Od základní péče po špičkovou specializaci


Autoři: II. Interní Klinika Lékařské Fakulty Mu;  sv. Fn U Anny V Brně Oslavila „šedesátku“
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2008; 88(1): 63-64
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Největší klinika FN u sv. Anny v Brně, jedna z největších interních klinik v České republice, si v listopadu loňského roku připomněla 60. výročí svého vzniku.

„V době, kdy se vnitřní lékařství dále dělí na jednotlivé obory, usilujeme o udržení struktury II. interní kliniky v celé šíři vnitřního lékařství, zejména pro potřebu pregraduální i postgraduální výuky. Jednotícím prvkem zvláště pro ambulantní část se stává metabolický syndrom, tedy současný výskyt obezity, cukrovky, vyšší hladiny cholesterolu a vysokého krevního tlaku, který výrazně urychluje průběh aterosklerózy a může mít závažné důsledky v podobě infarktu či mozkové mrtvice. Pro jeho úspěšné řešení jsou na klinice všechny předpoklady. Klinika se věnuje diagnostice a léčbě v oborech nefrologie, kardiologie, diabetologie, endokrinologie, obezitologie, revmatologie a hypertenze,“ přiblížil činnost II. interní kliniky její přednosta, doc. MUDr.  Miloslav Souček, CSc., na slavnostním shromáždění k tomuto výročí.

Klinika poskytuje kromě základní lékařské péče pro pacienty s interním onemocněním v rámci spádové oblasti především specializovanou péči pro pacienty z celé jižní Moravy. Nejčastěji jsou hospitalizováni pacienti s onemocněním srdce, mozku, plic, cév dolních končetin, dále s onemocněním ledvin, kloubů, poruchami žláz s vnitřní sekrecí. Věnuje se nejtěžším případům obezity, hypertenze a cukrovky. Zabývá se rovněž  onkologickými onemocněními.

Pro nejzávažnější případy selhávání jater či ledvin má klinika k dispozici metabolickou jednotku intenzivní péče, která poskytuje péči i pacientům s akutními intoxikacemi. Klinika úzce spolupracuje s Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie, připravuje pacienty k transplantaci jater a ledvin, zajišťuje o ně další péči po transplantaci.

Takto vysoce specializovaná péče by byla nemyslitelná bez vlastní výzkumné a vědecké práce. Lékaři řeší výzkumné grantové projekty, zveřejňují výsledky své práce v našich i zahraničních odborných publikacích. Klinika je výukovým pracovištěm Lékařské fakulty MU, akreditovaným pracovištěm pro postgraduální vzdělávání lékařů.

V současné době jsou pracoviště kliniky až na jedno soustředěna v rekonstruovaných i nově přistavených prostorách. Tento komfort však klinika využívá prvním rokem, několik předešlých let se neslo ve znamení přemisťování pracovišť se záměrem jejich koncentrace. V ambulancích kliniky bylo v loňském roce provedeno 81 294 vyšetření a ošetření pacientů, hospitalizováno bylo na klinice 2 789 nemocných.

Fakta z historie

Interní obory byly v nemocnici zastoupeny od počátku její existence, po vzniku lékařské fakulty v roce 1919 vznikla tedy přirozeně samostatná Klinika patologie a terapie vnitřních a nervových chorob, jejímž přednostou se stal prof. Rudolf Vanýsek, první český primář v nemocnici. Z této kliniky, jejíž široké spektrum oborů, kterými se zabývala, si začalo vyžadovat větší diferenciaci, se postupně vyčleňovaly jednotlivé obory do samostatných pracovišť. Tak vznikla v roce 1947 i II. interní klinika. Její mateřská klinika se zaměřila primárně na kardiologii, II. interní klinika zejména na gastroenterologii.

Prvním přednostou se stal profesor prof. Jiří Polčák, který ji pak vedl celých 24 let.

Souběžně se však rozvíjela i specializace na výzkum onemocnění koronárních cév a související ateriosklerózu. Na klinice probíhal rovněž kardiovaskulární výzkum, v roce 1957 byla zřízena Laboratoř patofyziologického krevního oběhu, která měla značný význam pro celostátní výzkum hypertenze, diagnostiku ischemické choroby srdeční, infarktu a dalších srdečních onemocnění.

S nástupem nového přednosty prof. Františka Hendricha přibyla další specializace – nefrologie. Od roku 1969 pracovalo na II. interní klinice oddělení pro hemodialýzu, první hemodialyzační středisko v Jihomoravském kraji bylo otevřeno v roce 1974. Se zaměřením na nefrologii souvisel podíl kliniky na transplantačním programu, klinika se stala centrem postgraduální výchovy lékařů a sester v oborech nefrologie a transplantace orgánů, kardiologie a praktického lékařství.

Rovněž další přednosta II. interní kliniky, profesor Lambert Klabusay, který nastoupil v roce 1980, přinesl nové odborné zaměření. Tentokrát to byl výzkum v oblasti revmatologie a poruch metaboliasmu. V té době se ustálila vědecko-výzkumná orientace pracoviště tak, jak ji známe dnes. Byla zřízena jednotka intenzivní metabolické péče – první na Moravě, diabetologické, endokrinologické a imunologické pracoviště a pracoviště klinické virologie, rozšířen počet dialyzačních lůžek, kterých byl v té době naprostý nedostatek. Prof. Klabusay se zasloužil o rozšíření transplantačního programu o transplantace jater. Ta první v Československu se uskutečnila 2. února 1983 na II. chirurgické klinice FN u sv. Anny pod vedením prof. V. Kořístka.

Během roku 1989 přešla část pracovišť do nové budovy v Bohunicích a vznikly z nich tři samostatné interní kliniky (jmenujme alespoň nynější Interní hematoonkologickou kliniku, kterou již od počátku vede prof. Jiří Vorlíček).

II. interní kliniku ve FN u sv. Anny převzal v roce 1990 prof. Ivo Dvořák. Ten je s nemocnicí spjat od počátků svého studia medicíny v roce 1948, na klinice ještě stále pracuje. Má zásluhu o rozvoj preventivní kardiologie a o zavedení včasné rehabilitace po srdečním infarktu v době, kdy tato metoda byla považována za rizikovou. Výsledky jeho výzkumů jsou respektovány i v zahraničí.

Mezi lety 1996 a 2002 byl přednostou doc. Jiří Zicha, nyní II. interní kliniku vede doc. Miloslav Souček, CSc. Založil v roce 1990 poradnu pro pacienty s vysokým krevním tlakem, spoluzakládal Laboratoř pro výzkum krevního oběhu, jejíž výsledky vedly ke vzniku spolupráce s Mayo Clinic.

Doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Prim. MUDr. Petr Svačina

II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny

Pekařská 53

656 91 Brno

e-mail: miroslav.soucek@fnusa.cz, petr.svacina@fnusa.cz


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Článek Recenze

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 1

2008 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se