i zajímavý osud první koronární jednotky v Československu. Ta byla otevřena 15. 8. 1966 v Ústavu klinické a experimentální chirurgie.

Prof. Špaček, prof. Málek a prof. Hejhal jako vedoucí pracovníci ústavu měli na tehdejší dobu příliš pokrokovou a dobu předbíhající vizi, že akutní koronární stavy se budou řešit kardiochirurgicky. Jak se ukázalo mnohem později, jejich myšlenka byla správná. Avšak vzhledem k tomu, že z řady medicínských důvodů to tehdy nebylo možné, po roce se koronární jednotka přesunula z chirurgie do Ústavu chorob oběhu krevního.

Řada priorit nejen v českém, ale i světovém medicínském výzkumu je tak dlouhá, že by to bylo předmětem samostatné publikace. Ale my dnes vzpomínáme 40. výročí vzniku Kardiocentra IKEM, a tak se mu věnujme.

Takže na těchto více než solidních základech vzniklo na přelomu let 1970–1971 Kardiocentrum jako součást IKEM a pokračovalo ve výzkumu, léčbě a výuce v oblasti kardiovaskulárních onemocnění. Jeho prvním přednostou se stal prof. MUDr. Libor Hejhal, DrSc. Po smrti prof. Hejhala v r. 1979 převzal vedení prof. MUDr. Juraj Fabián, DrSc., po roce 1990 vedl Kardiocentrum krátkou dobu MUDr. Libor Stejskal a od r. 1995 jsem přednostou já.

Centrum se člení na čtyři organizační jednotky, kterými jsou:

  • Klinika kardiologie,
  • Klinika kardiovaskulární a transplantační chirurgie,
  • Klinika anesteziologie a resuscitace, a 
  • Pracoviště preventivní kardiologie.

Během těchto 40 let se Kardiocentrum vypracovalo v největší Kardiocentrum v České republice, které poskytuje komplexní péči pro nemocné s kardiovaskulárními onemocněními.

A pokud bychom chtěli chronologicky seřadit nejvýznačnější přínosy Kardiocentra pro naši medicínu, musíme začít hned v r. 1971, kdy zde byla provedena první selektivní koronarografie na člověku jako jedna z prvních v Československu, a kdy také začal systematický program chirurgické léčby ischemické choroby srdeční metodou aortokoronárního bypassu.

I když první aortokoronární bypass v Československu provedli prof. Lichtenberg a Bartoš na I. chirurgické klinice Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí o několik měsíců dříve, je nepochybně zásluhou prof. Hejhala a jeho spolupracovníků vznik a rozvoj české školy koronární chirurgie. V letech před zavedením koronární angioplastiky se na našem pracovišti provádělo přes 1 000 těchto operací ročně. V r. 1981 byla provedena první PTCA u nás a o rok později první DC ablace A-V junkce, a to pouhý rok po světové premiéře.

V lednu 1984 byla provedena první úspěšná transplantace srdce a zahájen systematický program těchto transplantací. Do doby psaní tohoto článku jich bylo provedeno celkem 785. Na podzim téhož roku jsme ještě chirurgickým přístupem z podélné střední sternotomie provedli první implantaci automatického kardioverteru-defibrilátoru v zemích střední a východní Evropy.

V r. 2003 byl zahájen systematický program implantace mechanické srdeční podpory. Ta byla použita u více než 100 pacientů zejména jako most k transplantaci srdce biologického.

Do rozvoje Kardiocentra zcela nepochybně významně zasáhl rok 2005. V té době se po úmorných 16 letech stavění a přestávek ve stavění konečně dostavěla celá nová budova Institutu klinické a experimentální medicíny, a jako poslední se do nových důstojných prostor přestěhovalo Kardiocentrum. Od té doby mají naši nemocní, ale i zaměstnanci více než důstojné pracoviště.

V r. 2007 byla provedena první kombinovaná transplantace srdce a plic v ČR. A konečně na podzim  r. 2008 jako první v České republice byla provedena perkutánní implantace aortální chlopně.

* * *

Klinika kardiologie je svým spektrem výkonů a metod nejkomplexnější pracoviště v ČR. Dominantní postavení má zejména v oblasti arytmologie a srdečního selhání. Klinika kardiochirurgie je největším kardiochirurgickým pracovištěm v ČR a mimo jiné je školícím centrem pro mechanické srdeční podpory nejen pro lékaře z EU. Počet výkonů Kardiocentra v r. 2009 je uveden v tabulce 1.

Tab. 1. Přehled vybraných výkonů KC v r. 2009
Přehled vybraných výkonů KC v r. 2009

Co přát Kardiocentru do dalších let?

V rozvoji podniku se všeobecně traduje názor, že první generace podnik založí a rozvíjí, druhá generace v jejich díle pokračuje a zušlechťuje dílo svých otců a třetí generace přivede podnik k bankrotu.

Jak mám možnost pozorovat mladé lidi kolem sebe, nemám obavu z toho, že by podobný osud Kardiocentru IKEM postihl. A proto mu přeji, aby se i nadále udržovalo nejen v léčebně preventivní činnosti, ale i v aktivitách vědeckovýzkumných a pedagogických na vysoké úrovni. Aby představovalo i nadále nejen špičku v rámci České republiky, ale pracoviště respektované na mezinárodní úrovni.

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
Kardiocentrum IKEM
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4
E-mail: jan.pirk@ikem.cz


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Článek JUBILEA

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 1

2011 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více